Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
morfologiya.doc
Скачиваний:
300
Добавлен:
23.03.2015
Размер:
695.3 Кб
Скачать

Прислівник

§ 1. Місце прислівника в системі інших частин мови. Морфологічні ознаки та синтаксична роль прислівників

У лексико-граматичній системі слів прислівник посідає особливе місце. Це специфічна частина мови, яка «виражає якісно-означальну характеристику чи означає різні обставини дії, стану або ознаки»94 За визначенням М.А.Жовтобрюха, Б.М.Кулика, прислівник є виразником якісної або кількісної ознаки дії чи стану, ознаки ознаки (тобто ступінь або міру вияву ознаки) і виступає в реченні в ролі обставини95. Такої думки про прислівник як частину мови дотримується більшість мовознавців. При цьому додається, що прислівники – невідмінювані слова, хоча якісні прислівники мають форми ступенів порівняння96. На відміну від іменника чи дієслова прислівник – відносно молода частина мови, що підтверджується його морфологічною строкатістю, тобто співвіднесеністю з іншими частинами мови97. Початок розуміння прислівника спостерігається вже в граматичних ученнях стоїків (ІІІ ст.до н.е), де він кваліфікується як «прикметник до дієслова»98. Протягом розвитку мовознавчої науки розуміння, трактування і називання прислівника було неоднозначним. Поняття «прислівник» довгий час передавалося словами присловъ (Г.Шашкевич), присловник (О.Огоновський, О.Партицький), прислівце (Т.Глинський), прислівок (Є.Тимченко), наріччя (А.Кримський), прилог, приглаголля, причасівник, прийменник тощо99.

На відміну від іменника, що виражає предметність, дієслова, що має категоріальні значення дії або стану, прикметника, що позначає ознаку предмета, значення прислівника є синтаксично зумовленим. О.В.Болюх у статті «Морфолого-синтаксичні особливості прислівника» розглядає значення прислівника як «транспоноване лексичне значення вихідних частин мови + семантика обставинних відношень» і вважає вираження предикатно-предикатних відношень основною спеціалізацією прислівника100. Особливістю прислівника як похідної частини мови є його нечленованість на кореневу і релятивну (змінну) частину (флексію), тобто прислівник виступає одноформною лексемою, а отже, не має своєї парадигми відмінювання. О.В.Болюх подає поглиблене визначення прислівника як «морфологічно безкатегорійної частини мови», що «спеціалізується на вираженні різних обставинних значень, які реалізуються у найслабкішій прислівній некерованій або детермінантній позиції члена речення, функціонуючи як ознака ознаки, і є дериватом різного ступеня адвербіалізації від інших частин мови – прикметника, дієслова та іменника» 101.

Основна синтаксична функція прислівника – обставина. Серед обставин, виражених прислівниками, вчені виділяють: власне обставини (місця, часу, причини, мети) і якісні обставини, що характеризують пояснюваний член за притаманним йому змістом, за його суттю і відповідають на питання як?102 Наприклад: Журно хиляться тополі (В.Сосюра). Осика раз у раз зітхає, осика сонно шелестить (П.Тичина). У найновіших дослідженнях відомих українських синтаксистів не ставиться під сумнів здатність прислівників виступати в ролі предиката103. При цьому розрізняється функція прислівника у двоскладному й односкладному реченні. Прислівниковий складений присудок виділяється у двоскладних реченнях, якщо в позиції підмета виступає неозначена форма дієслова. Наприклад: «Стареньким і немічним зараз особливо тяжко вижити» (газ.). У предикативній функції вживаються тільки прислівники на -о, -е. Прислівники в односкладному реченні означають стан природи, фізичний чи психічний стан людини. Наприклад: тихо скрізь; мені сумно. І.Р.Вихованець називає їх «предикатами стану»104

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]