Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТОД РЕКОМЕНДАЦІЇ ММВ май 12 .doc
Скачиваний:
87
Добавлен:
07.03.2016
Размер:
1.16 Mб
Скачать

39

Міністерство освіти й науки, молоді та спорту україни

Криворізький національний університет

Криворізький педагогічний інститут

Кафедра дошкільної освіти

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ПРОГРАМИ «МЕТОДИКА МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ»

(ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ З/В)

м. Кривий Ріг

2012

УДК 373.2.011.3-51:78(07)

ББК 74.100.5: 85.31

Б 43

Методичні рекомендації до програми «Методика музичного виховання» (для вихователів ДНЗ з/в) / Розробник Бєлікова Олена Аркадіївна – Кривий Ріг: ДВНЗ «КНУ» КПІ, 2012. – 38 с.

Шановні вихователі, цей матеріал підготовлений для тих, хто не знає нотної грамоти, хто не ходив до музичної школи, не співає та не дуже розуміє музику. Проте, симпатизує музиці, і усвідомлюючи особливу роль педагога у процесі виховання особистості дитини, спрямовує свою професійну підготовку до осягнення музичного мистецтва та методів музичного виховання. Окрім теоретичного матеріалу, тут підібрані цікаві для дітей та зрозумілі для вас музичні вправи, ігри, загадки, які доцільно використовувати в практиці музичного виховання дітей без допомоги музичного керівника. Вони принесуть вам глибоке задоволення від музичної діяльності.

Розробник: Бєлікова О.А. – асистент кафедри дошкільної освіти КНУ.

Рецензенти: Бєлікова В. В. – кандидат музикознавства, доцент кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки КНУ, «Заслужений працівник культури України» ;

Ракитянська Л. М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

методики музичного виховання, співу та хорового диригування КНУ;

Любар Р. О. – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування КНУ.

Затверджено і рекомендовано до друку кафедрою дошкільної освіти Криворізького державного педагогічного університету (протокол № 16 від 16.01.2012р.),

©ДВНЗ «КНУ» КПІ, 2012

ЗМІСТ

 1. Пояснювальна записка____________________________________________4

 2. Вступ___________________________________________________________5

 3. В чому цінність музичного мистецтва? ______________________________5

 4. «Культура» й музичне виховання___________________________________6

 5. З чого створена музика____________________________________________7

 6. Гра «Музичні кола»______________________________________________9

 7. Які бувають звуки?______________________________________________11

 8. Гра «Які вони – звуки музики?»___________________________________11

 9. Знаки алтерації_________________________________________________12

 10. Гра «Веселі нотки»_____________________________________________13

 11. Гра «Високі та низькі звуки»_____________________________________13

 12. Три секрети музики_____________________________________________14

 13. Комплекс музикальності_________________________________________15

 14. Методи й прийоми музичного виховання___________________________17

 15. Гра «Музична прогулянка»_______________________________________18

 16. Вправа «Диригент»_____________________________________________18

 17. Слухання та сприйняття як вид музичної діяльності__________________19

 18. Музика для дітей (рекомендований інструментальний репертуар)______19

 19. Цікаві факти___________________________________________________20

 20. Гра «Про що нам розповідає музика»______________________________20

 21. Деякі ритмічні вправи за методикою Крала Орфа____________________21

 22. Вправа «Запитання – відповідь»___________________________________24

 23. Вправа «Ритмічні варіації або ритмізація»__________________________24

 24. Тексти до ритмічних та мелодійних вправ__________________________25

 25. Авторська система Е. Ж. Далькроза у розвитку музичних здібностей дітей__________________________________________________________25

 26. Декілька прикладів вправ, ігор з використанням методики Е. Ж. Далькроза_________________________________________________27

 27. Веселі Загадки__________________________________________________29

 28. Музична терапія та її вплив на розвиток та виховання особистості дошкільника____________________________________________________29

 29. Література______________________________________________________37

 30. Зміст аудіодиску з музичним репертуаром до кожної гри, вправи, завдання________________________________________________________38

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Методика музичного виховання» є однією із найважливіших дисциплін для формування сучасного фахівця педагогічного факультету, оскільки музичне виховання має вагоме значення в естетичному та моральному становленні особистості дитини. Засобами мистецтва діти залучаються до культурного життя, знайомляться з суттєвими суспільними явищами. В процесі сприйняття музики у них розвивається пізнавальний інтерес, естетичний смак, розширюється світогляд.

