Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метод. Гідрологія і гідрометрія метод. реком. п....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
124.42 Кб
Скачать

Література для користування

Комащенко П.Г., Методичні вказівки з виконання практичних робіт з курсу „Гідрологія і гідрометрія” для студентів спеціальності 6.092100 „Споруди та обладнання водопостачання і водовідведення”. - Кривий Ріг: КТУ, - 2008р.

3. Самостійна робота студентів

Самостійна робота студентів при опануванні ними дисципліни „Гідрологія і гідрометрія” необхідна для повного і якісного вивчення лекційного матеріалу і певної підготовки до проведення практичних занять.

Для оцінки ступеня засвоєння матеріалу по нижче наведеним темам курсу студентам рекомендується скласти відповіді на питання у вигляді конспекту.

Основою вивчення теоретичного матеріалу є конспект лекцій і підручники, що рекомендуються. У випадку виникнення питань, при самостійному вивченні, з окремих тем курсу, варто звертатися за консультацією до викладача.

Тематичні розділи і питання, на які треба звернути особливу увагу:

Предмет і завдання гідрології.

1. Що вивчає наука гідрологія? Які об'єкти її вивчення?

2. Круговорот води в природі.

3.Рівняння водного балансу з малих замкнутих басейнів.

Річковий стік. Фактори річкового стоку.

І .Що розуміється під річковим стоком?

2.Характеристики річкового стоку.

3. Кліматичні фактори стоку, як вони впливають на величину стоку рік.

4. Додаткові фактори річкового стоку, як вони впливають на величину річкового стоку.

Річки й озера.

1. З яких елементів складається долина річки?

2. Як утвориться річкова мережа?

3. Подовжній профіль річки.

4. Як змінюються швидкості по глибині?

5. Як змінюється характер плину на прямолінійній ділянці при коливанні рівня води?

6. Як рухається вода на повороті русла?

7. Типи живлення річок.

8. Що показує гідрограф рік?

9. Коли починається і закінчується зимовий режим річок?

10. Якими фазами характеризується льодовий режим річок?

11. Якими величинами характеризується твердий стік річок?

12. Як рухаються наноси в річках?

13. Як класифікуються річки по мінералізації?

Регулювання стоку річокк.

1. Які задачі регулювання стоку річок?

2. Види регулювання стоку, як вони визначаються?

З. Характерні рівні і ємності водоймищ.

4. Криві об'ємів і площ водоймищ, принцип їхньої побудови.

5. Замулення водоймищ і визначення їх мертвого об’єму.

6. Регулюючий вплив водоймищ. Як визначити розрахункову витрату водо-скидних споруд?

Водогосподарчі розрахунки.

1. Задачі водогосподарчих розрахунків.

2. Принцип виконання водогосподарчих розрахунків.

Гідрологічні розрахунки.

І. Задачі гідрологічних розрахунків.

2. Методи гідрологічних розрахунків.

З. Як виконуються гідрологічні розрахунки при відсутності спостережень?

4. Як будується теоретична крива забезпеченості?

5. Як будується крива забезпеченості за даними спостережень?

6. Яка статистична характеристика приймається за міру помилки в розрахункових і дослідницьких роботах?

7. Приведення коротких рядів спостережень до тривалого періоду.

Гідрометрія.

I. Як класифікуються водомірні пости?

2. Які спостереження виробляються на водомірних постах?

З.Які спостереження виробляються на гідрометеорологічних станціях?

4. Як виміряються глибини?

5. Як виміряються швидкості за допомогою поплавців?

6. Конструкція вертушки з горизонтальною віссю обертання.

7. Як таруються вертушки?

8. Як виміряються витрати річки за допомогою поплавців?

9. Як виміряються витрати за допомогою вертушок?

10. Як виміряється мінералізація води в річці?

I1. Як виміряється мутність, витрата наносів і обсяг твердого стоку?

При самостійному вивченні теоретичного матеріалу рекомендується

користуватися наступною літературою:

І. Литовченко О.Ф., Інженерна гідрологія і регулювання стоку.- Київ: «Вища

школа» , - 1999.

2. Соломенцев Н.А., Львів А.М. і ін., Гідрологія суші, Гидрометеоиздат. -

Ленинград, - 1976.

З.Смирнов Г.Н., Гидрология и гидротехнические сооружения. - М.: Висш. школа, - 1988.

При підготовці до практичних занять варто додатково керуватися відповідними методичними вказівками.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.