Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метод термодин.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.05.2019
Размер:
1.29 Mб
Скачать

Опис установки

Експериментальна установка складається із ємності (1), рідинного манометра (2), з'єднаних між собою трубками. Для керування потоками повітря існують крали К1, К2, КЗ, через кран К1 ємність заповнюється повітрям за допомогою насоса (3). Кран К2 служить для з'єднання ємності з капілярами, кран КЗ – для випуску повітря, яке залишилося у ємності після закінчення роботи.

3

1

2

Рис. 11.1. Експериментальна установка

Порядок виконання роботи

1. Закривають крани К2 і КЗ, відкривають кран К1. Нагнічують в ємність (V) повітря, створюючи різницю рівнів (∆h) в манометрі за вка-зівкою викладача і закривають кран К1. Записують значення різниці рівнів h1.

2. Відкривають кран К2 і вмикають секундомір. Помічають час, протягом якого h1 зміниться до h1 ≈ 5 - 6 см. Записують h2 і τ. .

 1. За барометром і термометром визначають значення Ро і Т - атмосферний тиск і температуру повітря у лабораторії.

 2. Дослід повторюють п'ять разів. За формулами (11.4.), (11.5.), і (11.6.) розраховують значення η, , , а потім, використовуючи дослідні дані, розраховують величини Д, ρ, kV, ,по,т, к ,μ, U.

 3. Помилки розраховують за правилами розрахунку випадкових по-милок.

Результати вимірів і розрахунків заносять до таблиці 11.1.

Таблиця 11.1.

з/п

Р0 ,

Па

Т1,,

К

h1,

м

h2,

м

τ,

с

η

η

η 100η,

%

·100,

%

,м

σ

*100 σ

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 1. В кінцевому результаті записують:

 1. Приводять розрахунки величин за формулами (10.7.) – (10.17.).

 2. Роблять висновки по роботі.

Питання:

 1. Записати рівняння Клапейрона – Мендєлєєва.

 2. Визначення питомої теплоємності речовини в ізохорному процесі.

 3. Пояснити схему лабораторної установки.

 4. Розповісти послідовність експерименту.

 5. Як змінюється в’язкість газів при зміні температури?

6. Яким повинен бути (і чому) режим течії газу по капіляру в даному досліді: ламінарним чи турбулентним?

Додаток № 1

Форма звіту

(Титульний лист)

Криворізький технічний університет

Кафедра теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції

Лабораторна робота №...

(назва лабораторної роботи)

лабораторія „Термодинаміки”

Роботу виконав(ла): ст. гр.ТГПВ

П.І.Б.

Дата виконання:

Дата захисту:

Кривий Ріг

2011

Форма звіту

(продовження)

I. Мета роботи - згідно лабораторної інструкції. Задачі, які розв'язуються в лабораторній роботі.

Прилади і приладдя - беруться з інструкції або переписуються зі стенду.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.