Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КСВБ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
209.92 Кб
Скачать

12. Характеристика мб.

МФ – економічні відносини з приводу формування, розподілу і використання децентралізованих фондів грошових коштів для забезпечення соціальних потреб і соціально-економічного розвитку територій.

МБ – б-т АРК, м.Києва і Севастополя, обласні, районні бюджети, б-ти місцевого самоврядування (міст, сіл, селищ, їх об’єднань, районів у містах).

МБ – ек. відносини щодо формування, розподілу і використання фінансових ресурсів для виконання функцій місцевими органами влади.

ПК з 1 січня 2011 р.визначає справляння таких 4-х п-ків і зборів: 1. єдиний п-к, 2. збір за впровадження деяких видів підпр.д-сті. 3. збір за місце для паркування трансп.засобів. 4. туристичний збір. А з 2012 р.додатковий п-к на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

Структура доходів і видатків місцевих бюджетів, порядок їх складання, затвердження, розгляд, виконання визначається БКУ від 2010, що передбачає такі зміни :

  • у містах залишаються усі здійснені проплати за землю.

  • місцеві бюджети мають право на позику у розмірі 100% від його бюджету розвитку, але місцеві бюджети несуть відповідальність за борг та інфляцію.

  • місцеві бюджети не залежитимуть від прийняття Державного бюджету, бо фінансування за соціальними програмами не припинятиметься, а місцеві бюджети фінансуватимуться за прогн. показниками, визначеними КМУ.

  • місцевому самоврядуванню дозволено вводити додатковий (2-3%) податок на прибуток, надходження від якого спрямовуються лише до бюджету розвитку.

  • при перевиконанні б-ту сума буде повертатись у вигляді трансферту.

13. Взаємодія орг. Дку та фін. Органів при казн.Обслуговуванні мб.

Взаємодія визнач-ся Положенням №205 і БКУ. Ст.78 БКУ передбачає,що казн. обсл-ня м.б. здійсн-ся територ. органами ДК і передбачає ведення обліку всіх надх-нь до м.б., здійсн-ть повернення коштів, які були помилково або надмірно сплачені (за погодженням з віповідним фін.органом).

М.б. викон-ся згідно розпису, який затв-ся керівником місц.фін.органу. Даний керівник забезпечує відпов-ть розпису м.б. встановл-м бюдж.призн-м.

Под-ки,збори та ін. доходи м.б. зарахов-ся на відкритий м.б-ту рах-к в орг.ДК, а місц.фін.органи в процесі вик-ня м.б. за дох-ми здійсн-ть прогноз-ня та аналіз доходн. частини б-ту.

Внесені зміни до м.б-в ухвалюються рішенням орг-в місц.влади і обов’язково доводяться до відома територ. орг-в ДК.

У разі виявлення в процесі казн. обсл-ня невідповідності бюдж. пок-ків чинному законод-ву, ДК інформує Мінфін (щодо б-ту АРК, обл.б-в, б-в м. Києва та Севастополя), Раду Мін-в АРК (щодо б-в міст республ. підпор-ня і р-в респ-ки), обл. держ. адмін-ції (щодо б-в міст обл.підпор-ня і р-в) і т.д.

Ф-ції органів ДК у процесі казн. обсл-ня м.б-в( Положення №205): 1) обсл-ть м.б-ти за дох-ми, видатками та фінанс-м дефіциту та кредит-м. 2) встан-ть порядок відкриття і відкр-ть рахунки в органах ДК для зарах-ня дох-в м.б. в розрізікодів бюдж.клас-ції і за рах-ми бюдж.с-ми та для розпор-в та одерж-в бюдж.коштів. 3) здійсн-ть розподіл платежів між рівнями м.б-в. 4) форм-ть розрах. док-ти і повертають помилково або надміру сплачені кошти до м.б-ту. 5) здійсн-ть розрах-ки за міжбюдж.трансфертами. 6) щоденно перерах-ть залишки надх-нь на рах-ки заг. і спец. фондів м.б-в. 7) здійсн-ть операції на рах-х, відкритих в органах ДК. 8) надають виписки з рах-в фін. органам для обліку руху коштів на рах-х. 9) встан-ть порядок обліку операцій щодо вик-ня м.б-в. 10) ведуть облік усіх операцій щодо вик-ня м.б-в. 11) здійсн-ть попер. та поточн. контроль за цільовим спрям-м бюдж.коштів. 12) обслуг-ть розпор-в та одерж-в бюдж.коштів щодо вик-ня їх платіжн. доручень та обліку зобов’язань. 13) здійсн-ть кредит-ня м.б-в для покриття тимчас. касових розривів. 14) визнач-ть порядок форм-ня і подання фін. звіт-ті про вик-ня м.б-в. 15) подають звіт-ть Мінфіну та місц. фін. органам про вик-ня місц. б-в визначеної форми у визнач. терміни.

14. Формування бази даних мережі розпорядників коштів МБ. Дані мережі розпорядника бюджетних коштів – це інформація про підвідомчих розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які отримують кошти від зазначеного головного розпорядника. Не пізніше, ніж за 15 днів до початку бюджетного року головні розпорядники подають на паперових та електронних носіях до органу ДК за своїм місцезнаходженням дані про розташування мережі установ та організацій, погоджені з відповідним фінансовим органом. Про зміни в територіальному розташуванні мережі підвідомчих установ, які виникли в процесі виконання місцевих б-тів, головні розпорядники коштів повідомляють відповідні органи ДК, а розпорядники коштів вищого рівня – відповідні органи ДК за місцем обслуговування. Реєстр змін до мережі з відповідним обґрунтуванням. погоджений з відповідним фін.органом, подається до органів ДК.

15. Організація роботи по поверненню платежів МБ. Повернення надміру та/або помилково сплачених до місцевого б-ту платежів здійснюється головним управлінням ДКУ на підставі відповідних документів (висновків) органів виконавчої влади, яким відповідно до закону надано право стягнення до б-ту п-ків, зборів (об.платежів) та ін..надходжень. Висновки щодо повернення надміру та/або помилково сплачених до місцевих б-тів платежів органами стягнення погоджуються з відповідними фін.органами та подаються на виконання до відповідних органів ДКУ. Органи ДКУ протягом 5-ти роб.днів виконують отримані висновки.

Орган ДКУ за місцем реєстрації платника на виконання висновку про повернення платнику податків коштів готує платіжне доручення про повернення надміру та/або помилково сплачених платежів і здійснює перерахування з відповідних рахунків для обліку надходжень на поточні рахунки платників податків, відкриті в установах банку, де обслуговуються зазначені платники.

Органи ДКУ на підставі висновків органів стягнення або виконавчих документів за необхідності можуть повертати фіз..особам надміру та/або помилково сплачені ними до МБ платежі у готівковій формі. У разі повернення платежів фіз..особам у готівковій формі з рах-ків, відкритих на ім’я органів ДКУ за групою 257 «Кошти до виплати» Плану рах-ків б.о. комерційних банків У-ни, органи ДК на підставі висновків органів стягнення виписують чеки на отримання готівки особами, зазначеними у висновках. На підставі належно оформлених чеків на отримання готівки фізичні особи, на імя яких виписано чеки, отримують готівку з рах-ків, відкритих на імя органів ДКУ в установах банків за балансовими рах-ками групи 257. Чеки на отримання готівки вважаються дійсними протягом 10 днів. На підставі виписки з рах-ку групи 257 «Кошти до виплати» проводиться списання коштів з відповідних рах-ків для обліку надходжень.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.