Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпори ПС.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.09.2019
Размер:
320 Кб
Скачать

3. Витрати платника

Витрати, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування включають витрати на операційну діяльність та інші витрати:

 1. Витрати від операційної діяльності включає:

  1. Собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

  2. Процентні та комісійні витрати банківських установ, а також їх збитки від операцій з іноземною валютою, суми страхових резервів, внески до фонду гарантування вкладів фіз.осіб, та витрати на реалізацію заставного майна.

Собівартість виготовлення і реалізації товарів включає:

 1. Прямі матеріальні витрати

 2. Прямі витрати на оплату праці включаючи соціальні нарахування

 3. Амортизація виробничих засобів і нематеріальних активів, які безпосередньо задіяні у виробництві

 4. Вартість придбаних послуг, яка безпосередньо пов’язана з виробництвом продукції

 5. Інші прямі витрати в т.ч. витрати на придбання електроенергії

 6. Вартість забракованої продукції в межах технологічних норм

Операційні витрати, що формують собівартість, визначаються у тому звітному періоді, у якому отримані доходи від реалізації продукції та послуг.

 1. До складу інших витрат включаються:

2.1. Загально виробничі витрати, тобто матеріальні витрати, витрати на оплату праці, амортизація та інші витрати, які пов’язані з обслуговуванням загальновиробничого управління виробництвом (утримання апарату управління виробництвом)

2.2. Адміністративні витрати, тобто ті ж витрати, що й загальновиробничі, а не витрачені на утримання апарату управління підприємства.

До загально адміністративних витрат також включаються витрати на :

 • Врегулювання спорів в судах

 • Розрахунково-касове обслуговування

 • Отримання консультаційних, аудиторських та інформаційних послуг

2.3. Витрати на збут (всі витрати пов’язані з пакуванням, зберіганням, охороною та збутом продукції)

2.4. Інші операційні витрати, які включають втрати від курсової різниці, амортизацію нематеріальних активів наданих в оперативну оренду та кошти внесені до страхових резервів.

2.5. Фінансові витрати, до яких належать витрати на нарахування процентів за користування кредитами та фінансовою орендою.

Інші витрати не включають:

 1. Сума коштів або вартість товарів або послуг добровільно переданих до державного та місцевих бюджетів та неприбуткових організацій в розмірі не більше 4% оподаткованого прибутку за попередній період.

 2. Сума коштів передані профспілкам на культурно-масові та оздоровчі роботи в межах 4% оподаткованого прибутку за попередній період.

 3. Сума коштів перерахованих всеукраїнським об’єднанням осіб, які постраждали від аварій на ЧАЕС на яких працює не менше 75% таких осіб в межах 10% оподаткованого прибутку за попередній звітний період.

 4. Сума коштів або вартість майна добровільно переданих на охорону культурної спадщини установ освіти, науки та культури в межах 10% оподаткованого прибутку за попередній період.

 5. Сума коштів або вартість майна добровільно передана організаціями роботодавців та їх об’єднанням як вступні або цільові внески але не більше 0,2% фонду оплати праці звітного податкового року.

 6. Витрати на утримання фондів природоохоронного призначення.

 7. Витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних ліцензій.

 8. Витрати помилково не враховані у попередньому зв. періоді.

 9. Вартість вугілля безоплатно наданого працівникам та населенню за переліком встановленим КМУ.

 10. Інші витрати, визначені витратами того періоду в якому вони здійсненні.

До витрат платника відносяться такі витрати подвійного призначення:

 1. Витрати на забезпечення працівників спецодягом, взуттям, миючими засобами та харчуванням за переліком встановленим КМУ.

 2. Витрати, крім тих, які підлягають амортизації, пов’язані з науково-технічним забезпеченням ведення господарської діяльності.

 3. Витрати на підготовку працівників робітничих професій, а також їх навчання у ПТУ, якщо вони підписали договір із зобов’язанням відпрацювати на підприємстві не менше 3 років.

 4. Витрати на гарантійний ремонт і заміну товарів, які не компенсуються покупцями.

 5. Витрати на проведення реклами

 6. Витрати на страхування урожаю, транспортування продукції, транспортних засобів, виробництва національних фільмів (не більше 10% їх вартості), економічної та ядерної шкоди, майна та інших ризиків, крім страхування життя та здоров’я працівників.

 7. Витрати на відрядження платників

 8. Витрати, крім капітальних, на утримання соціальних об’єктів які перебували на балансі платників до 1 липня 1997 року.

 9. Витрати на ремонт та поліпшення основних засобів в межах 10% їх балансової вартості на початок зв.року.

Якщо після реалізації товарів і послуг їх вартість з певних причин змінюється, то як покупець, так і продавець повинні внести зміни в базу оподаткування.

За довгостроковими договорами витрати виникають на загальних підставах.

Понаднормативні збитки чи витрати продукції до витрат не включають.

До складу витрат також включають:

 1. Витрати пов’язані з нарахуванням % за борговими зобов’язаннями

 2. Витрати на оплату праці працівників за виконання робіт за договорами цивільно-правового характеру.

 3. Добровільні внески платника на недержавне страхування свої працівників в сумі не більше 25% нарахованої їм заробітної плати.

 4. Сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування.

Не включаються до складу витрат:

 1. Витрати не пов’язані з господарською діяльністю (проведення розваг та інше)

 2. Платежі на користь комітента за договором комісії

 3. Сума авансових оплат

 4. Суми витрат на погашення позик та кредитів

 5. Витрати на придбання, виготовлення та модернізацію ОЗ та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.

 6. Суми податку на прибуток авансового внеску при виплаті дивідендів, податку на прибуток сплаченого нерезидентом ПДВ з товарів та послуг придбаних для виробничого та невиробничого використання та ПДФО.

 7. Для не платників ПДВ та для платників ПДВ, які виконують операції, що звільнені від оподаткування ПДВ, його сума, яка виникла при придбанні товарів включається до їх витрат, а при придбанні ОЗ - на збільшення їх вартості.

 8. Витрати на утримання апарату об’єднання платників

 9. Витрати на підтвердження первинними документами

 10. Дивіденди

 11. Вартість торгових патентів, які зменшують ПЗ платника, сума штрафів, які нараховані платнику за договорами або за рішенням суду.

 12. Витрати понесені у зв’язку отримання послуг у нерезидента із маркетингу або реклами у розмірі, що перевищує 4% доходу платника у попередньому зв.році. Якщо такий нерезидент зареєстрованих в офшорній зоні то витрати отримані від нього повністю відносяться до витрат підприємства.

 13. Витрати понесені платником від нерезидентів пов’язані з інжинірингом (технічної допомоги) в межах більше 5% митної вартості імпортованого за таким договором обладнанням. Якщо такий нерезидент зареєстрований в офшорній зоні, то отримані від нього послуги не включають до витрат підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.