Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Культура ответы 1-9.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.04.2019
Размер:
30.25 Кб
Скачать

Культура ответы.

1.Наукове поняття культура. Структура культури, її функції.

Культура - це система матеріальних і духовних надбань сус-ва, які відображають рівень його істор. розвитку втілюється у повсякденній діяльності людини ,знаходять відображення у її соціал., моральних, естет., та ін. характеристиках; охоплює систему освіти, виховання, духовної творчості.

Культура - рівень освіченості і вихованості людини.

Структура культури:

Матеріальна(артефакти – це фізичні об’єкти створені руками людини)

Духовна( мистецтво, мораль, релігія, право, наука)

Функції культури:

1)пізнавальна - полягає у тому, що культура дає людині можливість краще і глибше пізнати оточуючий світ, себе і суспільство.

2)суспільно-перетворююча ф-я – визначається тим, що культура слугує цілям перетворення природи , сус-ва і людини.

3)виховна і регулятивна – полягає у формуванні певного типу особистості а також у регулюванні поведінки людей через систему норм і правил.

4) комунікативна – зводиться до передачі істор. досвіду поколінь через культурну спадковість та формування на цій основі різних способів спілкування між людьми(мова, кіно, радіо, телебач., інтернет)

5)інтегративна - проявляється у здатності об’єднувати людей незалежно від її нац. приналежності , світоглядної орієнтації – об’єднувати у світову цивілізацію.

2. Періодизація розвитку укр. культури та загальна характеристика її періодів.

Охоплює часовий відрізок від її витоків до часів християнства .

Вчені стверджують, що культура на теренах України з’явилась приблизно 2 млн. років тому. Стоянки первісної людини тут з’явил., в епоху раннього палеоліту.

Кам’яний вік поділяється на: палеоліт, мезоліт, неоліт.

Глибокий слід в історії укр.. культури залишили племена трипільськкої культури.(4-3 тис. до н.е.).

У ІІ тис. – перший поділ праці(відокр. Землер. Від скотарства.)В І тис. до н. е.- другий поділ праці( ремесло відокр. Від землеробства).Сусп.-во поділ. на класи. У 5 ст. до н.е. відбув. Грецька колонізація Півн. Причорномор’я. Виникають міста- держави( Ольвія, Тіра, Пантикапей) .

2 період – припадає на час існування Київської Русі та Гал.- Волинського князівства. Негативно познач. Монголо-татарс. навала.

3 період – припадає на литовсько- польську добу. Укр. Землі поступово переходили під владу ВКЛ, яке перейняло рис адміністрат. устрою , основи юридичного права, мову традиції, літописання, що брали свій початок ще з доби Київської держави.; погіршується націон., релігійне і феодальне гноблення, напри. 16 ст. піднесення укр.. культури , поширились гуманістичні ідеї ,розвивалась шкільна освіта.

4 період – припадає на козацько-литовську добу, яка характериз. закінченням визвольної війни всередині 17 ст. Негативно вплинула політична розчленованість укр.. земель. З 1660 р. Україна поділилась на Лівобережну і Правобережну.

5 період – охоплює час відродження в 150р. від часів зруйнування Гетьманщини, кінця 18 ст. до початку 20 ст.

1)кінець 18- кінець 50-х рр.. 18 ст., час становлення укр.. культури з народним демократизмом і народною мовою.

2)60-ті- 90-ті роки час входження укр.. культури в світовий процес.

3) поч.. 20 ст. час утвор. Укр.. культури як нац.. світового значення (період нац..- культ. Відродження)

6 період – охоплює часовий відрізок від початку 20 ст. до кінця 80-х років. ,час нового міжвоєнного і повоєнного поневолення України її східними і західними сусідами.

7 період – тільки розпочався і триває в нових істор. умовах. Охоплює часовий відрізок від кінця 80-х і до сьогодення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]