Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпори ПС.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.09.2019
Размер:
320 Кб
Скачать

5. Облік амортизаційних відрахувань

Амортизація ОФ і немат.активів – це поступове перенесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, що зменшує дохід платника.

ОФ- це мат.активи, які викор.платником податку протягом періоду, що перевищує 365 днів та вартість яких перевищує 1000грн. а з 2012 – 2500грн.

Для цілей оподаткування ОЗ поділені на 16 груп. Амортизація нарах.за прямолінійним методом, виходячи з самостійно визначеної під-вом терміном їх експлуатації, але не менша терміну виначеного в Податковому Кодексі.

До груп 4 і 5 може бути застосована прискорена (подвоєна) амортизація на ОЗ 1 і 3 груп амортизація не нараховується.

Для ОЗ, які були в експлуатації до 01.04.2011р. можна враховувати попередній термін їх експлуатації.

Класифікація ОЗ та ін..необоротних активів

Групи

Мінімально допустимі строки корисного використання, років

1.земельні ділянки

2.капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом

3.будівлі

Споруди

Передавальні пристрої

4. машини та обладнання, з них:

- ЕОМ, ін..машини для автоматичного оброблення інформації , компютерні програми, телекомунікаційні мережі та телефони, вартістю 2500 грн

5. ТЗ

6. інструменти, прилади, інвентар (меблі)

7. тварини

8. багаторічні насадження

9. ін.. ОЗ

10. бібліотечні фонди

11. малоцінні необоротні мат.активи

12. тимчасові споруди

13. прир.ресурси

14. інвентарна тара

15. предмети прокату

16. довгострокові біологічні активи

-

15р

20р

15р

10р

10р

12р

-

-

-

Платники мають право щорічно проводити індексацію ОФ за формулою:

, де

КІ- коеф.індексаці ОФ

І а-1 – коеф.інфляції попереднього року

Якщо Кі < 1, то індексація не проводиться.

6. Порядок нарахування та сплата податку

Платники податків самостійно ведуть облік доходів витрат амортизаційних нарахувань та оподаткованих сум.

Податковий період – квартал, півріччя, 3 квартали, рік.

У 2011р. податковий період – 2-й квартал, 2-3 квартал, 2-4 квартал.

Декларації подаються не пізніше 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу або 60 днів після закінчення звітного року, якщо п-во звітується раз в рік.

Якщо останній день здачі декларації припадає на вихідний день, то він переноситься на перший наступний робочий день.

Сума податкового зобов’язання повинна бути сплачена протягом 10 календарних днів після закінчення граничного терміну здачі декларації.

Якщо останній день сплати податку припадає на вихідний, то він переноситься на попередній робочий день.

Штрафні санкції застосовуються за таким же порядком що й ПДВ.

Тема 5: пдфо

1.Роль пдфо та його платники.

ПДФО був введений в Укр. з 1.01.04р. замість прибуткового податку з громадян.

Прибутковий податок у громадян справлявся в Укр. з 16.04.1916 р.

Практично він не зазнавав змін і в СРСР.

З 1991 р. по 2004 прибутковий под-ок в Укр. стягувався за диференційованими ставками.

У світовій та вітчизняній практиці податки на доходи фіз.. осіб можуть стягуватись за прогресивними, регресивними та пропорц. ставками.

Прогресивні-збільшуються по мірі зростання доходів громадян.

Регресивні-зменшуються.

Пропорційні-не змінюються при зміні доходів громадян.

ПДФО-виконує таку роль:регулює грош. доходи населення; стимулює використання роб. сили.

Платники ПДФО є:

-фіз. особи-резиденти, які отримують доходи як в Укр. так і за кордоном.

-фіз. особи-нерезиденти, які отримують доходи в Укр.,крім нерезидентів з дипломатичним статусом.

-податкові агенти

У разі смерті платника, податок стягується з його останніх доходів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.