Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
vidpovidi_trudove.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
1.01 Mб
Скачать

22.Поняття трудових правовідносин

 1. Суспільні відносини, що регулюються нормами трудового права (в широкому розумінні)

 2. Це індивідуально-трудові відносини між працівником і роботодавцем (вузьке розуміння)

 3. Це обумовлені НПА вольові відносини працівника з роботодавцем щодо виконання за обумовлену винагороду трудової функції за певною спеціальністю, кваліфікацією, посадою і підляганням внутрішньому трудовому розпорядку і є правовою формою закріплення трудових прав та обов’язків.

Виникають з приводу здійснення працівником певної трудової функції.

Ядром і основним видом трудових правовідносин є власне трудові правовідносини (індивідуально-трудові правовідносини), що виникають на підставі трудового договору між працівником та роботодавцем, за яким працівник зобов’язаний виконувати роботу, визначену трудовим договором, дотримуватись правил трудового розпорядку, а роботодавець у свою чергу зобов’язаний виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати необхідні для виконання роботи умови праці.

Другу групу трудових правовідносин становлять колективно-трудові правовідносини (соціального партнерства та встановлення умов праці на підприємствах). Ці правовідносини, які існують задля функціонування і обслуговування власне трудових правовідносин, відрізняються суб'єктним складом та підставами виникнення. Вони ж у такому значенні виходять за межі конкретного підприємства і можуть існувати навіть у масштабах усієї країни. Йдеться насамперед про правовідносини соціального партнерства, які виникають на національному рівні в результаті проведення переговорів, погодження взаємних інтересів та укладення генеральних угод. Соціальне партнерство забезпечують правові норми, що регулюють статус і права профспілок, організацій та об'єднань роботодавців, їх співробітництво на підприємствах та за його межами.

23.Умови та підстави виникнення трудових правовідносин

Умови

 1. Наявність трудової правосуб’єктності в учасників трудових правовідносин

 2. Наявність норм трудового права

 3. Взаємне двохстороннє волевиявлення учасників трудових правовідносин, обумовлене нормами трудового права

 4. Юридичні факти:

 • (складні юр факти ???)

Підстави

 1. Трудовий договір

 • Основна підстава

 • Визначає правове становище працівника

 • Конкретизує його права та обов’язки

 1. Конкретні правові акти, з якими пов’язані виникнення трудових відносин

 2. Юридичні факти, які є необхідною передумовою для виникнення трудових відносин

24.Зміст індивідуальних трудових правовідносин

Змістом трудових правовідносин є певні суб'єктивні права і відповідні обов'язки, які виникають у кожної зі сторін із встановленням трудових правовідносин.

Права працівників (визначають правовий статус працівника):

 1. право на працю,

 2. на відпочинок,

 3. на здорові і безпечні умови праці тощо.

Обов’язки працівника – сукупність належних дій працівників, що пов'язані з їх участю особистою працею у здійсненні завдань того підприємства, з яким вони перебувають у трудових правовідносинах:

 1. виконання обумовленої при влаштуванні на роботу трудової функції;

 2. тимчасове виконання роботи, що не відноситься до трудової функції працівника за наявності в цьому потреби;

 3. додержання встановленої міри праці;

 4. забезпечення належної якості роботи;

 5. додержання режиму робочого дня;

 6. додержання правил техніки безпеки, технологічного режиму;

 7. дбайливе ставлення до майна підприємства.

(Обсяг і характер трудових обов'язків залежать від багатьох чинників і конкретизуються стосовно до роду роботи (спеціальність, кваліфікація, посада) і особи працівника)

Права роботодавця кореспондуються з обов’язками працівника і полягають у праві вимагати виконання працівником своїх обов’язків.

Обов’язки роботодавця

 1. до початку роботи:

 1. роз'яснити працівникові його права і обов'язки та поінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних І шкідливих виробничих чинників, яких ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я; його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

 2. ознайомити працівника з правилами внутрішньою трудового розпорядку та колективним договором;

 3. визначити працівникові робоче місце

 4. забезпечити його необхідними для роботи засобами, проінструктувати з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

 1. своєчасно виплачувати винагороду за працю, проводити інші виплати, що належать працівнику в зв'язку з виконанням роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.