Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс. Ден. ФК / Політологія Ден. 2012.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
889.86 Кб
Скачать

Бібліографічний список

Основна література: (I: 1-20).

Додаткова література: (ІІ: 1-2); (ІІІ: 1-10).

Змістовий модуль 4. Людина і політика

Тема 11. Політична культура і соціалізація

Мета: поглибити, систематизувати та узагальнити знання студентів про:

 • поняття та сутність політичної культури її структуру, функції і фактори формування;

 • особливості політичної культури української суспільства;

 • сутність та етапи політичної соціалізації.

План вивчення теми

1. Поняття та сутність політичної культури. Структура політичної культури.

2. Функції політичної культури. Суб’єкти і фактори формування політичної культури.

3. Особливості політичної культури українського суспільства.

4. Сутність та етапи політичної соціалізації.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При вивченні першого питання необхідно підкреслити, що пізнання політичного життя суспільства неможливо без вивчення його політичної культури. Рівень її розвитку свідчить про розвиненість самої цієї системи.

Термін «політична культура» з’явився в XVIII ст. у працях німецького філософа – просвітителя І. Гердера. Значний внесок у розробку цієї проблеми внесли: в Америці – Г. Алмонд, С. Верба, Л.Пай; в Англії – Р.Роуз і Д.Каванах; у Німеччині – К.Фон Бойме; у Франції – М.Дюверже та інші. Слід акцентувати увагу на підходи до розуміння політичної культури, структури.

При вивчені другого питання необхідно загострити увагу на функціях.

Аналізуючи «Суб’єкти і фактори політичної культури», необхідно підкреслити, що суб’єкти, які справляють вплив на формування політичної культури, не зовсім ідентичні суб’єктам самої політичної культури. Якщо суб’єкти політичної культури розрізняють за обсягом (суспільство в цілому, окремі спільноти – нації, класи, групи тощо, особистість), то суб’єкти формування політичної культури розрізняють за таким критерієм як ступінь їх залучення у політичні відносини, у зв’язку з чин виділяють:

 • політичні суб’єкти (держава, політичні партії, політичні рухи, засоби масової інформації);

 • неполітичні суб’єкти (сім’я, система освіти, церква, ділові кола, світ бізнесу, наукова і культурна еліта суспільства).

При визначені факторів формування політичної культури суспільства студент повинен звернути увагу на той факт, що серед них також зустрічаються як політичні, так і ті, які, на перший погляд, не мають відношення до сфери політики. Серед факторів формування політичної культури студент повинен обов’язково відзначити такі фактори як:

 • політична символіка (гімн, герб, прапор), державні ритуали;

 • політичний режим держави;

 • характер зовнішніх відносин;

 • мова; географічні особливості розташування держави.

Студент повинен не лише перерахувати суб’єкти і фактори формування політичної культури суспільства, а й визначити особливості їх впливу та місце кожного з них у процесі формування політичної культури.

При вивченні третього питання слід підкреслити особливості політичної культури сучасної України:

 • заідеологізованість мислення, непримиренність будь-яких нетрадиційних поглядів;

 • низька компетентність в управлінні справами суспільства та держави;

 • правовий нігілізм;

 • нерозвиненість громадських позицій;

 • недостатньо розвинена індивідуальність;

 • підданські відносини до будь-якого центру реальної влади.

Необхідно акцентувати увагу на завданнях:

 • перебудови політичних структур суспільства з метою подолання відчуження людини від влади;

 • радикальних змін в способах політичної поведінки, переходу від конфронтаційної політичної культури до політичного діалогу;

 • формування в членів суспільства політичних знань, уявлень, переконань, настанов;

 • формування сучасної політичної культури за допомогою перероблення досвіду попередніх поколінь з врахуванням особливостей сучасного життя, тощо.

При вивченні четвертого питання необхідно підкреслити, що політична соціалізація - це процес засвоєння індивідом певної системи політичних знань, норм і цінностей, тобто політичної культури. (від лат.socialis – суспільний). Політична соціалізація відбувається у двох основних формах: прямій та опосередкованій. Слід підкреслити етапи політичної соціалізації індивіда:

 • ранню (від народження до вступу до школи);

 • навчання (з моменту вступу до школи до закінчення навчання);

 • соціальну зрілість (від початку до закінчення трудової діяльності);

 • завершення життєвого циклу (від припинення офіційної організації до смерті).