Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
52
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
843.78 Кб
Скачать

12. Поставте дієслова в належній формі.

Au début de l'histoire, la France était habitée par les Gaulois. Ils (être divisé) en 60 peuplades d'importance inégale. Chaque peuple (être gouverné) par un roi, assisté de nobles.

Les Gaulois (être) instruits et (respecté). Ils (être) courageux. Mais leur indiscipline (égaler) leur bravoure. Affaiblis par leurs querelles, ils (être menacé) par les Romains qui (avoir) une armée puissante et très disciplinée.

D'après «Histoire de France»

Зворотний стан або займенникова форма

Зворотний стан виражається за допомогою зворотних дієслів.

Дієслово називається зворотним, якщо перед його інфінитивом стоїть зворотний займенник se :

Se lever s’en aller s’apercevoir

Зворотний займенник в особовій формі дієслова

  • узгоджується в особі і числі з підметом;

  • має такі форми:

Présent de l'indicatif Passé composé

je me lave je me suis lavé

tu te laves tu t'es lavé

il se lave il s'est lavé

elle se lave elle s'est lavée

nous nous lavons nous nous sommes lavés

vous vous lavez vous vous кtes lavés

ils se lavent ils se sont lavés

elles se lavent elles se sont lavées

В наказовій формі зворотний займенник слідує за дієсловом і стає наголошеним:

Lève-toi ! Habillez-vous plus vite !

Види займенникових дієслів

Дієслова зі зворотним значенням

  • їх підмет означає суб’єкт, який виконує дію і одночасно відчуває її на собі;

  • зворотний займенник виступає в ролі прямого додатка або непрямого додатка:

Mon père se rase. Батько бриється.

Se (себе) – прямий додаток

Il se lave le visage. Він миє обличчя.

Se (себе) – непрямий додаток; le visage – прямий додаток

Дієслова зі взаємо-зворотним значенням

  • їх підмет означає два або декілька субєктів, які виконують дію і одночасно відчувають її;

  • зворотний займенник виступає в ролі прямого або непрямого додатка

Nous nous voyons souvent. (Nous – прямий додаток) Ми часто бачимося.

Nous nous écrivons. (Nous – непрямий додаток) Ми переписуємося.

Дієслова з середньо-зворотним значенням – це неперехідні або непрямо-перехідні дієслова:

  • займенник – їх частка, яка не має функції додатка;

  • ці дієслова мають дві підгрупи:

1. постійно займенникові дієслова:

s'écrier - скрикнути

s'enfuir - втікати

s'emparer - захопити

s'en aller – іти, їхати

s'endormir - засинати

s'envoler - летіти

s'évanouir - непритомніти

se moquer - насміхатися

se repentir - розкаюватися

se souvenir – згадувати

2. непостійно займенникові дієслова, які, як правило, змінюють своє значення в порівнянні з дієсловами з часткою se

s’apercevoir de – помічати, здогадуватися apercevoir – помічати, бачити s’attendre à – очікувати, надіятися attendre - очікувати

se douter de – підозрювати douter – підозрювати

s’ennuyer de – нудьгувати ennuyer – надоїдати

s’entendre – здогадуватися entendre – чути

se mettre à – прийматися mettre – класти, ставити

se plaindre de – жалітися plaindre - жаліти

se rendre - відправлятися rendre - повертати

se taire - мовчати taire - умовчувати

se tromper – помилятися tromper – обманювати

Виконайте вправи: