Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
экзамен социология.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
539.65 Кб
Скачать

25. Типологія особистості.

Соціальний тип особистості – певний фіксований набір соціальних властивостей людини, що виявляється у її свідомості та поведінці.

Соціальні типи особистості:

1.Базисний тип особистості;

2.Реальний (модальний) тип особистості;

3.Ідеальний тип особистості.

Критерії виділення соціальних типів особистості:

1.місце особистості в системі суспільних зв’язків;

2.реальні форми життєдіяльності особистості;

3.спрямованість особистості.

Однією з центральних задач соціології особистості є розробка типізації особистості. Вивчаючи різні групи людей та їх соц функції, соціологія не може абстрагуватися від індивідів, і з яких ці групи складаються. При чому її цікавить не конкретна поведінка окремої людини, що зумовлена її інд якостями, а певні типові ознаки, що притаманні більшості. Тобто визначають риси деякої абстрактної особистості, які виявлять більш точно сутність даної соціальної групи. Зарубіжні соціологи 6 типів особ: теор, ек, пол, соц, естет, реліг.

соціолог Ядов писав, що соц тип особистості – це продукт історико-культурних і соц-ек умов життя людей, і виділяє 3 соціальні типи особистості, це: базисний – людина, яка х-ся повним розумінням і виконанням соц-правових і моральних норм (конституція, закони, традиції), відпов обє ум суч етапу розв сусп; модальний – особа, яка займає домінуюче становище у сусп, соц групі, іншій спільності;маргінальний – людина, яка залишила своє соц середовище і адаптується в ін

Нині в нашій державі відбувається докорінний перелом особистісно-типологічної структури суспільства, змінюються соціальні статусу соціальний груп і соціальних особистостей. Певне розповсюдження отримала людина торгового типу, що отримує гроші на різниці цін або одержує їх за допомогою різноманітних махінацій, а то й за допомогою злочинів. Засоби масової інформації та судові інстанції підкреслюють факт широкого розповсюдження мафіозного типу особистості, що загрожує важливими наслідками для суспільства.

Існує типологія особистості, яка розглядає співвідношення соціальних і індивідуальних чинників в діяльності і поведінці людини:

Традиціоналісти орієнтовані переважно на цінності обов’язку, порядку, дисципліни, поваги до закону; вияв же таких якостей, як прагнення самореалізації, самостійність у цього типу досить низька.

У ідеалістів, навпаки, сильніше виявляються критичне ставлення до традиційних норм, незалежність, ігнорування авторитетів, установки на саморозвиток будь-якою ціною.

Фрустрований тип особистості має низьку самооцінку, відчуває пригніченість, відокремленість себе від течії життя.

Гедоністи орієнтовані передусім на одержання задоволення споживацьких бажань.

Соціальний тип особистості – це відображення того, як суспільство впливає на ціннісні орієнтації людини і через них – на її реальну поведінку.

В залежності від ціннісних орієнтацій в сучасній соціології виділяють кілька типів особистості:

26.Соціалізація особистості, її етапи і рівні.

Соціалізація - це складний і тривалий процес включення індивіда до системи соціальних зв’язків та відносин, в результаті чого він засвоює зразки поведінки, соціальні норми і цінності. В процесі соціалізації формуються соціальні мості, цінності знань, навички, вміння людини.

Рівні соціалізації:

1)об’єктивна інтеграція;

2)функціональна інтеграція;

3)нормативна інтеграція;

4)міжособистісна інтеграція.

Етапи соціалізації:

1) Соціальна адаптація – процес пристосування ндивіда до умов життєдіяльності, рольових функцій та норм поведінки.

2) Власне соціалізація – засвоєння соціальних норм та законів.

3) Інтеріоризація – процес ключення соціальних норм і цінностей до внутрішнього світу людини.

У сучасних умовах, коли поширюються можливості вільного самовизначення і самоформування індивіда, його самоорганізації та самоуправління, роль самосвідомості і саморегуляції постійно зростає(важлива характеристика соціалізації на сучасному етапі), треба приділяти особливу увагу у формування самосвідомості кожного громадянина, особливо молодого – майбутнього України.

Становлення ринкових відносин формує особливий тип особистостей – конкурентноздатний підприємливість, мобільність, раціоналізм, вигода.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]