Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпори ПС.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.09.2019
Размер:
320 Кб
Скачать

2. Класифікація податків та їх елементів

Податки класифікуються :

1. За економічним змістом:

а)податки на фонди (податок на прибуток підприємства,податок з доходів фіз.. осіб), який стягується з доходів або прибутку.

б)податки на споживання ( податок на споживання ВВП) його розмір закладається в ціну товару, тому сплачується покупцями, не залежить від доходів.

в)податок на майно, які сплачуються із власників, які володіють чи користуються майном.

2. За формою взаємовідносин платників податків та держави:

а)прямі податки сплата яких безпосередньо пов’язана з платником податку і податковою базою, при цьому податок сплачує той суб’єкт, в якого формується база (ППП, ПДФО, податок на нерухомість).

б)непрямі податки, сплата яких пов’язана з ціноутворюючим механізмом, при цьому їх сплачують підприємства, хоча фактично вони перекладаються на споживачів (акциз, мито, ПДВ, податок з обороту).

3. За рівнем запровадження:

а)загальнодержавні;

б)місцеві.

4.За способом зарахування:

а)регулюючі податки, які надходять до бюджетів кількох рівнів;

б)закріплені, які надходять до бюджетів одного рівня.

5. За методом нарахування:

а)розкладні податки, встановлюються в абсолютних розмірах, податкова база відсутня;

б)окладні(скотарні), які нараховуються за ставками в залежності від розміру податку.

Елементи податку:

1.Обєкт податку (податкова база)- явище чи процес наявність якого зобов’язує платника сплачувати обов’язкові платежі.

2.Субє’кт податку - на яку покладено забов’язання із сплати податку.

3.Ставкаподатку- офіційно встановлений розмір податку на одиницю бази оподаткування.

4.Джерело податку - фонд чи дохід, з якого податок сплачується

Існує 3 методи встановлення ставки

1.Інтуєтивний- встановлений органами влади на свій розсуд

2.Емпірично-аналітичний – встановлений на основі аналізу даних за попередні періоди та з урахуванням емпіричних висновків.

3. Економічно математичне моделювання – встановлений наосновній побудові моделей і з урахуванням вимог основних факторів.

Податкові пільги – передбачені законом зниження податкових зобов’язань.

Існує 4 види пільг:

1. Повне звільнення платника

2. Повне або часткове звільнення об’єкта оподаткування

3.Зниженння податкових ставок або використання нульової ставки

4.Зменшення належної до сплати суми нарахування податку.

Норма оподаткування - встановлене співвідношення між сумою податку надходжень за певний період і податкової бази.

3. Податкова п-ка д-ви

Податкова політика – діяльність держави у сфері встановлення правового регулювання та організації стягнення податків і платежів.

Метою податкової політики є забезпечення формування державних і місцевих бюджетів за одночасного стимулювання дійової активності підприємства.

Податки з одного боку,збільшуючи державні доходи , з іншого – гальмують розвиток підприємств. Тому податкова політика держави повинна враховувати 5 основних критеріїв, які враховують як інтереси держави так і підприємства.

1.Фіскальноїдостатності

2.Економічної ефективності

3.Соціальної справедливості

4.Стабільності

5.Гнучкості

Фіскальна достатність – здатність податкової системи забезпечити державні податки виходячи з інтересів держави.

Для визначення Фіскальної достатності досліджується пропорційна залежність між величиною податкових надходжень і рівнем оподаткування

Y

Y=A1T

Y=A1*T

Y- величина податкових надходжень;

А1- коефіцієнт залежності

Т- норма оподаткування або податкове навантаження

Рис.1 Графік залежності величини оподаткування і величини податкових надходжень

Залежність економічної ефективності роботи підприємств через визначення впливу податків на прибутковість (ЧП) підприємств

Рис.2 Залишок чистого прибутку підприємства від норми навантаження

Критерії справедливості розглядаються у 2-х аспектах:

1.Скорочення реальних доходів громадян платників податків внаслідок їх сплати :

РД=НД-A3T

РД-реальний дохід

НД-номінальний дохід

А3-коефіцієнт залишку реальних доходів платників податків від рівня залежності оподаткування

2.Поверненнячастини номінальних доходів платникам податків через перерозподіл податкових надходжень з державного бюджету у вигляді суспільних благ

СБ- суспільні блага

А4-коефіцієнт залишку обсягу суспільних благ від норми оподаткування

В реальній ситуації необхідно враховувати всі 4 залежності, тобто забезпечувати доходами державний бюджет, забезпечення ефективності розвитку підприємства та соціальна справедливість щодо різних верств населення

Критерій стабільності – передбачає незмінність податків та порядку їх стягування протягом тривалого періоду , що дозволяє платникам податку реально розраховувати їх вплив на кінцеві результати роботи підприємств, покращити роботу платників податків та державно податкової служби.

Для забезпечення реалізації цього критерію укр. Законодавство передбачає, що зміни в систему оподаткування можна вносити не пізніше, ніж за півроку, тобто до 1 липня, для визначення податкових надходжень в наступному податковому році.

Податковий бюджет країни починає формуватися з 15 вересня кожного року, тому до цього часу повинні бути враховані будь-які зміни в податковому законодавстві. Однак на практиці цей принцип в Україні досить часто порушується. Зміни в податкове законодавство вносяться не тільки до останнього дня, що передує настанню бюджетного року, а й під час цього року, тобто заднім числом.

Такі дії державних органів не дозволяють платникам податків сформулювати свій бюджет на поточний рік та правильно розрахувати податкові надходження та можливість їх використання.

Критерій гнучкості повинен враховувати здатність платників податків сплачувати їх в конкретній ситуації в залежності від рівня доходності бізнесу та соціального стану платників.

Для того щоб забезпечити перерозподіл доходів державного бюджету між різними верствами населення та платниками податків різних категорій система оподаткування повинна передбачати прогресивні шкали оподаткування (коли платник із збільшеними доходами сплачує більше) та систему державних пільг, субвенцій та дотацій.

В різних країнах світу для виконання державою своєї фіскальної і розподільчо-регулюючої функції використовується 3 типи шкал оподаткування.

1.Прогресивне – коли податкове навантаження зростає по мірі зростання доходів громадян, платників податків (така система застосовується в більшості країн світу і застосовуються в Україні щодо сплати ПДФО та ППП)

2.Пропорційна – за якої податкове навантаження тобто ставки не залежать від рівня доходів платників податків (така система застосовується в Україні та Росії і запровадження її мотивовано намагання вивести бізнес із тіні, правда в новому податковому кодексі щодо ПДФО передбачено 2 ставки: 15-17%, однак повністю прогресивною таку систему оподаткування назвати не можна.

3.Регресивна шкала оподаткування, яка передбачає зниження ставки оподаткування по мірі зростання доходів платників податків (вона застосовується в основному в 16-17ст. при формуванні нинішньої системи оподаткування в Англії та ін. державах, а сьогодні майже не застосовується, хоча елементи цієї системи в Україні застосовується, а саме при справлянні ПДФО при перевищенні доходів десятикратного мінімального розміру на надлишкові доходи податок не нараховується.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.