Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Основи діловодства Ден. 2012.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
524.29 Кб
Скачать

3. Методичні рекомендації до практичних занять

Модуль 1. Основні правила документування.

Організація роботи з документами

Змістовий модуль 1. Правила складання та оформлення організаційно-розпорядчої документації

Тема 1. Правила складання та оформлення організаційно-розпорядчої документації

Практичні заняття 1, 2

Тема заняття: Складання та оформлення реквізитів документів.

Мета заняття:закріпити теоретичні знання, виробити практичні навички і вміння щодо складання та оформлення реквізитів документів.

Забезпечення заняття:

1. Фельзер А.Б., Миссерман М.А. Делопроизводство. Справочное пособие. К., 1987.

2. Садковська І.П. Основи діловодства: наочний альбом-посібник. – Дніпропетровськ, ДДФА, 2004.

3. Навчально-методичний посібник з дисципліни “Основи діловодства”. – Дніпропетровськ, ДДФА, 2012.

4. Завдання для практичних занять з дисципліни “Основи діловодства”. – Дніпропетровськ, ДДФА, 2012.

План практичного заняття

1. Складання та оформлення реквізитів організаційно-розпорядчих документів:

- адресат;

- гриф затвердження;

- резолюція;

- заголовок до тексту;

- відмітка про контроль;

- відмітка про наявність додатку;

- підпис;

- гриф погодження;

- віза;

- відмітка про засвідчення копій;

- прізвище виконавця і номер його телефону;

- відмітка про виконання документа і направлення його до справи;

- відмітка про надходження документа.

Методичні рекомендації

При підготовці до практичної роботи студентам необхідно:

1. Уважно вивчити конспект лекцій теми «Правила складання та оформлення організаційно-розпорядчих документів», матеріал з підручника Фельзер А.Б., Миссерман М.А. Делопроизводство. Справочное пособие (глава ІІ § 1-4), зразки оформлення реквізитів в Наочному альбомі-посібнику з навчальної дисципліні «Основи діловодства» (с.16-29), звернувши особливу увагу на складання, оформлення та розміщення реквізитів: адресат, гриф затвердження, резолюція, заголовок до тексту, відмітка про контроль, відмітка про наявність додатку, підпис, гриф погодження, віза, відмітка про засвідчення копій, прізвище виконавця і номер його телефону, відмітка про виконання документа і направлення його до справи, відмітка про надходження документа.

2. Вивчити склад реквізитів організаційно-розпорядчих документів (Наочний альбом-посібник з навчальної дисципліни «Основи діловодства» с.3), звернувши увагу на назви реквізитів.

3. Вивчити порядок розміщення реквізитів документів на аркушах паперу формату А4 (кутове та поздовжнє розміщення постійних реквізитів) (Наочний альбом-посібник з навчальної дисципліні «Основи діловодства» с. 4, 5), запам’ятати, де саме міститься кожен реквізит.

4. Вивчити зразок бланка для листів (Наочний альбом-посібник з навчальної дисципліні «Основи діловодства» с. 8).

5. Вивчити зразок загального бланка певного виду документа (Наочний альбом-посібник з навчальної дисципліні «Основи діловодства» с. 7)

Завдання студенти отримують на практичному занятті, виконують роботу в аудиторії у присутності викладача.

При виконанні практичної роботи необхідно складати і оформляти реквізити документів згідно з завданнями заняття 1 методички «Завдання для практичних занять з дисципліни «Основи діловодства» у тій послідовності, в якій вони вказані у завданні.

Практична робота виконується на аркушах паперу формату А4, на кожному аркуші поля повинні бути: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє і нижнє – по 2 см кожне. Робота оформлюється тільки з одного боку аркуша.

На початку роботи необхідно вказати номер заняття, його тему, порядковий номер завдання.

Наприклад:

Заняття 1

Тема: Складання та оформлення реквізитів документів

1. Скласти перелік постійних реквізитів бланка для листа у письмовій формі.

1.1.

1.2.

....

2. Скласти перелік постійних реквізитів, що використовуються для оформлення загального бланка певного документа (наказ), у письмовій формі.

2.1

2.2.

....

і т.д.

Після закінчення практичного заняття аркуші повинні бути підшиті у підписаний (прізвище, ініціали, група) швидкозшивач та передані на перевірку викладачу.