Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова (поглиблений) ІІ курс денне.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
478.72 Кб
Скачать

Home assignment

Do exercises 1-7, 16 (page 108-110, 113 Work book).

Lesson XV

Topic 12. The passive

Topic of the lesson: Relative pronouns in defining/non-defining relative clauses

Aims: To be able to use the relative pronouns in defining/non-defining relative clauses.

Plan of the lesson

 1. Preview.

 2. Language focus.

 3. Practice.

 4. Output.

Teaching hints

  1. Home assignment check.

2.1. In small groups do exercise 19a (page 89 Study book). Read the Grammar

Reference Section for further details (page 174 Study book).

2.2. In pairs, do exercise 19b (page 89 Study book).

3.1. Work in pairs and do exercise 20 (page 89 Study book).

3.2. Work with a partner and do exercise 21 (page 89 Study book).

3.3. Work in pairs and complete the task (page 89, exercise 22 Study book).

3.4. In pairs, complete the sentences (page 90, exercise 23 Student book).

4. Work with a partner and make up as many sentences as possible using

relatives (page 110, exercise 10 Work book).

Home assignment

Do exercises 8,9,12,13,15 (page 110-112 Work book) and exercise 26 (page 90 Study book).

Lesson XVI

Topic 12. The passive

Topic of the lesson: Grammar in use

Aims: To be able to use prepositions and phrasal verbs, idioms and fixed phrases. To practise in multiple choice cloze and key word transformations.

Plan of the lesson

 1. Preview.

 2. Language focus.

 3. Practice.

 4. Language focus.

 5. Practice.

 6. Reading.

 7. Word work.

 8. Output.

Teaching hints

1. Home assignment check.

2.1. In small groups do exercise 24a (page90 Study book). This exercise works with Appendix 1 at the back of the book.

2.2. Explain the phrases from exercise 24a. Use the dictionary if necessary.

3.1. Work in pairs and do exercise 24b (page 90 Study book).

3.2. Work with a partner, choose 5 phrases and make sentences using them (page 90, exercise 24b Study book).

4. In small groups do exercise 25 (page 90 Study book). This exercise works with Appendix 2 at the back of the book.

5. Explain the phrasal verbs (page 90, exercise 25 Study book). Use the dictionary if necessary.

6. Read the text and think of the word which best fits each gap (page 91, exercise 27 Study book).

7.1. In small groups do exercise 29 (page 91 Study book).

7.2. Explain the idioms from exercise 26 (page 91 Study book). Use the dictionary if necessary.

7.3. In pairs, do exercise 30 (page 91 Study book).

8. Work with a partner and talk about “mishaps” that have lead to the great inventions.

Home assignment

Do exercises 12, 14, 16-18 (page 111-113 Work book) and exercise 28 (page 91 Study book).

Підсумковий контроль Система бальної оцінки Шкала оцінювання

Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами:

 • Активної та систематичної роботи студентів на практичних заняттях – 68 балів.

 • Виконання модульної контрольної роботи – 12 балів.

Розподіл балів за темами та видами роботи студентів здійснюється в такому порядку:

теми

Назва теми та вид роботи

Об’єкти контролю

Кількість балів

1

2

3

4

І семестр

Модуль 3

Змістовий модуль 5

9

Спосіб життя людини та її здоров’я.

Практичні заняття

1. Інформативне читання тексту “Can you feel the rhythm?”.

2. Інформативне читання тексту “Ainsworth Hot Springs”.

3. Інформативне читання тексту “Rotorua”.

4. Інформативне читання тексту “Living Out Loud” Work book.

5. Усне повідомлення про причини, які спричиняють хвороби у людей.

6. Усне повідомлення про робочий день студента.

7. Складання діалогів (практичні заняття 3, 7, 8, 9).

8. Обговорення проблемних ситуацій (практичні заняття 4, 6, 8).

9. Написання листа другові з порадою у певній ситуації.

10. Написання статті про один із відомих курортів у світі.

11. Написання службової записки.

12. Написання листа електронною поштою.

13. Написання статті для журналу про переваги та недоліки фастфуду.

14. Виконання вправ з формування лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної компетенцій, які забезпечують адекватну мовленнєву поведінку в ситуаціях, пов’язаних зі способом життя людини та її здоров’ям:

- вправи 1а, 1b, 1c, 2a, 2b (практичне заняття 1);

 • вправи 3a, 3b, 3c, 3d,4

(практичне заняття 2);

- вправи 5а, 5b, 5с, 6а, 6 b, 6с, 7 (практичне заняття 3);

- вправи 8, 9а, 9b, 32;

- вправи 1а, 1b, 5 Work book (практичне заняття 4);

- вправи 10а, 10b, 11, 12а;

- вправи 2 – 4, 6, 7 Work book (практичне заняття 5);

- вправи 31, 33, 34а, 34b;

- вправи 8 – 10а, 10b Work book (практичне заняття 6);

- вправи 34с, 35а, 35b, 36;

- вправи 11, 13а Work book (практичне заняття 7);

- вправи 37а, 37b, 39а, 39 b (практичне заняття 8);

- вправи 38а, 40а, 40b;

- вправи 13 b Work book (практичне заняття 9);

- вправи 41а, 41b, 41с, 42, 43а, 43b, 43с, 43d, 44, 45 (практичне заняття 10);

- вправи 14 – 17а Work book (практичне заняття 11);

- вправи 46, 47а, 47b, 48а, 48b, 49а (практичне заняття 12);

- вправи 49b, 50, 51, 52а, 52b, 53а - е, 54, 55 (практичне заняття 13).

15. Результати лексичного тестування

Всього за тему

1,0

1,0

1,0

1,0

0,5

0,5

2,0

(0,5 бала за діалог)

1,5

(0,5 бала за одну ситуацію)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

(0,5 бала за одну вправу)

2,5

(0,5 бала за одну вправу)

2,8

(0,4 бала за одну вправу)

3,5

(0,5 бала за одну вправу)

3.6

(0,4 бала за одну вправу)

3,6

(0,4 бала за одну вправу)

3,0

(0,5 бала за одну вправу)

2,0

(0,5 бала за одну вправу)

1,6

(0,4 бала за одну вправу)

4,0

(0,4 бала за одну вправу)

1,6

(0,4 бала за одну вправу)

3,0

(0,5 бала за одну вправу)

4,8

(0,4 бала за одну вправу)

2,5

52

10

Граматика: модальні дієслова

Практичні заняття

1. Вивчення теоретичного матеріалу з теми «Модальні дієслова».

2. Виконання вправ з формування навичок розпізнавання і розуміння модальних дієслів у рецептивних видах мовлення:

- вправи 13, 14а, 14b, 15 – 18 (практичне заняття 14);

- вправи 19 – 23а,b;

- вправи 1 – 4 Work book (практичне заняття 15);

- вправи 24а, 24b, 25, 26;

- вправи 5, 7 – 9 Work book (практичне заняття 16);

вправи 27, 29. 30;

- вправи 11 – 15 Work book (практичне заняття 17).

Всього за тему

2,0

2,8

(0,4 бала за одну вправу)

4,0

(0,4 бала за одну вправу)

3,2

(0,4 бала за одну вправу)

4,0

(0,5 бала за одну вправу)

16

Всього за змістовий модуль 5

68

9-10

Модульна контрольна робота №3

Результати письмової контрольної роботи (лексико-граматичне тестування, інформативне читання, аудіювання).

12

Всього за модуль 3

80