Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова (поглиблений) ІІ курс денне.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
478.72 Кб
Скачать

Читання

На початку навчання слід приділити увагу навичкам техніки читання, а також навичкам розпізнавання у друкованому тексті тих граматичних явищ, що вивчаються. Велику роль у формуванні комунікативної компетенції, пов’язаної з читанням, відіграють навички імовірнісного прогнозування, смислового здогаду, розвиток так званої іншомовної інтуїції. Серед комунікативних вправ треба також відзначити важливість завдань, спрямованих на розуміння головної ідеї, основних фактів прочитаного тощо.

При формуванні навичок вивчаючого читання великого значення набувають навички роботи із словником. Наприкінці курсу студенти повинні володіти технікою читання, навичками вивчаючого та ознайомлювального читання в рамках тем, передбачених даним етапом курсу. Окрім текстового матеріалу підручників та посібників, студенти повинні вміти орієнтуватись у газетних публікаціях загальноекономічного характеру.

Письмо

Цей вид мовленнєвої діяльності служить засобом формування інших комунікативних компетенцій. Письмо використовується головним чином при формуванні лексико-граматичних навичок читання, аудіювання, при виконанні комунікативних завдань з цих видів мовленнєвої діяльності (складання плану прочитаного або прослуханого тексту тощо). Наприкінці курсу студенти повинні вміти писати зрозумілі тексти різного спрямування, пов’язані з особистою та побутовою сферами.

Наприкінці курсу студенти повинні вміти:

Аудіювання :

 • розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході детальних обговорень, дебатів, офіційних доповідей, лекцій, бесід, що за темою пов’язані з навчанням та повсякденним життям;

 • розуміти в деталях телефонні розмови, які виходять за межі типового спілкування;

 • розуміти загальний зміст і більшість суттєвих деталей в автентичних радіо- і телепередачах, пов’язаних з академічною та побутовую сферами;

 • розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання, визначати позицію і точку зору мовця.

Діалогічне мовлення:

 • реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час детальних обговорень, дискусій, лекцій, бесід;

 • адекватно поводитись у типових світських, академічних, і побутових ситуаціях , реагувати на телефонні розмови, які не виходять за межі типового спілкування;

 • аргументувати свою точку зору на відповідні питання, теми.

Монологічне мовлення:

 • чітко виступати з підготовленими презентаціями щодо широкого кола тем академічного спрямування;

 • продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов’язаних з навчанням та повсякденним життям;

 • користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об’єднаний дискурс;

 • стисло передавати зміст прочитаного, побаченого, почутого; описувати події реальні та уявні.

Читання:

 • розуміти автентичні тексти, пов’язані з навчанням, навколишнім середовищем, повсякденним життям;

 • визначати позицію і точки зору в автентичних текстах;

 • розуміти намір автора письмового тексту і комунікативні наслідки висловлювання;

 • розуміти деталі у рекламних матеріалах;

 • розуміти автентичну академічну кореспонденцію.

Письмо:

 • писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, повязані з особистою сферою, навколишнім середовищем, повсякденним життям ;

 • писати у стандартному форматі деталізовані завдання, звіти, пов’язані з навчанням, навколишнім середовищем, повсякденним життям;

 • писати з високим ступенем граматичної коректності анотації;

 • користуватись базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об’єднаний дискурс.