Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпори ПС.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.09.2019
Размер:
320 Кб
Скачать

Тема 4: Податки на прибуток п-в

1. Платники ставки та об’єкти опод-ня

ППП є прямим податком, який стягуєтьсяз прибутку (чистого доходу п-ств)

Платниками податку з числа резидентів є:

1)Суб’єкти господарювання – юр. особи та їх відокремлені підрозділи, які проводять госп. д-сть як на території Укр так ї за її межами

2) Управління залізниці, яке отримує прибуток від оснд-ті залізничного транспорту

3)П-ва залізничного транспорту, які отримують прибуток від неон. д-ті

4)Неприбуткові установи та організації у разі отримання прибутку від неоснд-ті

Платниками податку з числа нерезидентів є:

-юрсоби крім дипломатичних установ, які отримують доходи на території Укр

-постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерелом походження в Укр або виконують ф-ції по представництву таких нерезидентів в Укр

НБУ нараховує до держ бюджету суму перевищення валових доходів свого бюджету над валовими витратами.

Установи кримінально-виконавчої с-ми та їх представництва, доходи отримані від д-ті визначеної держ. департаментом Укр з питань покарань направляють на фінансування д-ті таких п-ств.

Загальна ставка оподаткування прибутку п-ств до 01.04.2011-25%, з 01.04.2011-23%, з 01.01.2012-21%, з 01,01,2013- 19%, з 01.01.2014 – 16%.

Об’єктом оподаткування (податковою базою) є:

-прибутокїз джерелом походження з Укр і за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та ін. витрат звітного періоду.

-дохід (прибуток) нерезидента отриманий на території Укр

2. Порядок визначення доходів та їх склад

Доходи, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування включаються до доходів звітного періоду:

-при реалізації товарів – на дату переходу товару покупцеві

-при реалізації послуг або робіт – на дату складання акту про їх виконання

Доходи від операційної д-ті платника визначаються в розмірі договірної вартості але не менше ніж сума компенсації отримана в будь-якій формі та вкл:

-доходи від реалізації товарів, робіт або послуг в т.ч. винагороду комісіонера

-доходи банківських установ в т.ч. процентні за кредитно-депозитними операціями, комісійні доходи, прибутки від операцій з ЦП, операцій з купівлі-продажу іноз. валюти, банківських металів, позитивне значення курсових різниць, надлишкові суми страхового резерву та доходи від реалізації заставного майна.

Інші доходи вкл.:

-доходи у вигляді дивідендів отримані від нерезидентів

-доходи від операцій оренди

-суми штрафів та пені отримані за рішенням сторін або суду

-вартість безоплатно отриманих товарів та послуг визначена не нижче звичайної ціни

-сума безповоротної фін допомоги та безнадійної кредиторської заборгованості

-сума поворотної фін допомоги отриманої у звітному періоді та неповернена на його кінець від платників цього податку. Ця норма не поширюється на засновників, якщо вона повернена протягом 365 днів.

-сума акцизного податку отриманого платником, а також рентної плати та цільової надбавки на електричну, теплову енергію та газ

-суми дотацій, субсидій та капітальних інвестицій отриманих платником з держ бюджету або фондів соц. страхування

-доходи від довготривалих договорів(більше 1р) виникають пропорційно питомій вазі здійснених платником витрат у планових витратах

До доходів не вкл.:

*отримані аванси

*ПДВ

*суми коштів або вартість майна, що надходять на п-во як прямі інвестиції в емітовані корпоративні права

*сума коштів або вартість майна отримані платником за рішенням суду як компенсація його витрат або збитків

*сума повернутих платнику надміру сплачених податків та зборів

*сума коштів які надходять платникам які здійснюють недержавне пенсійне страхування

*сума коштів спільного інвестування

*сума отриманого платником емісійного доходу

*номінальна вартість взятих на облік але не оплачених ЦП

*дивіденди отримані від іншого платника

*кошти або майно які повертаються учаснику договору про спільну д-сть у разі повної ліквідації або зменшення статутного фонду такої д-ті

*кошти або майно отримані у вигляді міжнародної технічної допомоги

*вартість осн засобів безоплатно переданих платнику за рішенням КМУ

*кошти або майно, що надаються у вигляді допомоги громадським організаціям інвалідів

*суми або майно отримані засновниками третейського суду як компенсація розгляду спорів у третейському судді

*кошти отримані комісіонером за договорами комісії

*основна сума кредитів та позик

*вартість передачі рухомого складу від одної залізниці до іншої

*вартість безоплатно отриманого майна п-вом, що створене для страхування від нещасних випадків

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.