Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс. Ден. ФК / Політологія Ден. 2012.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
889.86 Кб
Скачать

Ключові терміни і поняття

Політична система Політична партія

Держава Партійна система

Правова держава Однопартійна система

Громадянське суспільство Багатопартійна система

Громадянські організації та ради Президентське правління

Політичні інститути

Питання для обговорення

 1. Визначте тип політичної системи сучасної України на основі різних критеріїв.

 2. Проаналізуйте основні причини, суперечності та етапи модернізації політичних систем. Чи можливі альтернативи модернізації.

 3. Які Ви знаєте механізми досягнення стабільності політичної системи?

 4. Назвіть ознаки держави. Визначте характеристики держави, які відрізняють її від інших організацій суспільства.

 5. Розкрийте зміст і співвідношення функцій держави, покажіть їх залежність від історичної епохи.

 6. Дайте визначення «правової держави», назвіть і охарактеризуйте її принципи.

 7. Назвіть творців концепції громадянського суспільства. Проаналізуйте зміну уявлень про громадянське суспільство в процесі історичного розвитку. Виявіть перспективи та труднощі його формування в Україні.

 8. Проаналізуйте основні напрямки становлення державності України: етапи, тип держави, структура державної влади, форма правління, політичний режим.

 9. М.Вебер виділив три етапи розвитку політичних партій: аристократичні угрупування, політичні клуби, масові політичні партії. Наведіть із світової та вітчизняної історії приклади існування таких формувань.

 10. Назвіть і охарактеризуйте функції політичних партій. Які на Вашу думку, політичні партії України їх реалізують повною мірою.

 11. Що таке партійна система з єдиною партією та декількома партіями?

 12. Проаналізуйте «плюси» та «мінуси» багатопартійної системи.

 13. Визначте основні проблеми розвитку багатопартійної системи.

Тести

 1. Які з перерахованих елементів відносяться до політичної системи?:

а) політичні і правові норми;

б) політичні партії;

в) міжнародне співтовариство;

г) політичні відносини.

2. Визначити елементи політичної системи:

а) політичний режим;

б) політична організація;

в) політичні відносини;

г) політичний менеджмент;

д) політичні норми, традиції;

е) політична культура.

3. Встановіть відповідність між країною та певним типом політичної системи:

а) демократична 1. Фінляндія

б) авторитарна 2. Египет

3. Іран

4. Німеччина

4. Ознаками держави є:

а) наявність корінного етносу;

б) сувереність;

в) поділ влади;

г) територія;

д) легітимність влади;

е) виборча система.

5. Серед перерахованих країн вкажіть ті, де формою правління є республіка:

а) США;

б) Україна;

в) Швеція;

г) Великобританія;

д) Німеччина;

е) Бразилія.

6. Серед перерахованих вкажіть держав из федеративною формою державного устрою:

а) Росія;

б) Україна;

в) Бельгія;

г) Швейцарія;

д) Німеччина;

е) Франція.

7. Україна є :

а) президентською респіблікою;

б) парламентською республікою;

в) змішаною республікою;

г) унітарною державою;

д) федерацією;

е) унітарною державою.

8. З чим пов’язана поява сучасних політичних партій?:

а) з появою і розвитком представницької демократії;

б) з появою і розвитком політики;

в) з появою і розвитком парламентаризму к форми і методу організації і здійснення влади;

г) з розширенням права участі у виборах широких верств суспільства.

9. Які положення є вірними:

а) в Японії – багатопартійна система з домінуючою партією;

б) у Франції – двопартійна система;

в) у Німеччині – трипартійна система;

г) у США - двопартійна система.

10. Назвіть основну ознаку політичної партії:

а) наявність офіційно прийнятої програми;

б) членство;

в) фіксоване прагнення до завоювання влади або участі у владі;

г) оплата членських внесків.