Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Основи діловодства Ден. 2012.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
524.29 Кб
Скачать

Модуль 2. Індивідуальне завдання

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи

Дидактичною метою самостійної роботи студентів є:

 1. Первинне оволодіння знаннями (засвоєння нового матеріалу). Постановка такої мети доцільна в тому випадку, якщо студенти самостійно, без допомоги викладача, вивчають новий навчальний матеріал (наприклад, студенти, які не мали можливості бути присутніми на лекційному занятті).

 2. Закріплення, поглиблення, розширення і систематизація знань, отриманих під час аудиторних занять.

У залежності від поставленої мети студенти повинні використовувати такі основні види роботи:

Мета

Види роботи

Первинне оволодіння знаннями (засвоєння нового матеріалу)

Читання підручника, додаткової літератури: складання плану тексту, конспектування прочитаного, графічне зображення структури тексту, виписки з тексту

Закріплення, поглиблення, розширення і систематизація знань

Робота з конспектом лекцій, який студенти отримали під час занять, повторна робота з матеріалом підручника, додатковою літературою, складання плану відповіді на контрольні питання

Модуль 1. Основні правила документування.

Організація роботи з документами

Змістовий модуль 1. Вступ. Правила складання та оформлення організаційно-розпорядчої документації

Тема 1. Правила складання та оформлення організаційно-розпорядчої документації

Мета самостійної роботи

 • Закріплення, поглиблення, поширення і систематизація знань, що були отримані на лекції про основні правила складання і оформлення організаційно-розпорядчої документації.

 • Формування вмінь оформлення реквізитів організаційно-розпорядчої документації.

 • Формування вмінь та навичок складання та оформлення організаційно-розпорядчої документації.

 • Розвиток самостійного мислення.

План вивчення теми

 1. Класифікація організаційно-розпорядчих документів. Державні стандарти на організаційно-розпорядчі документи.

 2. Суть понять основних професійних термінів і визначень, які постійно зустрічаються при роботі з документами (діловодство, документ, бланк, реквізит, справа, документообіг, номенклатура справ та ін).

 3. Склад реквізитів організаційно-розпорядчих документів, порядок і місце їх розташування, оформлення.

 4. Поняття про бланки документів. Правила оформлення бланків документів.

 5. Види та призначення організаційних документів. Формуляр організаційних документів (положень, статутів, інструкцій).

 6. Правила складання та оформлення положень, статутів, інструкцій.

 7. Види та призначення розпорядчих документів (накази, розпорядження, вказівки).

 8. Накази з основної діяльності та особовому складу. Формуляри наказів з основної діяльності та особовому складу. Порядок підготовки та видання наказів. Правила складання та оформлення наказів.

 9. Формуляри розпоряджень і вказівок. Порядок підготовки і видання розпоряджень і вказівок. Правила складання та оформлення розпоряджень, вказівок.

 10. Види службових листів. Формуляри службових листів. Правила складання та оформлення службових листів.

 11. Формуляри телеграм, телефонограм, довідок, доповідних та пояснювальних записок, актів, протоколів. Правила складання та оформлення телеграм, телефонограм, довідок, доповідних та пояснювальних записок, актів, протоколів.