Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
52
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
843.78 Кб
Скачать

Тема 15. Міжособистісна комунікація (вітання, прохання, пропозиції, поради, вибачення, вираження власної думки, погодження і непогодження з іншою думкою, соціальний етикет)

Мета роботи: Ззнати фрази, звороти та мовні кліше, необхідні для виконання запропонованих ролей.

План вивчення теми

Підготовка до участі в рольовій грі.

Методичні рекомендації

Запам’ятайте вирази та мовні кліше,необхідні для виконання запропонованих ролей:

Permettez-moi de vous saluer ! Привітання до аудиторії в офіційній

Laissez-moi de vous saluer ! обстановці.

Bienvenue !

Comment allez-vous ? Як Ваше здоровя?

Merci, bien. Спасибі, непогано.

Ça va ! Нормально.

Ça va bien. Добре.

Comme ci, comme ça. Так собі.

Plus ou moins. Більш-менш.

De mal en pis. Хуже нікуди.

Bonne chance ! Всього доброго.

Merci. Je vous remercie. Спасибі. Я Вам вдячний.

Merci beaucoup. Велике спасибі.

Excusez-moi ! Pardon ! Вибачте!

Excusez-moi de vous déranger. Вибачте, що потурбував.

Pouvez-vous me dire ... Скажіть, будь ласка …

Puis-je vous demander ? Чи можу я у Вас запитати?

à propos до речі

tout d’abord перш за все (спочатку)

à mon avis на мій погляд (мені здається)

à vrai dire правду кажучи

C’est ça. Compris. C’est clair. Добре. Зрозуміло. Ясно.

Que pensez-vous de ... ? Що Ви думаєте про …?

Il me semble ... Мені здається …

Supposons ... Представимо …

en tout cas у всякому випадку

à la fin des fins після всього

C’est tout. Це все.

C’est pourquoi ... Ось чому …

En ce qui concerne ... Що касається …

C’est correct. Правильно.

Ce n’est pas correct. Це неправильно.

Розіграйте ролі:

  1. бухгалтер компанії.

  2. адміністратор навчальних курсів.

  3. інженер будівельної компанії.

  4. експерт з податків.

  5. торговий представник компанії з виробництва комп’ютерних систем.

  6. особистий помічник директора компанії.

Тема 16. Інформативне читання літератури загальнопізнавального спрямування

Мета роботи: Навчитися писати анотацію прочитаної літератури.

План вивчення теми

  1. Написання анотації.

  2. Редагування анотації.

Методичні рекомендації до вивчення теми

  1. Напишіть анотацію до тексту «L’ancienne Gaule» (стор. 7- 9) Література: [6]

  2. Відредагуйте анотацію.

4. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

II КУРС

МОДУЛЬ ІІІ

Поточний модульний контроль

Сума

Змістовий модуль 3

Рольова гра

Есе

Анотація

10

80

60

3

4

3

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

13

21

8

12

6

МОДУЛЬ ІV

Поточний модульний контроль

Сума

Змістовий модуль 4

Рольова гра

Анотація

10

80

60

5

5

Т14

Т15

Т16

25

25

10

Шкала оцінювання

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за шкалою навчального закладу

Оцінка за національною шкалою

Екзамен

Залік

A

85-100

5 (відмінно)

Зараховано

BC

65-84

4 (добре)

DE

50 -64

3 (задовільно)

FX

20-49

2 (незадовільно з можливістю повторного складання)

Не зараховано

F

0-19

2 (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)

Не зараховано