Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метод термодин.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.05.2019
Размер:
1.29 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Криворізький технічний університет

Кафедра теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції

Методичні вказівки

до проведення лабораторних робіт з дисципліни

Термодинаміка”

для студентів ІІ курсу спеціальності 7.092108

„Теплогазопостачання і вентиляції”

всіх форм навчання.

Кривий Ріг

2011

Укладачі: Е.В. Серебреников, к. т. н,ст. викладач.

К.В. Лосьєв, асистент.

Відповідальній за випуск: О.М. Голишев, докт.техн.наук, проф.

Рецензент: О.О. В.Малевич канд техн. наук, доц.

Методичні вказівки написано з метою підвищення якості виконання сту-дентами лабораторних робіт при вивченні тем з дисципліни “Термодинаміка”, на-дання допомоги студентам при засвоєнні допоміжного вимірювального облад-нання, набуття навиків виконання дослідницької роботи.

РОЗГЛЯНУТО СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри на засіданні вченої ради

теплогазоводопостачання, будівельного факультету.

водовідведення і вентиляції. Протокол № ____ від _____2011 р.

Протокол № ____ від _____2011 р.

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………...….4

Лабораторна робота № 1. Методи і засоби вимірювання термодинамічних. параметрів. Похибки вимірювань та їх оцінка……………………………...………...6

Лабораторна робота № 2. Дослідження процесу, що протікає при постійному об'ємі...............................................................................................................................15

Лабораторна робота № 3. Дослідження процесу, що протікає при постійній температурі.....................................................................................................................20

Лабораторна робота № 4. Дослідження процесу, що протікає при постійному тиску................................................................................................................................26

Лабораторна робота № 5. Експериментальна перевірка закону стану ідеального газу..................................................................................................................................30

Лабораторна робота № 6. Визначення теплоти пароутворення..............................34

Лабораторна робота № 7. Визначення залежності температури насичення від тиску...................................................................................................................................37

Лабораторна робота № 8. Визначення показника адіабати......................................38

Лабораторна робота № 9. Визначення ізобарної теплоємності повітря..................42

Лабораторна робота № 10. Визначення питомої теплоємності рідини..................49

Лабораторна робота № 11. Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя, середньої довжини вільного пробігу і ефективного діаметру молекул повітря методом витоку через капіляр......................................................................................60

Додатки……………………………………………………………………………......66

Література …………………………………………………………………...….…...74

ВСТУП

Курс технічної термодинаміки повинен відображати рівень техніки сьогоднішнього і навіть завтрашнього дня.

Тому сучасна термодинаміка повинна розглядати такі питання як різні методи прямого перетворення тепла в електроенергію, сучасний аналіз ефективності циклів теплових установок, питання термодинамічних процесів та деякі інші.

У зв'язку з цим, нарівні з викладанням теоретичного курсу „Технічна термодинаміка", практичними заняттями, велика увага повинна приділятись і лабораторним заняттям, які повинні сприяти не тільки більш глибокому засвоєнню курсу та наступних спеціальних дисциплін, які будуть вивчатися, але і розвитку навичок до наукових досліджень, методів проведення вимірів, визначення похибок і. т. д.

Ці лабораторні інструкції написані відповідно до робочої програми „Технічна термодинаміка" і складені з елементами, які включають навички проведення наукових досліджень.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.