Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робочий зошит 2015-16. Модуль 1.doc
Скачиваний:
63
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
2.04 Mб
Скачать

3. Рекомендації до оформлення результатів практичної роботи

На основі отриманих даних дати оцінку темпераменту

___________________________________________________________________________________________________________________________________­_____

____________________________________________________________________

4. Завдання для самостійної роботи і самоконтролю

Тестування за системою „КРОК – 1”

1. Якому темпераменту (за Гiпократом) вiдповiдає слабкий тип вищої нервової дiяльностi (за Павловим)?

 1. Флегматичному

 1. Сангвiнiчному

 1. Холеричному

 2. Меланхолiчному

 3. Астенічному

2. Яка з відповідей характеризує властивості темпераменту сангвініка?

 1. Нестабільність настрою

 2. Млявість

 3. Нерішучість

 4. Енергійність, життєрадісність, рухливість

 5. Відсутність ініціативи

3. Яка з відповідей характеризує властивості темпераменту меланхоліка?

 1. Енергійність, рішучість

 1. Невпевненість у собі, нерішучість

 1. Дратівливість

 2. Балакучість

 3. Життєрадісність

4. При обстеженні пацієнта встановили сильний, врівноважений, інертний тип вищої нервової діяльності за Павловим. Якому темпераменту за Гіппократом відповідає пацієнт?

A. Флегматичному

B. Сангвінічному

C. Холеричному

D. Меланхолічному

E. Неможливо визначити

5. Психологічне дослідження встановило: у людини добра здатність швидко пристосо-вуватися до нової обстановки, добра па-м’ять, емоційна стійкість, висока праце-здатність. Найімовірнише, ця людина є:

  1. Сангвінік

  2. Холерик

  3. Меланхолік

  4. Флегматик

  5. Флегматик з елементами меланхоліка

Ситуаційна задача

1. Які властивості основних нервових процесів людини продемонстровано в конфліктній ситуації „пом’ятий капелюх” на рисунках 1, 2, 3, 4 художника Х. Бідструпа?

…1 1. ……………………………………………

2……2……………………………………………………………………………..

3……………………………………………....

4……………………………………………….

Тема 28. Пам’ять. Механізми пам’яті. Сон, його біологічна роль

1. Теоретичні питання заняття

 1. Структурно-функціональні особливості кори великих півкуль головного мозку людини.

 2. Функціональна асиметрія кори великих півкуль головного мозку. Концепція домінантної півкулі головного мозку. Функції домінантної та недомінантної півкуль головного мозку.

 3. Взаємодія півкуль головного мозку, яка забезпечує аналітіко-синтетичну діяльність головного мозку.

 4. Перша та друга сигнальні системи. Мова. Функції мови. Сучасні механізми формування мови. Структурна організація мови.

 5. Мислення. Свідомість і самосвідомість.

 6. Сучасні механізми пам’яті та навчання.

 7. Фізіологія сну. Його види і фази.Сучасні механізми розвитку сну, його біологічна роль і розлади.

 8. Тестування за системою „КРОК – 1”.

 9. Ситуаційні задачі.

2. Практична робота №1

Тема: Дослідження функціональної асиметрії кори великих півкуль головного мозку людини.

Обладнання: динамометр, олівець, сантиметр, кольорові скельця, монети вартістю 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок.

Порядок виконання роботи

Для оцінки функціональної асиметрії кори великих півкуль головного мозку, обстежуваному пропонують ряд тестів, які необхідно виконати. Аналізуючи запропоновані тести стосовно себе, студенти оцінюють характер функціональної асиметрії кори великих півкуль головного мозку. Отримані результати заность у таблицю, поставивши знак «+» чи «-» у відповідному квадратику, напроти кожного тесту.

Н а з в а т е с т у

Права (е)

Ліва (е)

Оцінка ведучої руки

Виявлення морфологічної асиметрії:

- зміряти довжину кожної опущеної руки від акроміального відростка лопатки до кінця третьої фаланги. Ведучою вважається рука, що перевершує другу більш як на 2 см;

- зміряти висоту нігтьового ложа великих пальців (за допомогою лінійки). Ведучою вважається рука з більшою висотою нігтьового ложа.

