Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
52
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
843.78 Кб
Скачать

8) Покупець в магазині одягу

- Je voudrais un costume. Est-ce que je peux - Я хотів би костюм. Чи можна

essayer ? приміряти?

- Je porte du 48. - Я ношу 48 розмір.

- Il est un peu étroit aux épaules. - Він трохи вузький у плечах.

- Vous avez le même, mais la taille au-dessus ? У вас є такий же, але на розмір

більший?

 1. продавець в магазині одягу

- Vous désirez ? - Що Ви бажаєте?

- Quelle taille ? - Який розмір?

- De quel couleur ? - Якого кольору?

- Allez à la cabine, là-bas. - Пройдіть в кабінку.

- Vous payez à la caisse. - Оплата в касі.

 1. перехожий на вулиці міста

- Pour aller à ... , s.v.p. - Щоб пройти …

- Prenez cette avenue en face de vous, puis la - Пройдіть по цьому проспекту, що

première rue à gauche. Suivez-la jusqu’au перед вами, потім перша вулиця

carrefour. Tournez un peu à droite. наліво. Ідіть по ній до перехрестя.

Зверніть трохи вправо.

- Vous pouvez prendre le métro, l’autodus. - Ви можете добратися на метро,

на автобусі.

- Se promener sur la place ; - Прогулюватися по площі;

- Admirer les façades ; - Любуватися фасадами;

- Poursuivre son chemin. - Слідувати своєю дорогою.

Тема 12. Людина і навколишній світ (країни, міста)

Мета роботи: Навчитися писати есе на обрану тему.

План вивчення теми

 1. Ознайомлення з правилами написання есе.

 2. Підготовка до написання есе.

 3. Написання есе.

 4. Редагування написаного есе.

Методичні рекомендації

1.1. Есе – це невеликий письмовий твір, у якому автор викладає свої погляди на певну проблему.

Написання есе дає вам змогу:

посилити розуміння проблеми;

глибше дослідити певну проблему;

стимулювати розумову діяльність завдяки збору аргументації;

потренуватися в уживанні певної лексики;

вчитися виражати власні думки ясно й логічно

Стадії у написанні есе:

підготовка (визначення теми, збір інформації, структурування);

написання;

редагування.

1.2. Етап підготовки – найважливіший. Перш за все, необхідно точно визначити для себе тему, на яку ви писатимете есе, а також підхід до її розкриття.

В залежності від наміру автора, есе може переслідувати такі цілі:

переконати читача;

поінформувати читача;

довести певну ідею.

У відповідності до поставленої мети автор використовує такі прийоми, як порівняння, протиставлення, опис, класифікація, узагальнення тощо.

Наприклад, написання есе на тему «Подорожувати літаком краще, ніж поїздом?» вимагає опису і порівняння переваг і недоліків зазначених видів транспорту, з одного боку, та переконання читачів у правильності своєї точки зору, з іншого.

1.3. Виберіть тему есе:

  1. Моя Батьківщина - Україна.

  2. Що я знаю про Францію.

  3. Моє рідне місто.

  4. Мої враження від … (країни або міста, де я побував).

Визначте мету есе.

1.4. Наступним кроком має стати написання чернетки вашого есе. Це дасть вам змогу оцінити й відредагувати написане.

Основні вимоги до есе - це правильна організація, логічність і точність викладення думок.

Щоб написати хороше есе, необхідно:

упевнитися, що вам знайома тема майбутнього есе;

визначити для себе, що ви вже знаєте, що ви не знаєте та що необхідно знати для розкриття теми есе;

зібрати необхідну інформацію, використовуючи різні джерела (це можуть бути журнали, газети, підручники, Інтернет, аудіо- та відео носії, конспекти лекцій, думки ваших друзів та викладачів), відсортувати зайву інформацію.

зробити нотатки (план) есе ;

дібрати необхідну лексику;

обдумати структуру есе.

1.5. Структура есе.

Есе складається з низки абзаців, які можна розділити на такі функціональні групи:

 • вступ, у якому слід визначити тему і головну ідею повідомлення;

 • основна частина, в якій необхідно представити аргументи та факти, які розкривають і підкріплюють головну ідею;

 • підсумок, у якому підсумовуються і узагальнюються думки, викладені в основній частині, робляться певні висновки.

1.6. Надзвичайно важливим моментом у написанні есе є вміння логічно і зв’язано викладати свої думки, логічно з’єднувати абзаци. Серед засобів, що використовуються з цією метою, можна назвати повтор ключового слова чи фрази з попереднього абзацу, а також уживання таких слів та фраз:

Premièrement – по-перше;

Second – по-друге;

Ensuite – далі;

Enfin – нарешті;

Qui plus est– крім того; більш того;

Pendant ce temps – тим часом; між тим;

Autant que– оскільки;

De cette façon – таким чином;

C’est pourquoi – тому, отже;

Comme résultat – як результат (наслідок);

Ainsi – отже; таким чином;

En même temps – у той же час;

Pour que – для того, щоб;

Mais – однак;

Néanmoins, toutefois, pourtant, cependant– тим не менш;

D’autre part – з іншого боку;

Au contraire– навпаки;

Unlike – на відмінність від;

De la même façon – так само;

Aussi – також;

Evidement– очевидно

та інші.

Відносно вживання інших мовних засобів при написанні есе слід додержуватися таких порад:

 • виключите простолюдні та жаргонні слова і фрази, уникайте розмовних абревіатур;

 • з обережністю використовуйте ідіоми та кліше;

 • взагалі, використовуйте нейтральний (або науковий) стиль мовлення, а не розмовний.

2. Користуючись викладеними вище рекомендаціями, напишіть чернетку есе на обрану тему (приблизно на 100 слів).

Відредагуйте написане есе.

Під час редагування есе, яке включає аналіз, оцінку написаного та виправлення помилок, необхідно звернути увагу на таке:

 • чи дає вступ уявлення про тему та головну ідею твору;

 • наскільки повно розкрита тема;

 • чи не порушена логічна побудова тексту;

 • чи підкріплені викладені думки фактами та прикладами;

 • чи не використана інформація, що не стосується теми;

 • наскільки логічно виділені абзаци;

 • наскільки логічними зроблені переходи від однієї думки до іншої;

 • чи правильно побудовані речення;

 • наскільки дотримані норми правопису.

Доцільно здійснювати редагування есе на комп’ютері. Це дозволить вам, по-перше, заощадити час і купу паперу, а по-друге, сприятиме розширенню вашого словарного запасу завдяки можливості комп’ютера надавати синоніми (команда «Тезаурус»).