Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КСВБ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
209.92 Кб
Скачать

26. Оплата видатків розпорядників бюджетних коштів

Оплата видатків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів проводиться органами ДКУ з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників бюджетних коштів, рахунків одержувачів, відкритих в органах ДКУ за групою рахунків 354 «Рахунки роз­порядників та одержувачів за коштами місцевих бюджетів» шляхом проведення платежів з цих рахунків. Інформація про проведені видатки одночасно відображається на відповідних рахунках, відкритих за рахунками бюджетного обліку 7211 (7221).

Оплата рахунків розпорядників коштів бюджету здійснюється лише за наявності в обліку органів Державного казначейства їхніх зоб. і фін. зобов'язань та залишків коштів на рахунках розпорядників коштів за відповідними кодами економічної класифікації видатків.

Підставою для проведення видатків є платіжні доручення розпорядників коштів і зареєстровані в органах ДКУ зобов'язання та фінансові зобов'язання, які підтверджують цільове спрямування коштів.

При здійсненні видатків розпорядник здійснює попередній і поточний контроль. При цьому перевіряється законність підстави (наявн. підтвердних документів, НПА тощо) для проведення платежів, відповідність платежів вимогам обліку і контролю за зобов'язаннями, а також правильність оформлення розрахункових документів.

Перевірка підтвердних документів на оплату рахунків розпорядників коштів місцевих бюджетів проводиться в органах ДКУ за наявності:

- залишків коштів на відповідних рахунках у розрізі КЕКВ за коштами ЗФ та/або СФ МБ-в;

- зареєстрованих зобов'язань;

- відповідності змісту операцій, представлених підтвердними документами, кодам ек. класифікації видатків, зазначених у призначенні платежу.

До органів ДКУ подається стільки примірників платіжних доручень, скільки необхідно дня всіх учасників безготівкових розрахунків. Термін дії платіжною доруч. розпорядників бюджетних коштів та інших клієнтів встановл у межах 10 календарних днів з дня його виписування (день заповнення не враховується).

Платіжні документи мають містити такі обов’язкові реквізити: назва документа, номер та дата складання документа, назва і реквізити установи платника, одержувача коштів, сума операції, номери рахунків, назва банку, казн-ва і номер його коду, дата валютування, підписи відповідальних осіб, призначення платежу.

Первинні док-ти, які не містять обов’язкових реквізитів, є недійсними і не можуть бути прийняті до виконання.

Якщо орган ДКУ не приймає розрахункові док-ти до виконання, то на звороті док-та в день його отримання робиться надпис про причину повернення без виконання за підписами головного бух. Та виконавця з проставленням штампа.

Розп-ки бюдж коштів відповідають за правильність оформлення розрах-х док-в і достовірність даних у первинних док-х, які є підставою для зд-ня органами ДКУ платежу.

Платіжні доруч перевіряються на правильність заповнення реквізитів і відповідність підписів і відбитка печатки зразкам. (при неправильному заповненні – повертаються з позначкою на звороті про причину поверн., завіреною підписом казначея.)

Огани ДКУ не несуть відп-ть за достовірність змісту док-в, оформлених розп-ми та одержувачами бюдж коштів, за повному і своєчасність сплати ними под-в, зборів і об. платежів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.