Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпори ПС.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.09.2019
Размер:
320 Кб
Скачать

Тема 2: пдв

1. Суть та призначення пдв

ПДВ відноситься до непрямих податків, які існують в формі специфічних та універсальних активів.

Специ.акцизи застосов.до окремих груп товарів:

 • лікеро-горілчані

 • тютюнові

 • паливно-мастильні

Універсальні акцизи нарах.на всі товари, які є об’єктом купівлі-продажу.

Універсальний акциз має три види:

 • податок з продажу, який справляється на першому етапі руху товарів

 • податок з обороту, який справляється всіма учасниками руху товарів від виробника до роздрібного продавця

 • ПДВ

ПДВ – різновид непрямого податку, що є обов’язковим платежем загальнодержавного значення з універсальними ставками і однаковими ПЗ платників перед державою. Як і інші непрямі податки він входить до ціни товарів і сплачується покупцем при придбанні цього товару. Однак перерахування ПДВ до бюджету здійснює продавець з суми ПЗ, зменшений на суму ПК, який виникає в нього при придбанні певних груп товарів. Іншими словами ПДВ сплачується з доданої вартості.

Додана вартість – частина валового обороту з реалізації товарів, яка безпосередньо додається кожним учасником руху товарів до початкової ціни.

Існує 2 методи визначання дод.вартості:

 1. додавання складових (ЗП, соц..відрахування, амортизація та окремих складових накладних витрат і прибутку)

ДВ=ВОП*(ЗП+СН)+А+ПРИБ., де ВОП – витрати на оплату праці.

 1. сайдовий ( з виручки від реалізації вираховуються мат.затрати та прирівняні до них видатки)

ДВ=Дохід – (В-ВОП), де (В-ВОП) – витрати, зменшені на витрати на ОП.

Існує 4 методи визначення ПДВ:

 1. прямий (адитивний) – застос., якщо до всіх складових застосов.одна ставка.

ПДВ=Ст*(ВОП+П)

 1. непрямий – він викор., якщо до різних складових застос.різні ставки

ПДВ=Ст1*ВОП+Ст2

 1. прямий піднімальний – ставка множиться на дохід.

ПДВ=(Д-(В-ВОП))*Ст

 1. Непрямий піднімальний – до різних елементів застос.різні ставки.

ПДВ=Ст1*Д-Ст2*(В-ВОП)

В Україні як і в більшості країн світу сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету визн.методом непрямого віднімання. До 31.12.2013р. в Укр.заг.ставка ПДВ стан.20%, передбачається, що з 1.01.2014 р. вона буде 17%.

Для визнач.ПДВ з обороту, який містить суму податку необхідно суму виручки помножити на 20%/100+20.

ПДВ=Д*(20/(100+20))

ПДВ=сума без ПДВ*0,2

ПДВ=сума з ПДВ*1/6

2.Платники пдв та порядок їх реєстрації.

Платниками податку є:

1.Будь-яка особа(юр чи фіз., резидент чи нерез.), що проводить госп. д-сть і добровільно реєструється платниками ПДВ;

2.Будь-яка особа, що підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ;

3.Будь-яка особа яка імпортує товари або послуги в обсягах, що підлягають оподаткуванню цим податком;

4. особа яка порушила митний режим, якщо він передбачав повне або часткове звільнення від оподаткування;

5. особа,яка викор. податкову пільгу в т.ч. і при імпорті товарів не за призначенням або викор. пільгу, яка їй не належить;

6.особа, що веде облік результатів д-сті за договором про спільну д-сть без утворення юр. особи;

7. особа, що веде облік операцій з майном, що отримане нею в уп-ння за договором уп-ння майном, вкл. цивільно-правові договори;

8. особа, що проводить операції з конфіскованим майном, безхазяйним майном, знахідками та з майном, що згідно з правом успадкування належить державі, в незалежності від вартості цього майна та с-ми оподаткування платника;

9. особа, що уповноважена сплачувати податок, який виникає при наданні послуг залізничним транспортом.

Особами, відповідальними за нарахування та сплату ПДВ в разі постачання послуг нерезидентами в т.ч. і їх представництвами, які незареєстровані в Україні несе резидент.

Підлягають обов’язковій реєстрації платники ПДВ, особи, у яких заг.сума з реалізації товарів і послуг,що підлягають оподаткуванню ПДВ, в т.ч. з використанням комп’ютерної мережі нарахована або сплачена протягом останніх 12-ти місяців, сукупно перевищують 300 тис.грн. без ПДВ(за винятком осіб, які сплачують єдиний податок.

