Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Критерії_оцінювання_іспиту.Завдання.rtf
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.08.2019
Размер:
442.58 Кб
Скачать

Економічний коледж державного вищого навчального закладу

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені вадима гетьмана”

Погоджено Затверджено

Методист коледжу Заступник директора з НР

_____________ _________ Н.Ф.Дутканич

“___” _______ 2011р. “___” _________ 2011р.

Методичні матеріали

щодо підсумкового контролю

знань студентів денного відділення

з дисципліни “Політична економія”

за спеціальностями:

5.03050801 “Фінанси і кредит”,

5.03050401 "Економіка підприємства",

5.03050901 "Бухгалтерський облік",

5.03050701 "Маркетингова діяльність",

5.03050802 "Оціночна діяльність"

Укладач - викладач

Радіонова А.С.

Ілікчієва О.І.

Розглянуто і схвалено на засіданні предметної комісії суспільних дисциплін

Протокол № __

від “__” ______ 2011 р.

Голова предметної комісії

__________ Чепусова З.В.

КИЇВ - 2011

Теоретичні питання

 1. Зародження і розвиток політичної економії.

 2. Предмет політичної економії.

 3. Економічна теорія і політична економія.

 4. Закони, принципи, категорії політичної економії.

 5. Методи економічних досліджень.

 6. Функції політичної економії.

 7. Економічний зміст та організаційні форми виробництва. Структура виробництва.

 8. Технологічний спосіб виробництва.

 9. Фактори виробництва.

 10. Ефективність виробництва та продуктивність праці.

 11. Поняття суспільного продукту та його структура.

 12. Визначення необхідного та додаткового продукту.

 13. Економічні потреби суспільства: їх суть та класифікація.

 14. Виробничі можливості суспільства і потреби.

 15. Економічні інтереси. Інтереси і потреби.

 16. Економічна система: її сутність та структурні елементи.

 17. Типи і еволюція економічних систем.

 18. Сучасні тенденції в розвитку економічних систем.

 19. Формаційний і цивілізаційний підходи до типізації економічних систем.

 20. Власність як економічна категорія. Структура власності, її типи, види і форми.

 21. Власність на засоби виробництва.

 22. Об’єкти власності. Права власності.

 23. Товарне виробництво та його форми організації.

 24. Товар та його властивості.

 25. Функціонування товарного виробництва та його закони.

 26. Суть грошей. Функції грошей. Грошовий обіг та його закони.

 27. Грошові реформи. Гроші, ціна та інфляція.

 28. Виникнення і розвиток грошових відносин.

 29. Інституціональні основи ринкової економіки. Визначення ринку. Функції ринку.

 30. Попит і пропозиція. Ринкова рівновага.

 31. .Конкуренція та її суть. Функції та форми конкуренції.

 32. Принципи класифікації ринків.

 33. Поняття та основні риси інфраструктури ринку.

 34. Позичковий капітал. Банки їх роль та функції.

 35. Суть кредиту та його форми. Банківський прибуток.

 36. Центральний і комерційні банки.

 37. Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин.

 38. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Форми і види підприємств.

 39. Суть підприємництва. Види і функції.

 40. Заробітна плата: сутність, форми, системи.

 41. Суть і види земельної ренти.

 42. Економічна система капіталізму вільної конкуренції: суть і основні ознаки. Виникнення монополій.

 43. Суть і ознаки змішаної економічної системи.

 44. Суспільний продукт і його форми. Методи обчислення суспільного продукту.

 45. Валовий внутрішній продукт, його суть.

 46. Національний дохід і національне багатство.

 47. Економічне зростання і економічний розвиток. Типи економічного зростання.

 48. Матеріальні фактори економічного зростання.

 49. Економічне зростання та економічні цикли. Теорії циклів.

 50. Сутність розподілу національного доходу.

 51. Диференціація доходів населення. Проблема бідних і багатих.

 52. Необхідність перерозподілу національного доходу.

 53. Споживання і заощадження.

 54. Соціальна політика держави і розподіл доходів

 55. Прожитковий мінімум і соціальний захист населення в Україні .

 56. Загальна характеристика світового співтовариства.

 57. Міжнародний поділ праці. Економічна інтеграція та інтернаціоналізація. ТНК та їх роль.

 58. Світовий ринок. Міжнародна торгівля та її економічні основи.

 59. Міжнародні валютно-фінансові відносини.

 60. Міжнародна міграція робочої сили.

 61. Ефективність зовнішньоекономічних відносин.

 62. Регулювання зовнішньоекономічних зв’язків.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.