Виявлення функціональної асиметрії:

- сплетення пальців кисті. Ведучою вважається рука, великий палець якої виявився зверху;

- зхрещування рук (поза Наполеона). Ведучою вважається рука, кисть якої виявляється на передпліччі іншої руки зверху;

- аплодисменти. Ведуча рука здійснює ударні рухи;

- тест на заведення годинників. Ведуча рука здійснює активні, чітко дозовані дії;

- динамометрія. Ведучою рукою міряється сила м'зів в першу чергу. У ведучій руці сила більша. Показники сили руки при трьохразовому вимірюванні є більш стійкими для ведучої руки. Рука вважається ведучою, якщо сила її перевищує 2 кг;

- проби на одночасні дії рук. Запропонувати досліджуваному намалювати без контролю зору правою рукою коло, а лівою -квадрат. При повторенні - навпаки. Зображення фігур, нама­льовані ведучою рукою, будуть чіткіші. Написати прізвище одночасно правою і лівою руками при заплющених та розплющених очах. Лівші нерідко обома руками прямують до центру сторінки;

- проби на точність руху рук. Намалювати коло на папері. Правші роблять рухи олівцем проти, лівші - за годинниковою стрілкою;

- на аркуші паперу розміром 20x20 см з центром у вигляді крапки, розташованної на відстані витягнутої руки від дослід­жуваного, пропонується нанести олівцем 20 крапок правою, а потім лівою руками. Ведучою вважається рука, відхилення крапок у якої від центра складає менш як 10 см;

- тест на підняття предметів, що лежать на підлозі. Предмети, як правило, піднімаються з підлоги ведучою рукою;

- тест на витирання дошки. Для цієї мети, звичайно, корис­туються ведучою рукою.

2. Оцінка ведучої ноги

- закидання ноги на ногу. Частіше зверху знаходиться ведуча нога;

- дії писання. Досліджуваному пропонують "написати" літери правою і лівою ногами в положенні сидячи, стоячи. Значно швидше і легше "пише" ведуча нога;

- крок вперед, крок назад. Ці дії ведуча нога виконує першою;

- вимірювання довжини кроку. Виміряти довжину 5-10 кроків. Кроки ведучої ноги мають більшу довжину.

3. Оцінка ведучого ока

- тест "кліпання" оком. Пропонується кліпнути одним оком. Звичайно, закривається неведуче око;

- тест Розенбаха. Досліджуваний фіксує оком встановлений у витягнутій руці олівець і почергово заплющує то одне, то інше око. Ведучим є те око, при заплющенні якого олівець "зміщу­ється" в його напрямку. Якщо олівець зміщується при заплющенні обох очей, то ведучим є те, при заплющенні якого олівець

"зміщується" на більшу відстань;

- розглядання в підзорну трубу. Використовується, як правило, ведуче око;

- проба з кольоровим склом (Розенбаха). Кольорове скло розташовується перед одним, а потім перед іншим оком. Ве­дучим вважається те око, яке сприймає колір так, як він сприймається обома очима.

4. Оцінка ведучого вуха

- тест "шепіт". Експериментатор вимовляє слова пошепки. Досліджуваний повертає ведуче вухо в бік розмовляючого;

- тест "телефонна розмова". Частіше, для цієї мети вико­ристовується ведуче вухо;

- тест "цокання годинника". Обстежуваному пропонують оці­нити гучність цокання годинника. Прикладається годинник в першу чергу до ведучого вуха.

Висновки: за більшістю позитивних проб оцініть провідну руку, ногу, око, вухо, бік. Зробіть загальний висновок про домінантну півкулю. ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практична робота №2

Тема: Дослідження короткочасної образної та вербальної пам’яті.

Обладнання: Тестові таблиці з десятьма цифрами, малюнками, односкладовими словами.

Порядок виконання роботи

Досліджуваному пропонують для запам’ятовування три види тестових карток: кожна картка складається з 10 чітко надрукованих елементів: 1 – двозначні числа; 2 - односкладові слова, логічно не пов’язані між собою; 3 – малюнки. Час експозиції однієї картки складає

30 с, після чого картка забирається і 30 с надається для утримання інформації; потім досліджуваний відтворює інформацію у вільному порядку. Оцінюється обсяг образної та вербальної пам’ятей за кількістю правильно відтворених елементів за формулою: M= N-n, де М – обсяг пам’яті, N – кількість пред’явлених елементів, n – кількість неправильно відтворених елементів. У нормі обсяг короткочасної пам’яті складає 7±2 елементів.

Висновок:

Обсяг пам’яті на числа ___________, слова _________, малюнки_____________________________________________________________