Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сам по ЖДС 2 сем 2 курс.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.09.2019
Размер:
854.02 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДТрЕК

________ Л.М.Таберко

“____”_______ 2010 р.

Методичні вказівки

для виконання самостійних робіт

з дисципліни «Залізничні станції та вузли»

для студентів спеціальності 5.07010103

“Організація перевезень і управління на залізничному транспорті”

2010 р.

Розроблено викладачем вищої категорії

Клюшник М.І.

Розглянуто та схвалено на засіданні предметної комісії ОП

Протокол № ___ від «____» 2010р

Голова ПК ОП ______________М. І. Клюшник

Анотація

Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт з предмету «Залізничні станції та вузли», для студентів що вивчають дисципліну на другому та третьому курсі, спеціальності: «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті».

Ці методичні вказівки допоможуть студентам при вивченні тем що виділенні для самостійного опрацювання.

Кожна самостійна робота повинна глибоко пророблятися студентами, для цього в кожній роботі наведені методичні вказівки. Якщо студенту недостатньо викладеного матеріалу в цій методичній рекомендації, то він може звернутися до книг які наведені в кожній самостійній роботі.

Студенти повинні засвоїти головні терміни та визначення, а також повинні відповісти на запитання для самоконтролю.

Засвоєний матеріал із самостійної роботи перевіряється викладачем на заняттях у вигляді різноманітних форм перевірки знань, а саме: індивідуальним або фронтальним опитуванням, тестуванням або технічним диктантом, а також при проведені семінарського заняття.

Методичні вказівки містять самостійні роботи що визначені в робочій програмі.

Теми для самостійного вивчення в 2 семестр 2 курс

 1. 1.1.3 Геодезичні роботи та інструменти л.1 ст.5-6

 2. 1.1.4 Повздовжній профіль колій л.1 ст.7-9

 3. 1.2.2 Водовідвід із насипу л.1 ст.18-19

 4. 1.2.3 Призначення земляного полотна л.1 ст.10-11

 5. 1.2.4 Поперечні профілі земляного полотна л.1 ст.45-47

 6. 1.2.5 Пересічення з автодорогами, споруди. л.2 ст.57-58

 7. 1.2.7 Деформація земляного полотна л.1 ст.20-23

 8. 1.2.8 Захист земляного полотна л.1 ст.23-24

 9. 1.2.9 Полоса відводу л.1 ст.25-26

 10. 1.2.10 Штучні споруди л.1 ст.25-32

 11. 1.3.2 Рейки л.1 ст.33-34

 12. 1.3.3 Рейкові стики л.1 ст.34-37

 13. 1.3.4 Стикові кріплення рейок л.1 ст. 34-37

 14. 1.3.5 Безстикова колія л.1 ст.37-38

 15. 1.3.7 Рівнобіжний зсув міжколійя л.1 ст.39-41

 16. 1.3.8 Угон колії л.1 ст. 42-44

 17. 1.4.1Види габаритів л.1 ст.47-51

 18. 1.4.4 Устрій рейкової колії на прямих ділянках л.1 ст.51-52

 19. 1.4.5 Устрій рейкової колії у кривих ділянках л.1 ст.52-55

 20. 1.6.8 Рейкові колії на прямих ділянках л.1 ст.53-54

 21. 1.6.9 Рейкові колії на кривих ділянках л.1 ст.53-54

 22. 1.6.10 Глухі схрещення, сплетіння колій л.1 ст.65-45

 23. 3.1.2 Основні схеми роз’їздів та організація їх роботи л.1 ст.117-123

 24. 3.1.5 Організація роботи обгінних пунктів. л.1 ст.123-124

 25. 3.1.6 Колієві та допоміжні пости. л.1 ст.116

 26. 3.1.8 Складення відомості стрілочних переводів та колій л.1 ст.116

 27. 3.2.1 Призначення проміжних станцій л.1 ст.124

 28. 3.2.5 Організація роботи станцій з подовжнім розташу-

ванням колій л.1 ст.125-130

 1. 3.2.6 Організація роботи станцій з поперечним розташу-

ванням колій л.1 ст. 125-130

 1. 3.2.7 Організація роботи проміжних станцій на двох колій-

них лініях л.1 ст.130-132

 1. 3.2.8 Технічне оснащення проміжних станцій л.1 ст.132-135

Використана література

И.В.Савченко Железнодорожные станции и узлы Москва «Транспорт» 1980г.

Самостійна робота № 1.1.3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.