Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс. Ден. ФК / Політологія Ден. 2012.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
889.86 Кб
Скачать

IV. Першоджерела

 1. Арістотель. Політика Соч. в 4-х т. 1975-1984. – т. 4.

 2. Бердяев Н.А. Судьба России. – М., 1990 – с. 93-101; 102-107.

 3. Бзежинський З. Велика шахівниця. – К. – 2000.

 4. Боден Ж. Вступ до політології, - К.: Основи, 1995.

 5. Бурдье П. Социология политики. М., 1993.

 6. Вебер М. Покликання до політики// Вебер М. Соціологія. – К. Основи, 1998.

 7. Вебер М. Политика как призвание и профессия. Избр. произв. – М.,1990.

 8. Вебер М. Три типи легітимного панування //Вебер М. Соціологія. – К.: Основа, 1998.

 9. Вебер М. Три чисті типи легітимного панування // Вебер М. Соціологія. Загально історичні аналізи. Політика. – К.: Основа, 1988.

 10. Гегель Г. Ф. Філософія права. – М., 1990. – с.227, 228, 231, 233, 258.

 11. Гнатенко П.И. Национальная психология. – Днепропетровск – ДНУ, 2000. – С. 3-36.

 12. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991.

 13. Грушевський М.С. Чи Україна тільки для українців. – К., 1918.

 14. Дюверже М. Политология. Хрестоматия. – М.: Гардарики, - с.331 – 344.

 15. Закони Хамуралі, царя Вавілону // История политических и правовых учений Хрестоматия (сост.) Г. Демиденко. – Харьков,1999.

 16. Истон Д. Категории системного анализа политики // Антология мировой политической мысли: В 5 т. – М., 1937, Ч. II, с.630-642.

 17. Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.

 18. Канетти Э. Масса и власть. М., 1997.

 19. Кант І. Критика практичного розуму. – СПб, 1995. – с. 354-356.

 20. Кононенко С. Логіка великодержавності // Дослідженя світової політики. – Політологічні есе. – К., 1996.

 21. Конституція України. – К.,1996.

 22. Конфуцій. Про небо і долю. – // История политических и правовых учений. Хрестоматия (сост.) Г. Демеденко. – Харьков,1999.

 23. Локк Дж. «Два трактати про правління». - // Локк Дж. О государстве. – СПб., 1902.

 24. Мазепа І. Казання про владу // История политических и правових учений. Хрестоматия. – Харьков, 1998. – с. 311-314.

 25. Макіавеллі Н. Державець. К., 1998.

 26. Миллс Р. Властвующая элита. – М., 1950.

 27. Могила П. Казання про владу // История политических и правових учений. Хрестоматия. – Харьков, 1998. – с. 302-306.

 28. Мор Т. Утопія. – М., 1978.

 29. Нойер П. Система соціального забезпечення в Нідерландах // Соц. Політика і соціальна робота. – 1999. - № 2. – с. 28-38.

 30. Орлик П. Казання про владу // История политических и правових учений. Хрестоматия. – Харьков, 1998. – с. 314-318.

 31. Парсонс Т. Про поняття «політична влада» // Антология мировой политической мысли: В Ч.Т.- М.; 1997. – т.2. – с.479 – 486.

 32. Платон «Держава» (кн.1; кн.2; кн.3; кн.4; кн.5; кн.6; кн.8;) - // Платон. Собрание сочинений: В чет. т. – М.,1993. – Т.З.

 33. Сковорода Г. Казання про владу // История политических и правових учений. Хрестоматия. – Харьков, 1998. – с. 351-3053.

 34. Сміт Е. Національна ідентичність. – К., 1994

 35. Теймон А. Мир і війна між націями. – К.: «Юніверс», 2000.

 36. Тоффлер Е. Третя хвиля. Переклад з англ. А. Евси. – К.: Всесвіт, 2000.

 37. Франко І. Два панславізми // Зб. творів у 50 томах. – Т 46., Кн. 1- К., 1995.

 38. Фромм Э. Иметь или быть. – М., 1990.

 39. Хантінгтон С. Зіткнення цивілізації // Філософська і соціологічна думка. – 1996. – № 1-2.

 40. Ясперс К. Будущий мировой порядок // Век ХХ и мир. – 1990. - № 9.

Навчально-методичний посібник