Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1-106_net_18_47_73_74.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
576.45 Кб
Скачать

95. Світовий валютний ринок.

Валютный рынок – особенный рынок, на котором осуществляются валютные сделки, т.е. обмен валюты одной страны на валюту другой страны по определенному номинальному валютному курсу. Это сложный экономический механизм, который обеспечивает куплю и продажу отдельных валют и формирует валютный курс.

Национальные валютные рынки обслуживают движение денежных потоков внутри страны. Они интегрированы в мировой валютный рынок.

На мировом валютном рынке осуществляются операции, связанные с международным движением товаров, услуг и капиталов. Мировой валютный рынок функционирует круглосуточно с понедельника по пятницу и объединяет национальные валютные рынки при помощи современных средств коммуникаций (телефон, компьютерные сети).

Функции валютного рынка:

  1. обеспечение валютно-кредитного и расчетного обслуживания экспортно-импортных операций;

  2. хеджирование, т.е. страхование валютных рисков;

  3. возможность осуществления спекулятивных операций.

Субъекты мирового валютного рынка:

- центральные (национальные) банки;

- валютные биржи;

- брокерские агентства;

- международные корпорации;

- коммерческие банки (главные участники).

Классификация рынков, на которых проходят операций с валютой:

  1. по субъектам, оперирующим валютой:

- межбанковский (прямой и брокерский) – осуществляются 80% всех валютных операций, и формируется валютный курс;

- клиентский;

- биржевой.

  1. по характеру валютных операций (объемам):

- глобальный;

- региональный;

- внутренний.

  1. по ограничениям:

- свободные;

- несвободные.

  1. по видам используемых валют:

- с одним режимом валютного курса;

- с двумя режимами валютного курса.

96. Основні види валютних операцій.

Валютні операції — це контракти агентів валютного ринку щодо купівлі-продажу та надання позик в іноземній валюті на певних умовах, у певний момент часу.

Валютна операція у широкому розумінні — це конкретна форма прояву валютних відносин у народногосподарській практиці, у вузькому розумінні — операції, пов’язані з переходом права власності на валютні цінності, використанням валютних цінностей як засобу платежу в міжнародному обороті, увезенням, вивезенням, переказуванням на територію країни та за її межі валютних цінностей.

Основні види валютних операцій:

конверсійні (форексні) операції (обмін однієї валюти на іншу),

депозитно-кредитні операції (надання міжбанківських позик (розміщення депозитів) у різних валютах).

Головна відмінність конверсійних операцій від депозитно-кредитних полягає в тому, що перші являють собою обмін еквівалентними сумами валют за узгодженим ринковим курсом, другі — передбачають одностороннє надання валютних коштів на певний термін на умовах повернення та сплати відсотків за визначеною процентною ставкою.

Згідно з класичною термінологією розрізняють валютний ринок обмінних операцій, або форексний ринок (від англ. Foreign Exchange — обмін валют), та грошовий ринок, на якому здійснюються угоди з надання (запозичення) міжбанківських валютних кредитів. Виходячи з об’єкта, цілей та завдань дослідження надалі ми будемо оперувати поняттям валютного ринку, розуміючи під цим саме форексний ринок.

Учасниками валютного ринку є банки, валютні біржі, брокерські фірми, зовнішньоторговельні та виробничі компанії, міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації, фонди, приватні особи. Однак слід зазначити, що операції на валютному ринку здійснюються здебільшого комерційними банками — основними посередниками на світовому валютному ринку. Найбільша питома вага усього обсягу валютних операцій припадає саме на банківський сектор. До таких операцій належать:

операції банків між собою за свій рахунок;

операції банків між собою за рахунок клієнтури;

торгівля банків зі своїми клієнтами.

Отже, можна констатувати появу до певної міри самостійного напряму бізнесу — «валютні операції». Цей бізнес охоплює такі сфери:

міжнародна торгівля товарами, послугами, продуктами інтелектуальної власності, авторськими правами;

міжнародний туризм;

міжнародний рух капіталів (міжнародні інвестиції);

міжнародні валютні спекуляції, операції з валютною готівкою.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.