Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
52
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
843.78 Кб
Скачать

Тема 16. Інформативне читання літератури загальнопізнавального спрямування

Мета роботи: Одержати в процесі читання текстів важливу інформацію; розвивати навички різних видів читання.

План вивчення теми

 1. Ознайомлювальне читання кожного тексту; визначення його головної ідеї.

 2. Опрацювання нових лексичних одиниць, що містяться в тексті.

 3. Вивчаюче або пошукове читання тексту; перевірка розуміння основних фактів та найважливіших деталей.

Методичні рекомендації

Згідно з навчальною програмою з дисципліни «Іноземна мова» у ІV семестрі студенти мають самостійно опрацювати літературу в обсязі 20 тис. друкованих знаків.

 1. Texte 1 «L’ancienne Gaule» (стор. 7- 9) Література: [6]

 2. Texte 2 «Les premiers rois de France» (стор. 9 - 13 ) Література: [9]

 3. Texte 3 «La chevalerie» (стор. 14 - 16) Література: [6]

 4. Texte 4 «La vocation de Jeanne d’Arc» (стор.18 - 20) Література: [6]

 5. Texte 5 «Le protestanisme» (стор. 20 - 22) Література: [6]

 6. Texte 6 «Les progès de la Révolution» (стор. 41 - 43) Література: [6]

3. Методичні рекомендації до виконання

індивідуальних завдань

Тема 10. Подорожування (аеропорт, вокзал, готель, магазин, на вулицях міста)

Мета роботи: Знати фрази, звороти та мовні кліше, необхідні для виконання запропонованих ролей.

План вивчення теми

 1. Ознайомлення з поняттям «рольова гра».

 2. Підготовка до участі у рольовій грі.

Методичні рекомендації

1. Рольова гра – це ситуативні мовленнєві вправи, в ході яких студенти набувають досвіду спілкування іноземною мовою. Це спілкування включає не лише власне мовлення, але й жести, міміку, рухи та відповідну поведінку в різних ситуаціях. В рольовій грі може мати місце як монологічне так і діалогічне мовлення.

Основа рольової гри – це ініціативне мовлення, бо не можна створити роль із зазубрених фраз, текстів і запитань.

Запам’ятайте, що фрази та мовні кліше – це лише основа для ініціативного мовлення.

2. Якщо ви оволоділи поняттям «рольова гра», можна переходити до наступного етапу. Його мета – вивчити фрази та мовні кліше необхідні для виконання ролей.

Ознайомтеся та вивчіть фрази і мовні кліше:

   1. пасажир в аеропорту

- Excusez-moi ! Dites, s.v.p., où le guichet Вибачте. Скажіть, будь ласка, де

d’Air Ukraine Internatoinal se trouve-t-il ? знаходиться віконце реєстрації

Міжнародних Авіаліній України?

- Prenez l’escalier roulant et montez au - Підніміться ескалатором на

premier. Il sera à votre droite. другий поверх. Він буде права

від Вас.

- Voici votre billet. L’embarquement pour - Ось Ваш квиток. Посадка на Ваш рейс проводиться біля стійки 30.

votre vol est fait à la porte 30. Descendez Спустіться вниз в зал С зліва від dans la salle C à votre gauche. Вас.

2) Працівник митної служби в аеропорту

- Passez votre déclaration. Est-ce votre Пред’явіть, будь ласка, Вашу

bagage ? Voulez-vous ouvrir vos valises ? декларацію. Це Ваш багаж?

Відкрийте, будь ласка, Ваші

валізи.

- Alcool, cigarettes, fruit frais, plantes ? Спиртне, цигарки, свіжі фрукти рослини?

- Ouvrez (fermez) votre portefeuille, s.v.p. Відкрийте (закрийте) Ваш

Pas de cadeaux ? портфель. Які-небудь подарунки?

- D’accord. C’est sans taxe. Vous savez, Добре, це не оподатковується.

sans doute, qu’il est interdit d’apporter Ви, мабуть, знаєте, що

plus de deux bouteilles d’alcool et plus заборонено ввозити у Францію

de deux blocks de cigarettes en France. більше двохп ляшок спиртних

mais il n’y a pas de limitation pour la напоїв і більше двох блоків

monnaie étrangère. цигарок. Але нема обмежень на іноземну валюту.

- Voici votre déclaration. Ось Ваша декларація.