Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпори ПС.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.09.2019
Размер:
320 Кб
Скачать

5. Первинний облік та податкова документація з пдв

Величину ПДВ, яку потрібно сплатити до держ бюджету кожен платник розрах самостійно як різницю між його податковими зобов’язаннями, які виникають при реалізації товарів та послуг та податковим кредитом, який виникає в платника при придбанні матеріальних та прирівняних до них послуг.

Датою виникнення податкових зобов’язань вважається дата, яка припадає на період, що стався раніше:

-дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника за товари або послуги, що поставлені або мають бути поставлені, або поступлення грошей в касу, якщо оплата здійснюється готівкою або при інкасації грошей, якщо каса відсутня.

-дата відвантаження товарів, а в разі їх експорту дата оформлення митної декларації.

У разі постачання товарів з використанням торгівельних автоматів є дата виїмки з них грошей.

У разі постачання товарів за договорами товарного кредиту, які передбачають нарахування % ПЗ за % виникають при їх нарахуванні.

У разі постачання товарів через торгівельні автомати з використанням жетонів ПЗ виникають при реалізації жетонів.

У разі постачання товарів або послуг з використанням кредитних карток ПЗ виникає при оформленні податкової накладної або виписування рахунку залежно від того, яка подія сталася раніше.

Для операцій з фінансового лізингу ПЗ виникають при передачі об’єкта у такий лізинг.

При оплаті товарів і послуг з держ бюджету ПЗ виникають після поступлення коштів на рахунок платника.

При імпорті товарів ПЗ виникають на дату подання митної декларації.

При імпорті послуг в Україні датою виникнення ПЗ є дата списання коштів з рахунку платника або оформлення документа, що засвідчує надання послуг нерезидентом, залежно від того, яка подія сталася раніше.

При імпорті та експорті товарів авансові платежі не змінюють ПЗ та ПК платника.

Для виконавців довготермінових договорів (>1року) датою виникнення ПЗ є дата фактичної передачі таких робіт або їх частини.

При реалізації комунальних послуг ПЗ у платника виникають при поступленні коштів на його рахунок.

Право на віднесення сум до ПК виникає у разі:

-придбання та виготовлення товарів ( у т.ч. при ввезенні їх на митну територію України) та послуг.

-придбання або будівництва необоротних активів в т.ч. при їх ввезенні на митну територію України та внесенні до статутного фонду.

-отриманні послуг наданих нерезидентом на митній території України.

-ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами фінансового або операційного лізингу.

Право на ПК виникає у платника також за правилом першої події, тобто за датою, яка сталася раніше, або дата списання коштів з його рахунку, або дата отримання товарів або послуг підтверджена податковою накладною.

При імпорті товарів та послуг від нерезидента на митній території України ПК виникає на дату нарахування та сплати податку.

При отриманні об’єкта у фін лізинг датою виникнення ПК є дата фактичної передачі об’єкта у лізинг.

За довгостроковими договорами ПК у замовника виникає на дату фактичного отримання робіт, або оформлення акту.

Для товарів або послуг, постачання яких контролюється приладами обліку, факт їх поставки засвідчується даними такого обліку.

ПК звітного періоду визначається за договірними цінами, але не вище звичайних в т.ч. і з основних фондів, але тільки для товарів та послуг, які будуть використані в оподаткованих операціях.

Якщо ж придбані товари або послуги будуть використані в неоподаткованих операціях, то право на ПК у них не виникає.

Якщо в подальшому товари або послуги придбані для використання в оподаткованих операціях і навпаки – проводиться відповідне коригування ПК платника за звичайними цінами.

Забороняється включати до ПК товари та послуги непідтверджені податковими накладними деклараціями.

Якщо окремі придбані товари або послуги використовуються як в оподаткованих, так і в неоподаткованих операціях, то ПК виникає тільки за оподаткованими операціями пропорційно до обсягу їх використання.

Позитивна різниця між ПЗ та ПК підлягає сплаті до бюджету в установлені терміни.

Негативну різницю п-во може зарахувати на погашення зобов’язань з ін. податків, перенести на наступний звітний період або отримати відшкодування від держави.

Не має права на ПК п-ва, які були зареєстровані менш, ніж 12 календарних місяців або мали обсяги оподаткованих операцій за останні 12 календарних місяців менша, ніж заявлена сума бюджетних відшкодування (крім ПК, що виникає при придбанні або спорудженні основних фондів).

Для ведення податкового обліку всі платники зобов’язані виписувати податкову накладну в 2-ох екземплярах (оригінал-покупкцю, копія-продавцю).

При цьому кожен платник зобов’язаний вести реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

В податковій накладній повинні бути правильно заповнені всі реквізити, вона підписується уповноваженою особою та скріплюється печаткою.

Забороняється відносити до ПК суми, які не підтвердженні податковими накладними, але зцього правила є винятки:

-не потрібна податкова накладна при наявності касового чека, якщо сума без ПДВ перевищує 200 грн.

-при наявності транспортного квитка, готельного рахунку або рахунку, що виставляється за послуги зв’язку та ін. послуги, які обліковуються приладами обліку і якщо відповідні квитки та рахунки містять суму платежу, суму ПДВ та податковий номер продавця.

-при імпорті товарів податкову накладну заміняє митна декларація.

Для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України є податкова накладна, яку виписує резидент, при чому ПК за такими операціями виникає в наступний звітний період після її оформлення.

Податкова декларація при місячному звітному періоді повинна бути здана протягом наступних 20 календарних днів після закінчення звітного місяця, а при квартальному звітному періоді – протягом 40 днів, якщо останній день здачі декларації попадає на вихідний день-він переноситься на наступний робочий день.

ПЗ з ПДВ повинні бути сплачені протягом 10 календарних днів після граничного терміну здачі декларації, при цьому, якщо останній день сплати ПЗ припадає на вихідний, то сплата переноситься на попередній робочий день.

Одночасно з подачею декларації платники подають реєстр вхідних і вихідних податкових накладних.

Для покращення податкового обліку з 01.01.11 року в Україні запроваджено обов’язків державний електронний реєстр податкових накладних, а саме з 01.01.11 року на суму ПДВ 1 млн.грн.

З 01.04.11 – понад 500 тис.грн., з 01.07.11 – понад 100 тис.грн. і з 01.01.12 – понад 10 тис.грн.

Якщо сума ПДВ в податковій накладній менша, в електронному реєстрі її реєструвати не потрібно.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.