Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпорпы 2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
135.17 Кб
Скачать

1. Не та етнічний чинник її формування.

НЕпредставляє собою ек-ку певної країни, що має ознаки ек.системи (загальне) та власні особливості і принципи розвитку (особливе), що проявляються в: ек.потенціалі, особливостях нац.ек.політики, особливостях прояву госп.механізму регул-ня, традиціях, внутрішніх чинниках ровитку, особливостях забезпечення ек.безпеки держави, галузевій системі орг-ї і госп.комплексах економіки країни, місці і ролі економіки в системі світового господарства, в рівні прод.сил сусп.-ва, культури, техніки і технології.

НЕ виникла лише на стадії оформлення людського сусп-ва як нації. Етнічний чинник є основним інтеграційним чинником в процесі національного державотворення, оскільки за невеликим винятком (Бельгія, Швейцарія) більшість країн утворились на етнічній основі. В 1981р. 164 держави поділились на 5 груп, з них 45 держав є єдиною нацією-групою, де одна етнічна група нараховує понад 95% населення (Яп, Норв, Польща), 62 держави з однією нацією-групою (це ті держави, де етнічна нація - 60-90% насел – Кит, В.Б.).

За даними ЮНЕСКО, в світі є 4-6тис.етносів, 800 з них вважаються націями, є 240 держав. Слід зазначити, що не кожна етнічна група є національною, хоча кожна національна група є етнічною.

Системоутворюючі ознаки нації: принцип територіальної цілісності; спільність ек.життя; спільний координаційний центр; спільність психологічного складу (к-ра, мова, традиції); суверенітет, як верховенство держави на власній території у вирішенні внутр.питань розвитку та його незалежність у сфері міжнародних відносин; нац.свідоміть та ідеологія.

2. Не та її осн.Ознаки. Принципи та методи дос-ня не.

НЕпредставляє собою ек-ку певної країни, що має ознаки ек.системи (загальне) та власні особливості і принципи розвитку (особливе), що проявляються в: ек.потенціалі, особливостях нац.ек.політики, особливостях прояву госп.механізму регул-ня, традиціях, внутрішніх чинниках ровитку, особливостях забезпечення ек.безпеки держави, галузевій системі орг-ї і госп.комплексах економіки країни, місці і ролі економіки в системі світового господарства, в рівні прод.сил сусп.-ва, культури, техніки і технології.

Осн.ознаки НЕ: • єдина мета – забезпечення сталого ек.зростання сусп.-ва; • стр-ра НЕ та ієрархічність; • орг-функціональна взаємозалежність між елементами системи; • керованість; • наявність механізмів самозбереження і саморозвитку; • зворотні зв’язки між елементами системи; • відкритість; • динамічність; • цілісність.

Методи досл-ня НЕ: ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ: системний метод, методи аналізу і синтезу, індукції і дедукції, наукової абстракції, поєднання логічного та історичного. СПЕЦІАЛЬНІ: ЕММ, соц-ек експеримент, анкетування, позитивний і нормативний ек.аналіз.

Принципи досл-ня НЕ: принцип науковості, принцип системності (НЕ, як цілісний госп.комплекс), принцип діалектичної єдності (враховуються загальні, специфічні і одиничні особливості розвитку НЕ), принцип безперервності і динамізму, принцип історичності, принцип цілепокладання (будь-яке знання повинне отримуватись і використовуватись для досягнення певних цілей), принцип збалансованості (оптимальне поєднання наукового знання і його практ.застосування).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]