Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Moya_metodichka_-_MOS.doc
Скачиваний:
53
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
5.53 Mб
Скачать
      1. Аеротенк

Розрахувати комплекс споруд, працюючих в режимі аерації типу «Блок ємностей» при наступних вихідних даних: Q=308,6м3/доб, ,.

Оскільки БПКповнперевищує 150 мг/л, то необхідна регенерація активного мулу. Приймаємо до розрахунку аеротенка - змішувач з регенерацією і визначаємо ступінь очищення активного мулу.

Тривалість перебування стічних вод у аеротенку обраховуємо за формулою:

, діб

де – кінцеве, мг/л;

а - доза мулу,а = 6мг/л;

S - зольність мулу, S= 0,3 мг/л;

р - питоме навантаження,

– ефект очищення:

=158,74 мг/л

Визначаємо об’єм аеротенка-змішувач із подовженою аерацією:

Приймаємо аеротенк за типовим проектом №902-2-215/216 з розмірами секції L×B×H=24×4,5×4. Кількість секцій – 2. Повний робочий об’єм 864 м3.

      1. Баштовий біофільтр

Визначити об’єм загрузки баштового біофільтра при ,,Q = 1851,07м3/доб, Т=8˚С.

Визначення об’єму баштових біофільтрів здійснюється за допустимим добовим навантаженням по БПКповнна 1 м3обєму завантаження.

де Q- розрахункова витрата СВ,м3/доб;- БПКповнвідповідно неочищених і очищених СВ,мг/л; А – допустиме навантаження, г БПКповнна 1 м3завантаження за добу:

БПКповночищ. Води, мг/л

Навантаження по БПКповнкг/(м3·доб) при середньозимовій температурі СВ,°С

8

10

12

14

20

800

1000

1200

1400

30

1300

1500

1600

1800

40

1600

1700

2000

2200

50

1900

2000

2200

2500

Висота завантаження вежних біофільтрів приймається в залежності від БПКповнСВ, що подаються на очистку. Приймаю висоту завантаження 8 м. Як і високо навантажувальні, вежні біофільтри також можуть розраховуватись за критеріальним комплексом. Д.Ф.Харитонов запропонував для розрахунку вежних біофільтрів критеріальний комплекс наступного виду:

,

де КТ– константа швидкості біохімічного окислення забруднень, доба-1;

Н – висота завантаження біофільтра;

- гідравлічне навантаження на поверхню біофільтра, м3/(м2·доб)

Отже, ефект освітлення на баштових біофільтрах 60% (подача повітря 16 м3на 1 м3стічних вод).

      1. Біологічний фільтр

Визначити об’єм біологічного фільтра при наступних вихідних даних: ,,,Н=0,5м.

Ефективність очищення біофільтра:

,

де Lex-15 мг/л – БСКповн. очищеної стічної води ;

Об’єм біофільтра:

максимальний добовий притік стічних вод на очисні споруди;

де, діаметр диска відповідно до продуктивності 247,52 м3/добу – D=2м,

Z1– кількість дисків на валу (при D=2, z1=10 шт.),

b – ширина диска (0,07 м);

B – ширина резервуара (1 м);

γ – коефіцієнт перфорації диска (0,5)

Повний об’єм:

Час перебування СВ у біофільтрі:

де, К = 44.

Ширина секції біофільтра:

де, δ – товщина диска, залежить від матеріалу (δ=0,07);

mс– кількість секцій.

Площа секцій біофільтра:

Довжина секції біофільтра:

Робоча глибина секції дискового біофільтра приймаємо:

Частота обертання валу із дисками дорівнює:

Швидкість обертання диска знаходиться за формулою:

Кількість зайвої біоплівки визначається за формулою :

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]