Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метод. Гідрологія і гідрометрія метод. реком. п....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
124.42 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Криворізький технічний університет

Кафедра теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції

Методичні вказівки

до вивчення дисципліни

Гідрологія і гідрометрія”

для студентів спеціальності 6.092100

„Споруди та обладнання водопостачання і водовідведення”

денної форми навчання

Кривий Ріг

2008

Укладач: Комащенко П.Г., доц., к.т.н.

Відповідальний за випуск: Голишев О.М., проф., д.т.н.

Рецензент: Коновалюк В.А., доц., к.т.н.

Методичні вказівки допоможуть студентам засвоїти лекційний курс та набути навички проведення практичних розрахунків з таких питань: гідрологічні розрахунки при відсутності спостережень; максимальні витрати талих вод; максимальні обсяги дощового стоку; середній багаторічний стік річок; мінімальний стік річок; розрахунок випарів з водної поверхні; гідрологічні розрахунки при наявності спостережень; гідрологічні розрахунки при короткому ряді спостережень; гідрологічні розрахунки при довгому ряді спостережень.

РОЗГЛЯНУТО СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри на засіданні вченої ради

теплогазоводопостачання, будівельного факультету.

водовідведення і вентиляції. Протокол № 4 від 03.01.2008.

Протокол № 7 від 18.12.2008.

Зміст

  1. Теоретичний (лекційний) курс 3

  2. Практичні заняття 6

  3. Самостійна робота студентів 9

  4. Залікові питання з усього курсу 11

  5. Форми та засоби поточного і підсумкового контролю знань

студентів 13

1. Теоретичний (лекційний) курс.

Гідрологія (наука про води на поверхні земної кулі) за особливістю методів вивчення природних вод поділяється на океанологію, гідрогеологію і гід­рологію суші. В свою чергу гідрологія суші складається з наступних розділів: гідрографії, гідрометрії та загальної гідрології.

У задачу загальної гідрології входить вивчення загальних закономірностей та процесів, які відбуваються в гідросфері та встановлення загальних взаємозв'язків між гідросферою та літосферою.

Гідрометрія є "вимірювальною частиною" гідрології суші. Вона розглядає методи вимірювання та спостереження, які виконуються для вивчення гід­рологічного режиму води.

До питань загальної гідрології відносяться встановлення закономірностей формування річних русел, відтворювання та відтаювання снігу та льоду, вивчення стоку води з поверхні суші, дослідження випарювання з поверхні суші, хімічного складу води, відтворення руху насосів та ін. В задачу гідрології входять питання, пов'язанні з практичним застосуванням характеристик гідро­логічного режиму водних об'єктів для рішення інженерних задач і планування водогосподарських заходів. Ця частина загальної гідрології носить назву гідрологічні розрахунки та є інженерною частиною загальної гідро­логії. Враховуючи сферу діяльності майбутніх спеціалістів, гідро­логічні розрахунки виявляються найважливішими, але й складними, так як дають змогу розраховувати прогнозні значення гідрологічних характеристик річного стоку, без котрих не можна уявити проек­тування, будівництво та експлуатацію гідротехнічних споруд різноманітного призначення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.