Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Основи діловодства Ден. 2012.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
524.29 Кб
Скачать

Бібліографічний список /5/, /7/

4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальнОго завдання

Виконання індивідуальних завдань сприяють розвитку самостійного мислення, творчого, зацікавленого ставлення до процесу пізнання, розширення знань з предмету „Основи діловодства”.

Індивідуальні завдання носять творчий характер, повинні складатися студентами на основі систематизації та узагальнення матеріалу.

Виконуючи індивідуальне завдання з навчальної дисципліни „Основи діловодства” студенти осмислено запам’ятовують матеріал, самостійно роблять висновки, ставлять запитання, що активізує їх пізнавальну самостійну роботу.

Індивідуальне завдання виконуються студентом самостійно під керівництвом викладача. Консультації по виконанню індивідуального завдання проводяться у позанавчальний час за окремим графіком. Завдання обираються індивідуально студентом.

Робота над обраним завданням починається з вивчення конспекту лекцій та зразків організаційно-розпорядчих документів, зразків оформлення реквізитів, наведених в Наочному альбомі-посібнику з навчальної дисципліни «Основи діловодства», ознайомлення з літературою.

При виконанні завдання № 6 кожної індивідуальної роботи у письмовій формі необхідно вказати помилки в оформленні та тексті документа, а також правильні варіанти оформлення.

В кінці роботи приводиться список використаної літератури.

Індивідуальна робота захищається студентом у час, відведений на консультацію та індивідуальну роботу зі студентами.

Робота оформляється на листах паперу формату А 4, які підшиваються у швидкозшивач. Оформлення титульної сторінки наведено у додатку Б, оформлення сторінки для розміщення рецензії на роботу студента (підшивається у роботу останньою) наведено у додатку В.

Текст роботи пишеться з одного боку листа, поля: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє і нижнє - по 2 см. Оформлення кожного документу роботи починається з нової сторінки. Листи роботи нумеруються по центру нижнього поля аркуша.

Завершена робота здається викладачу не пізніше 10 днів до початку залікового тижня, після цього терміну роботи на перевірку викладачем не приймаються.

Індивідуальні завдання

Індивідуальна робота 1

1. Складіть проект наказу по заводу точного машинобудування про преміювання працівників планово-економічного відділу за дострокову розробку техпромфінплану. Премія видається з фонду матеріального заохочення в розмірі 60% щомісячного посадового окладу. Інші дані в тексті і реквізити вкажіть самостійно.

2. Складіть наказ по відкритому акціонерному товариству «Донецький завод хімконцентратів» про затвердження інструкції з діловодства на заводі. У констатуючій частині вкажіть, що відповідно до Типової інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 1153 від 17 жовтня 1997, та ДСТУ 4163-2003 канцелярією заводу розроблені порядок проходження документів і стандарти на організаційно-розпорядчу документацію. В розпорядчій частині затвердіть інструкцію і доручіть завідуючій канцелярією забезпечити методичне керівництво організацією діловодства на підприємстві і встановити контроль за дотриманням вимог інструкції.

3. Складіть спільний лист-відповідь міській адміністрації Головного управління охорони здоров’я області, Головного управління фінансів області і Державної податкової служби області про виділення додаткових асигнувань з обласного бюджету на надання медичної допомоги жителям міста.

4. Складіть скорочений протокол виробничої наради робітників планово-економічного відділу заводу медпрепаратів, на якому було розглянуто питання про дострокову розробку техпромфінплану на 2012 р. Після обговорення виробнича нарада прийняла рішення розробити техпромфінплан на три дні раніше встановленого терміну. Інші дані вкажіть самостійно.

5. Складіть доповідну записку секретаря-референта керівника підприємства про втрату працівником Степановим Г.І. листа-запиту, що надійшов на адресу підприємства два місяці тому. Інші дані вкажіть самостійно.

6. Знайдіть помилки в оформленні та тексті наведеного нижче листа.