Особи, які незареєстровані платником ПДВ та які ввозять на митну тер.України товари, що підлягають оподаткуванню(сумарна вартість 200€ або заг.вага 50кг) сплачують ПДВ при перетині митного кордону не реєструючись платниками податків.

Особа може добровільно зареєструватися платником ПДВ, якщо обсяг її реалізації за попередніх 12 місяців <300 тис.грн. без ПДВ, але обсяг постачання товарів та послуг ін.платникам ПДВ складає не < 50% заг.обсягу реал. п-в.

Новостворене п-во може зареєструватися платником ПДВ у випадку,якщо його стат.фонд або балансова вартість активів перевищує 300тис.грн.

Реєстрація як в добровільному, так і в обов’язковому порядку відбувається за місцем знаходження платника для чого необхідно подати до органу ДПС заяви.

Термін подачі заяви для реєстрації платником ПДВ:

 1. не пізніше 10-го числа наступного місяця після місяця, в якому сума операцій за попередніх 12 місяців перевищила 300 тис.грн. без ПДВ;

 2. не пізніше, ніж за 20 кал.днів до початку податкового періоду, починаючи з якого особа прийняла рішення добровільно зареєструватися платником ПДВ;

 3. особа, яка переходить від спрощеної на заг.с-му оподаткування у випадку, коли її реалізації за останні 12 місяців не перевищила 300тис.грн. без ПДВ подає заяву на реєстрацію платником ПДВ одночасно з подачею заяви про відмову від спрощеної с-ми.

Особи, які добровільно реєструються платником ПДВ можуть вказати в заяві бажаний день реєстрації. В заяві вказуються підстави для реєстрації і вона подається особисто фіз..особою або керівником п-ва.

Якщо останній термін подачі заяви припадає на вихідний день, то він переноситься на 1-й роб.день.

Податкова може відмовити платнику в реєстрації, якщо буде встановлено, що він не здійснює постачання товарів і послуг або не підлягає обов’язковій реєстрації, або заява подана з порушенням правил її оформлення або є підстави зняття платника з реєстрації.

Якщо в податковій немає підстав для відмови вона зобов’язана видати(вислати поштою) платнику свідоцтво платника ПДВ не пізніше наст.роб.дня після бажаного строку або протягом 10-ти роб.днів від дня отримання реєстраційної заяви.

Якщо бажаний строк, вказаний платником наступає після 10-ти роб.днів, то свідоцтво повинно бути видано не пізніше наст.дня.

Після отримання свідоцтва платник отримує право на виписування подат.накладної, формування подат.кредиту та отримання бюдж.відшкодування.

Будь-яка особа,яка підлягає обов’язковій реєстрації вважається платником ПДВ з 1-го числа місяця за місяць в якому сума її реалізації перевищила 300тис.грн без ПДВ незалежно від того чи вона зареєструвалася, але не отримує права на податковий кредит та податкове відшкодування.

П-во може бути зняте з реєстрації як платник у таких випадках:

1. в особи,яка зареєстрована платником ПДВ не <12 місяців в останні 12 місяців обсяг оподаткованих операцій < 300 тис.грн.без ПДВ.

2. з ліквації платника після затвердження ліквідаційного чи передавального балансу та сплати ним всіх под.зоб.

3. переходу платника на спрощену с-му, яка не передбачає сплату ПДВ(але не > 2-ох разів на рік).

4. особа зареєстрована платником протягом останніх 12-ти місяців не подає декларацію або подає її з відміткою про відсутність под.зоб. або под.кредиту.

5. установчі документи платника судом визнані недійсні.

6. госп.судом винесено ухвалу про ліквідацію юр.особи-банкрута.

7.платник ліквідовується за рішенням суду.

8.фіз.особа померла ,визнана недієздатною або безвісті відсутня.

9. у єдиному держ.реєстрі юр. або фіз.осіб зроблено запис про їх відсутність.

10. закінчився термін дії свідоцтва, якщо воно виписане на певний період.

11.обсяг постачання товарів, які оподатковуються ПДВ, який зареєструвався добровільно за останніх 12 місяців становить <заг.обсягу постачання.

У випадку 1, реєстрація анульовується за заявою платника або за заявою платника або за рішенням ДПС.

У випадку відсутності законних підстав для відмови, орган ДПС повинен протягом 10-ти днів зняти його з реєстрації та протягом 3-ох днів повідомити платника.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.