Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Цивільний процес. Померанський І.В. НП для с.в....doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
564.22 Кб
Скачать

Донецький університет економіки та права

кафедра цивільного права та процесу

І.В. Померанський, ст. викладач

Цивільний процес

Навчальний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

Донецьк ДонУеп 2008

ЗМІСТ

В ведення.......................................................................................................

5

Зміст курсу...................................................................................................

5

Конспект лекцій.........................................................................................

9

Змістовий модуль 1. Загальні питання цивільного процесу

9

Тема 1. Цивільне процесуальне право як самостійна галузь права

9

Питання для самоконтролю.............................................................

11

Питання для самостійного вивчення..............................................

11

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права.........................

11

Питання для самоконтролю.............................................................

13

Питання для самостійного вивчення...............................................

13

Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини....................................

13

Питання для самоконтролю.............................................................

15

Питання для самостійного вивчення..............................................

15

Тема 4. Сторони у цивільному процесі, їх процесуальні права.........

16

Питання для самоконтролю.............................................................

18

Питання для самостійного вивчення..............................................

19

Тема 5. Треті особи в цивільному процесі.............................................

19

Питання для самоконтролю.............................................................

20

Питання для самостійного вивчення..............................................

20

Тема 6. Участь прокурора в цивільному процесі..................................

21

Питання для самоконтролю.............................................................

22

Питання для самостійного вивчення...............................................

22

Тема 7. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

22

Питання для самоконтролю.............................................................

24

Питання для самостійного вивчення..............................................

24

Тема 8. Представництво в суді..................................................................

24

Питання для самоконтролю............................................................

26

Питання для самостійного вивчення..............................................

26

Тема 9. Підвідомчість і підсутність цивільних справ...........................

26

Питання для самоконтролю.............................................................

28

Питання для самостійного вивчення...............................................

28

Тема 10. Процесуальні строки...................................................................

29

Питання для самоконтролю.............................................................

30

Питання для самостійного вивчення...............................................

30

Тема 11. Судові витрати. Судові штрафи...............................................

30

Питання для самоконтролю.............................................................

32

Питання для самостійного вивчення...............................................

32

Змістовий модуль 2. Докази і доказування у цивільному процесі. судовий розгляд цивільних справ............................................................

32

Тема 12. Докази і доказування у цивільному процесі..........................

32

Питання для самоконтролю.............................................................

3 7

Питання для самостійного вивчення..............................................

37

Тема 13. Позов і його елементи. Відкриття цивільних справ.............

37

Питання для самоконтролю.............................................................

39

Питання для самостійного вивчення...............................................

39

Тема 14. Підготовка цивільних справ до судового розгляду...............

39

Питання для самоконтролю.............................................................

41

Питання для самостійного вивчення...............................................

41

Тема 15. Судовий розгляд цивільних справ...........................................

41

Питання для самоконтролю.............................................................

46

Питання для самостійного вивчення...............................................

46

Змістовий модуль 3. Розгляд справ у судах першої інстанції. Перегляд судових справ......................................................................................

46

Тема 16. Правозастосовчі акти суду першої інстанції. Заочне судове рішення.....................................................................................................

46

Питання для самоконтролю.............................................................

50

Питання для самостійного вивчення...............................................

50

Тема 17. Наказне провадження.................................................................

50

Питання для самоконтролю.............................................................

51

Питання для самостійного вивчення...............................................

51

Тема 18. Окреме провадження..................................................................

51

Питання для самоконтролю.............................................................

53

Питання для самостійного вивчення...............................................

53

Тема 19. Апеляційне провадження...........................................................

53

Питання для самоконтролю.............................................................

56

Питання для самостійного вивчення...............................................

56

Тема 20. Касаційне провадження..............................................................

56

Питання для самоконтролю............................................................

57

Питання для самостійного вивчення...............................................

57

Змістовий модуль 4. Окремі питання що використовують у зв’язку з розглядом цивільних справ......................................................

58

Тема 21. Провадження у зв’язку з винятковим і нововиявленими обставинами.................................................................................................

58

Питання для самоконтролю.............................................................

58

Питання для самостійного вивчення..............................................

58

Тема 22. Судовий контроль за виконанням рішень. Окремі питання, пов’язані з виконанням судових рішень...........................................

59

Питання для самоконтролю.............................................................

60

Питання для самостійного вивчення...............................................

60

Тема 23. Виконання рішень іноземних судів в Україні........................

60

Питання для самоконтролю.............................................................

62

Питання для самостійного вивчення...............................................

62

Тема 24. Третейське судочинство в Україні...........................................

63

Питання для самоконтролю.............................................................

64

Питання для самостійного вивчення..............................................

64

Завдання для індивідуальної роботи.......................................................

6 4

Список літератури.......................................................................................

65

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.