Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Основи діловодства Ден. 2012.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
524.29 Кб
Скачать

План практичного заняття

  1. Складання та оформлення документів:

  • протоколу;

  • акту.

Методичні рекомендації

При підготовці до практичної роботи студентам необхідно:

1. Вивчити конспект лекцій щодо правил складання та оформлення протоколів, актів, матеріал з підручника Фельзер А.Б., Миссерман М.А. Делопроизводство. Справочное пособие (Глава ІІ § 5), зразки оформлення інформаційно-довідкових документів в Наочному альбомі-посібнику з навчальної дисципліні «Основи діловодства» (с. 47-49), звернувши особливу увагу на те, що ці інформаційно-довідкові документи оформляються на загальних бланках. Текст документів складається з двох частин, до оформлення кожної із них існують певні вимоги. Також слід зазначити, що датою протоколу вважається той день, в який відбувалося засідання, а датою акту – дата затвердження цього документа.

2. Вивчити додаток А “Реквізити, які використовуються для оформлення окремих видів документів” до навчально-методичного посібника з дисципліни «Основи діловодства».

Усі реквізити документів повинні складатися, оформлятися та розміщуватися згідно з вимогами Примірної інструкції з діловодства, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 № 1153, та ДСТУ 4163 - 2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів».

Кожний вид документа (акт, протокол) повинен бути оформлений на окремому аркуші паперу формату А4.

Після закінчення практичного заняття аркуші повинні бути підшиті у швидкозшивач з попередніми практичними роботами та передані на перевірку викладачу.

Бібліографічний список /5/, /7/ Практичні заняття 7, 8, 9

Тема заняття: Складання та оформлення довідково-інформаційних документів.

Мета заняття: закріпити теоретичні знання, виробити практичні навички і вміння щодо складання та оформлення службових листів, доповідних та пояснювальних записок, телеграм, телефонограм.

Забезпечення заняття:

1. Фельзер А.Б., Миссерман М.А. Делопроизводство. Справочное пособие. К., 1987.

2. Садковська І.П. Основи діловодства: наочний альбом-посібник. – Дніпропетровськ, ДДФА, 2004.

3. Навчально-методичний посібник з дисципліни “Основи діловодства”. – Дніпропетровськ, ДДФА, 2012.

4. Завдання для практичних занять з дисципліни “Основи діловодства”. – Дніпропетровськ, ДДФА, 2012.

План практичного заняття

  1. Складання та оформлення документів:

  • службового листа;

  • доповідної записки;

  • пояснювальної записки;

  • телеграми;

  • телефонограми;

  • довідки

Методичні рекомендації

При підготовці до практичної роботи студентам необхідно:

1. Вивчити конспект лекцій щодо правил складання та оформлення службових листів, телеграм, телефонограм, доповідних та пояснювальних записок, матеріал з підручника Фельзер А.Б., Миссерман М.А. Делопроизводство. Справочное пособие (Глава ІІ § 5), зразки оформлення інформаційно-довідкових документів в Наочному альбомі-посібнику з навчальної дисципліні «Основи діловодства» (с. 39-46), звернувши увагу на те, що телеграма оформлюється на чистому аркуші паперу, вихідна телефонограма оформлюється на загальному бланку, а вхідна – у журналі реєстрації телефонограм. Оформлення доповідної та пояснювальної записок залежить від того внутрішніми чи вихідними є ці документи, лист повинен оформлятися на бланку для листів. Текст документів складається з двох частин, до оформлення кожної із них існують певні вимоги.

2. Вивчити додаток А “Реквізити, які використовуються для оформлення окремих видів документів” до навчально-методичного посібника з дисципліни «Основи діловодства».

Усі реквізити документів повинні складатися, оформлятися та розміщуватися згідно з вимогами Примірної інструкції з діловодства, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 № 1153, та ДСТУ 4163 - 2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів».

Кожний вид документа (телеграма, телефонограма, доповідна записка, пояснювальна записка, службовий лист) повинен бути оформлений на окремому аркуші паперу формату А4. Після закінчення практичного заняття аркуші повинні бути підшиті у швидкозшивач з попередніми практичними роботами та передані на перевірку викладачу.