Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Основи діловодства Ден. 2012.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
524.29 Кб
Скачать

1. Програма навчальної дисципліни «Основи діловодства»

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль 1. Основні правила документування та

організація роботи з документами

Змістовий модуль 1. Вступ. Правила складання та оформлення організаційно-розпорядчої документації

Тема 1. Правила складання та оформлення організаційно-розпорядчої документації

Змістовий модуль 2. Основні правила організації документообігу, реєстрації документів та контролю за їх виконанням

Тема 2. Організація документообігу.

Тема 3. Реєстрація документів і контроль за їх виконанням.

Змістовий модуль 3. Складання номенклатури справ, формування справ, підготовка документів до наступного зберігання та використання

Тема 4. Складання номенклатури справ, формування справ, підготовка документів до наступного зберігання та використання

Модуль 2. Індивідуальне завдання

Підсумковий контроль: ПМК

1.2. Зміст навчальної дисципліни

«Основи діловодства»

Модуль 1. Основні правила документування та

організація роботи з документами

Змістовий модуль 1. Вступ. Правила складання та оформлення організаційно-розпорядчої документації

Тема 1. Правила складання та оформлення організаційно-розпорядчої документації

Класифікація документів. Правила складання та оформлення організаційно-розпорядчої документації. Державні стандарти, що регламентують порядок роботи з документами та правила їх оформлення.

Суть понять основних професійних термінів і визначень, які постійно зустрічаються при роботі з документами (діловодство, документ, бланк, реквізит, справа, документообіг та ін).

Склад реквізитів організаційно-розпорядчих документів, порядок і місце їх розташування, оформлення.

Поняття про бланки документів. Правила оформлення бланків документів.

Види та призначення організаційних документів. Формуляр організаційних документів (положень, статутів, інструкцій).

Правила складання та оформлення положень, статутів, інструкцій.

Види та призначення розпорядчих документів (накази, розпорядження, вказівки).

Види наказів. Накази з основної діяльності та особовому складу. Формуляри наказів з основної діяльності та особовому складу. Порядок підготовки та видання наказів. Правила складання та оформлення наказів.

Формуляри розпоряджень і вказівок. Порядок підготовки і видання розпоряджень і вказівок. Правила складання та оформлення розпоряджень, вказівок.

Види та призначення довідково-інформаційних документів (листів, телеграм, телефонограм, довідок, доповідних та пояснювальних записок, актів, протоколів та ін.).

Види службових листів. Формуляри службових листів. Правила складання та оформлення службових листів.

Формуляри телеграм, телефонограм, довідок, доповідних та пояснювальних записок, актів, протоколів. Правила складання та оформлення телеграм, телефонограм, довідок, доповідних та пояснювальних записок, актів, протоколів.

Змістовий модуль 2. Основні правила організації документообігу, реєстрації документів та контролю за їх виконанням