Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс. Ден. ФК / Політологія Ден. 2012.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
889.86 Кб
Скачать

Теми для підготовки доповідей

 1. Особливості політичної соціалізації в Україні.

 2. Політичний конформізм і нонконформізм.

 3. Елітизм і демократія. Теорія елітарної демократії.

 4. Формування сучасності української еліти: тенденції та перспективи.

 5. Номенклатура і її роль у політичному процесі.

 6. Україна: лідерство, еліта, влада.

 7. Феномен політичного лідера.

 8. Політичні еліти та лідери в Україні.

 9. Українська еліта і контр еліта та їх роль в політичній боротьбі.

 10. Політичні портрети президентів України.

 11. Політична соціалізація в посткомуністичній Україні.

 12. Особи і політика.

Бібліографічний список

Основна література: (I: 1-20).

Додаткова література: (ІІ: 1-2); (ІІІ: 3-9); (IV: 9; 17; 26; 38).

Змістовий модуль 4. Людина і політика

Семінарське заняття № 8

Тема 13. Світовий політичний процес

Мета заняття: засвоєння, закріплення та систематизація знань про:

- поняття зовнішньої держави і основних тенденцій сучасного політичного процесу політики, типологія політичних конфліктів.

План заняття

 1. Міжнародні відносини: сутність, суб’єкти, сучасні принципи.

 2. Зовнішня політика держави як відображення його національних інтересів: сутність, види. Національні інтереси України.

 3. Основні тенденції сучасного світового політичного процесу. Місце України у сучасному геополітичному просторі.

 4. Політичні конфлікти та кризи та способи їх регулювання.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

При підготовці першого питання потрібно враховувати, що міжнародні відносини становлять особливий вид суспільних відносин і сьогодні розглядаються як системи міждержавних ї недержавних взаємодій як у глобальному, регіональному чи на рівні двосторонніх відносин. В якості суб’єктів міжнародних відносин розглядають: національні держави, міжнародні урядові та неурядові (недержавні) організації, транснаціональні корпорації, релігійні об’єднання, суспільно-політичні рухи.

Серед суб’єктів міжнародних відносин особливе місце належить державі, так як саме держава презентує на міжнародній арені суспільство в цілому, а не окремі соціальні групи чи організації. Держава розглядається у якості єдиного загальнонаціонального інституту, який має легітимні повноваження розробляти політику на міжнародній арені.

Слід зауважити, що сучасні принципи міжнародних відносин зафіксовано в Уставі ООН та повинні стабілізувати міжнародні відносини. До основних принципів відносять: принцип суверенної рівності держав, принцип нерухомої сили та загрози силою, принцип нерухомості державних кордонів, принцип самовизначення народів і націй, принципи співробітництва, принцип невтручання до внутрішніх справ держави, принцип мирного рішення міжнародних спорів, принцип всебічної поваги прав людини, принцип своєчасного виконання міжнародних договорів.

При розгляді другого питання необхідно розпочати з тлумачення поняття «Зовнішня політика держави». Це комплекс дій, спрямованих на установу та підтримку відносин з міжнародним суспільством, захисту своїх інтересів та розширеного свого впливу на інших суб’єктів міжнародних відносин. Саме під впливом зовнішньої політики держав світу формуються міжнародні відносини. Саме поняття «національний інтерес» увійшло в науковий обіг у першій половині ХХ століття. Серед засновників розробки цього терміну прийнято розглядати американських вчених Г. Моргентау, Г. Бірда, Р. Нібура. студенти повинні усвідомити, що для визначення національних інтересів України слід мати на увазі економічні, історичні, соціально-політичні, географічні фактори. Більшість дослідників аналізує основні національні інтереси України як стратегічні завдання зовнішньої політики України, які виявляються основні фактори зовнішньої політики української держави: гарантії національної безпеки України, створення умов для розвитку національної економки, забезпечення науково-технічного процесу в Україні. На сучасному етапі України національні інтереси сконцентровані у необхідності раціонального державного будівництва та демографічної трансформації суспільних відносин.

При підготовці до обговорення третього питання необхідно звернути увагу, що сучасний світ являє собою сукупність держав чи націй, для яких характерні взаємозв’язки між державами. З’являються спільні політичні завдання, військові, екологічні, геологічної безпеки, соціального і економічного прогнозу.

При розгляді четвертого питання слід аналізувати політичний конфлікт як соціальне явище, проаналізувати сутність, види та способи вирішення політичних конфліктів та кризисів, розкрити специфіку етнополітичних конфліктів. Студенти повинні чітко усвідомити, що таке консенсус, сепаратизм, інцидент, державна криза, політичний конфлікт, національний суверенітет.

Рекомендуємо студентам перевірити себе з тесту Томаса, який дає можливість виявити до якого стилю поведінки у різних ситуаціях ви схильні. Таких стилів п’ять: співробітництво, компроміс, відхід, суперництво, пристосування (дивіться більш детальніше: Кухар В.В. Політологія. Вопросы и ответы. Практикум, - Симферополь, «КАТУ», 2009. – С. 110-114).