Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Основи діловодства Ден. 2012.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
524.29 Кб
Скачать

Методичні рекомендації

Етап перший – закріплення, поглиблення, систематизація знань:

 1. Прочитайте конспект лекцій.

 2. Прочитайте параграфи 1, 2 (глава І), параграфи 1, 2, 3, 5, 6 (глава ІІ) (дивись Делопроизводство: Справочное пособие / А.Б. Фельзер, М.А. Миссерман. – К.: Вища школа, 1987, с. 8-16, 19-58, 61-83).

 3. Уважно прочитайте текст по частинам, виділіть головне.

 4. Розгляньте склад реквізитів, формуляр-зразок службового листа, зразки бланків, зразки оформлення реквізитів та організаційно-розпорядчих документів (дивись наочний альбом-посібник з дисципліни “Основи діловодства” с. 3- 49).

Етап другий – засвоєння і розуміння основних визначень і термінів:

 1. Використовуючи підручник, конспект лекцій, словник, опануйте нові терміни і поняття.

 2. Запишіть важливі визначення і терміни.

Етап третій – відповіді на питання для самоконтролю:

 1. Суть поняття «організаційно-розпорядчі документи».

 2. Класифікація організаційно-розпорядчих документів.

 3. Суть поняття “реквізит документа”?

 4. Суть поняття “формуляр документа”?

 5. Склад реквізитів організаційно-розпорядчих документів.

 6. Правила складання та оформлення реквізитів.

 7. Суть поняття “бланк документа”?

 8. Які види бланків існують для оформлення організаційно-розпорядчої документації?

 9. Способи розміщення постійних реквізитів на бланках документів.

 10. З яких постійних реквізитів складається бланк для листів?

 11. З яких постійних реквізитів складається загальний бланк?

 12. Правила оформлення бланків документів.

 13. Види організаційних документів, їх призначення.

 14. Які реквізити включає формуляр організаційних документів:

 • положення;

 • статуту;

 • інструкції.

 1. Правила складання та оформлення організаційних документів.

 2. Види розпорядчих документів, їх призначення.

 3. Які реквізити включає формуляр розпорядчих документів:

 • наказу;

 • розпорядження;

 • вказівки.

 1. Види наказів.

 2. Який порядок підготовки та видання наказів, розпоряджень, вказівок?

 3. Правила складання та оформлення наказів, розпоряджень, вказівок.

 4. Правила складання та оформлення довідково-інформаційних документів:

 • протоколу;

 • службового листа;

 • телеграми;

 • телефонограми;

 • довідки;

 • доповідної та пояснювальної записок;

 • акту.

Етап четвертий - складання та оформлення організаційно-розпорядчих документів:

1. Уважно вивчіть зразки оформлення реквізитів документів та зразки оформлення організаційно-розпорядчої документації (дивись наочний альбом-посібник з дисципліни “Основи діловодства” с. 16 - 49)

3. Складіть та оформіть реквізити документів.

4. Складіть і оформіть формуляри організаційних, розпорядчих і довідково-інформаційних документів.

Бібліографічний список /5/, /7/

Змістовий модуль 2. Основні правила організації документообігу, реєстрації документів та контролю за їх виконанням

Тема 2. Організація документообігу

Мета самостійної роботи

 • Закріплення, поглиблення, систематизація знань про основні правила організації документообігу.

 • Формування вмінь складання схем документообігу, проходження вхідних, вихідних та внутрішніх документів.

План вивчення теми

1. Суть поняття «документообіг». Загальні правила організації документообігу в установах, організаціях, на підприємствах.

2. Порядок проходження і виконання вхідних документів. Приймання і початкова обробка кореспонденції, що надійшла. Перевірка правильності доставки кореспонденції. Попередній розгляд документів. Розгляд документів керівництвом. Вимоги щодо резолюцій. Направлення документів на виконання та виконання документів.

3. Порядок проходження і виконання вихідних документів. Складання проекту документа, його виготовлення, візування, погодження, підписання, реєстрація і відправлення.

4. Порядок підготовки, оформлення та виконання внутрішніх документів. Складання проекту документа, його виготовлення, візування, погодження, підписання (затвердження), реєстрація, направлення на виконання.

5. Порядок доставки документів. Організація кур’єрського зв’язку. Порядок приймання й передачі вхідних, вихідних і внутрішніх документів.

6. Суть поняття «обсяг документообігу». Порядок обліку обсягу документообігу.