Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Мет.рек., прз, 2008, денна.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2018
Размер:
830.46 Кб
Скачать

Тема № 20. Касаційне провадження Питання для обговорення

1. Сутність і значення касаційного провадження у кримінальному судочинстві України, його відмінність від апеляційного розгляду кримінальних справ.

2. Суб’єкти й порядок касаційного оскарження. Судові установи, що здійснюють касаційне провадження.

3. Строки касаційного оскарження і внесення касаційного подання. Порядок касаційного оскарження і внесення касаційного подання.

4. Порядок розгляду справи касаційним судом. Обсяг перевірки справи касаційним судом.

5. Результати розгляду справи судом касаційної інстанції.

6. Підстави для скасування або зміни вироку, ухвали або постанови. Закриття справи касаційним судом.

Нормативний матеріал і література

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 лютого 2005 р. № 2 “Про застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування” // Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України (1972-2006). Х., 2006

2. Лобач В. Межі касаційного реагування прокурорів на судові рішення у кримінальних справах. // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004 - № 6

3. Маляренко В.Т. Про окремі питання касаційного перегляду кримінальних справ за новими правилами // Вісник Верховного Суду України. – 2001 - № 4 (26)

4. Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України. Навчальний посібник / за ред. Ю.М. Грошевого. Х., 2002

5. Рыжаков А.П., Сергеев А.И. Кассационное производство. М., 1997

6. Смірнов М.І. Щодо використання відеоконференцзв´язку при перегляді судових рішень у касаційному порядку // Вісник Верховного Суду України. – 2004 - № 1

Методичні рекомендації до підготовки к практичному заняттю

При підготовці до практичного заняття студенти мають з’ясувати, що касаційне провадження –це стадія кримінального процесу, змістом якої є перегляд (перевірка) за касаційними скаргами та касаційними поданнями рішень місцевих судів, що набрали законної сили, та рішень апеляційних судів, постановлених ними по першій або по другій інстанції, що не набрали законної сили.

Виникнення і закриття касаційного провадження повністю залежить від реалізації сторонами свого диспозитивного права подати і відкликати касацію.

Результатом діяльності суду касаційної інстанції може бути залишення переглянутого рішення без змін, його зміна і постановлення свого рішення, направлення справи для провадження додаткового досудового слідства, на повний судовий апеляційний розгляд.

Підставами для скасування або зміни вироку, ухвали, постанови є:

  • істотне порушення кримінально-процесуального закону;

  • неправильне застосування кримінального закону;

  • невідповідність призначеного покарання тяжкості злочину та особі засудженого;

  • однобічність, неповнота дізнання, досудового чи судового слідства;

  • невідповідність висновків суду, викладених у вироку, фактичним обставинам справи (ст. 398 КПК).

Вказівки суду, який розглянув справу в касаційному порядку, є обов’язковими для органів дізнання чи досудового слідства при додатковому розслідуванні і суду першої чи апеляційної інстанції при повторному розгляді справи.

Згідно ст. 397 КПК – касаційний суд не вправі посилити покарання або застосувати закон про більш тяжкий злочин.