Враховуючи найважливіші напрямки модернізації освітньої системи в Україні, головною метою викладання «Методики музичного виховання» є підготовка такого покоління педагогічних працівників, яке буде здатне працювати в умовах ринкової економіки, інтеграції українського суспільства в світовому та європейському загальнокультурному просторі.

Відповідно до визначеної мети ставляться навчальні, розвивальні та виховні завдання:

 1. пробуджувати активний інтерес і любов до музики, розвивати правильне її сприйняття, формувати почуття та уявлення дітей, стимулювати їх морально-естетичні переживання, здатність емоційної чуйності.

 2. збагачувати музичні враження, знайомлячи з різними музичними творами та відомостями про них.

 3. залучати до різних видів музичної діяльності, навчати способам на навичкам співу та музично-ритмічних рухів, грі на музичних інструментах.

 4. формувати співочі голоси дітей, добиваючись виразності співів, образності та ритмічності рухів, їх координації, точності гри на музичних інструментах

 5. розвивати музичні здібності: емоційну чутність, мелодичний слух, ритмічне почуття, тембровий слух.

 6. сприяти самостійній музичній діяльності дітей: розповідати свої враження від почутої музики, виконати (без підтримки дорослих) знайому пісню.

 7. виховувати музичний смак у дітей, ціннісне ставлення до музичного матеріалу, оцінне ставлення до самостійного виконання пісень, танців, хороводів, ігор.

Протягом вивчення дисципліни «Методика музичного виховання» студенти набувають елементарні теоретичні знання про музику, особливості проявлення у дітей здатності сприймати музику, методи виховання та навчання, відомості про музичні твори, види музичної діяльності, форми організації дитячої музичної діяльності, заняття, свята, розваги.

На основі освоєння лекційного матеріалу, поєднання практичних знань та самостійної роботи студенти розвивають вербальну культуру, усвідомлюють предмет, мету та завдання даної дисципліни, її актуальність для майбутнього вихователя; набувають умінь:

 • викликати у дітей інтерес до різних видів музичної діяльності (співів, музично-ритмічних рухів, грі на дитячих музичних інструментах, слухання музики, творчого самовираження), оволодіти бажанням займатись музичною творчістю, засвоїти музично-освітні відомості про загальний характер творів і засобів їх музичної виразності;

 • аналізувати стильові і жанрові особливості музичних творів;

 • використовувати системи музичного виховання К. Орфа, Д. Б. Кабалевського, Е.Ж.-Далькроза та інших для розвитку музичних здібностей дітей;

 • підбирати відповідний музичний репертуар та якісно його використовувати в процесі педагогічної взаємодії;

 • створити педагогічні ситуації які спонукають дітей до різних форм самостійної музичної діяльності;

 • використовувати розмаїття методів та прийомів музично-естетичного виховання.

Програма з «Методики музичного виховання» розроблена на основі рекомендацій Міністерства освіти й науки України щодо впровадження предметно-модульної системи навчання.

ВСТУП

Предмет теорії та методики музичного виховання дітей спирається на музику як вид мистецтва. Залучення до музики є одним з важливих шляхів естетичного виховання дитини, оскільки музика особливо сильно впливає на почуття, а через почуття і на її ставлення до оточуючих явищ.

Предметом теорії та методики музичного виховання дітей є питання цілеспрямованого управління процесом музичного виховання, навчання та розвитку дітей, встановлення зв’язку між музичним вихованням , навчання та розвитком.

Змістом предмета є вокальні та інструментальні музичні твори, що використовуються як для слухання, так і для виконання, а також система педагогічних впливів на дитину, що дозволяє розвивати її особистість гармонійно, морально, інтелектуально, емоційно, формувати творче ставлення до життя.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.