Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпори ПС.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.09.2019
Размер:
320 Кб
Скачать

Тема 1: Податки, ПС та под. п-ка д-ви

1. Сутність і функції податків

2. Класифікація податків та їх елементів

3. Податкова п-ка д-ви

4. Основи побудови оптимальної под. с-ми

5. Характеристика укр. с-ми опод-ня

Тема 2: ПДВ

1. Суть та призначення ПДВ

2.Платники ПДВ та порядок їх реєстрації.

3. Об`єкт оподаткування i податкова база.

4. Пільги при справлянні ПДВ

5. Первинний облік та податкова документація з ПДВ

6. Особливості нарахування ПДВ за окремими операціями

7. Відповідальність платників ПДВ

Тема 3: Акцизний податок та мито

1. Суть акцизного податку. Платники та об’єкти оподаткування ним.

2. Порядок нарахування та сплати АП

3. Акцизні марки, особливості оподаткування окремих товарів та штрафні санкції

4. Порядок нарахування та сплати мита

Тема 4: Податки на прибуток п-в

1. Платники ставки та об’єкти опод-ня

2. Порядок визначення доходів та їх склад

3. Витрати платника

4. Оподаткування операцій особливого виду.

5. Облік амортизаційних відрахувань

6. Порядок нарахування та сплата податку

Тема 5: ПДФО

1.Роль ПДФО та його платники.

2. Об’єкти опод-ня та база ПДФО

3. особливості нарахування та ставки ПДФО

4. Податкова соціальна пільга та податкова знижка

5. Опод-ня фіз. осіб – суб’єктів підпр д-сті

Тема 1: Податки, пс та под. П-ка д-ви

1. Сутність і функції податків

Под-ки виник. з першим поділом праці як джерело утримання органів управл. і захисту держави, а також для викон. загальнодерж. функції, які розширюв. з еволюцією сусп. відносин. Держава поступово брала на себе функ-ї: фінансув. будівн. доріг і каналів; фінансув правоох. органів, орг-в освіти, науки, еколог. програми і соц захисту насел.

У Старод. часи под-ки справлялися у натур. обіг(шкіра, мед, зерно). У Стар. Римі сплавл. земельний под-к, под-к на живий інвентар(рабів), фрукт. дерева, виноградники,нерухом-ть. В Київ.Русі до 9ст. осн. под-к – данина(полюддя), яку збир. князі. ЇЇ розмір не всанов-ся законом, а визнач. князем.

Перші под-ки у гр.формі поч. стягув. у Римі у 2ст. н.е. а у Київ. Русі-у 9 ст(гривнями) після запров княз. Володимиром християнства і карбув. власної монети. Та селяни продовжув. сплачув. і натур(поплужний) под-к.

За часів Литовської держ. і Речі Посполитої селяни продовж. сплач. натур і грош под-ки, хоча одночасно з’явилась панщина(примусов. відробіток на землях пана 3-6днів).

Після входження Укр. земель до Московс. Царства (1654р) осн. под-ком для селян став поденний або подвірний под-к, який сплачув. кожна родина незал. від к-ті дітей. Одночасно в Царс.Росії стали відроб. панщину, яка існув до 1861р. Петром I подвір под-к був замін. на подушний, тобто оподатк-ся кожна душа. Ставка податку скл. 70 коп.з людини. Він проіснував до 1887р.

Після Жовтнев.револ. 1917р. под-ки для простих громадян скасув.,а з заможніх верств стягув. контрибуція , якщо зарплата з перевищ. 1500-3000 руб.

В часи НЕПу(з 1925р) контрибуція замін.на акциз на горілку, тютюн, сірники, сіль, цукорі ін. високодохід. тов. Ввод. промисловий под-к ., який сплач. підпр-ва, прибутк. под-к з громадян з доходом більше 75карб.на міс. , та єдиний сільськогосп. под-к у гр. формі . В часи НЕПу було сформ. прообраз нинішньої под.сист.

Податки- це сист. платежів, які сплач-ся юрид. і фіз.особами до держ. і місц. бюджетів. Як екон. категорія, п-ки забезп. перерозподіл частини новоств. ВВП і формують фонди, необх. для утрим. держ. структур фінанс. сусп. благ. Умовою виникн. п-в є утв. від держ. сусп. поділу праці і формув. товарно-грош. відносин.

Обов’язк. платежі поділ. на 3види:

1.Плата у випадку наяв. конкретного джерела оподатк. (вода, надра)

2.Відрах., яке передб. направл. коштів до централіз. фондів.

3.Под-ки, які сплач-ся за відсут. конкрент. об’екта оподаткув. цільов. признач. , і є атрибутом держави.

Як соц. категорія п-ки є платою за сусп. блага і трансферти,які отрим. громадяни.

П-ки викон. ф-ї:

1.Фіскальну-забезп. мобіліз. коштів із розпорядж. держави і формув. централіз. фін.ресурсів. Для цього п-ки мають відпов. таким вимогам: -бути обов’язк. до сплати, незал. від форм вл-ті ; -забезп. рівном. надходж. за терит-ми; -забезп. рівномірне в часі і стабільне надх. до бюдж.

2.Розподільчо-регулюючу – забезп. перерозподіл ств. ВВП між платниками под-в і державою, а також між різними катег. насел.. Для викон цієї ф-ї: -визн. об’єкт опод-ня; -визн джерело сплати п-ків; -встан ставки п-ків і методики їх розрах.; -встан терміни сплати п-в; -визн порядок надання под. пільг; -визн порядок застос штрафн.санкцій до порушників под. законод-ва.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.