Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс. Ден. ФК / Політологія Ден. 2012.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
889.86 Кб
Скачать

Ключові терміни та поняття

Політична соціалізація Еліта

Особистість Політичні концепції

Політика Теорія еліт

Політичний лідер Номенклатура

Елітарна демократія Стратифікація

Політична позиція Політична поведінка

Абсентеїзм Політичний конформізм

Популізм Сучасна українська еліта

Питання для обговорення

 1. Розкрийте зміст поняття «homopolicus» («людина політична»).

 2. І Кант використовує такі поняття «людина як мета», «людина як засіб». Проаналізуйте ці поняття в контексті становища людини в сучасній Україні.

 3. Проаналізуйте яка роль політології та інших соціально-гуманітарних наук для політичної соціалізації.

 4. Яке значення має політична соціалізація для розвитку політичних процесів в Україні?

 5. Чи існує на Ваш погляд, взаємозв’язок типу політичного режиму і типу політичної соціалізації?

 6. На основі праці Плутарха «Порівняльні життєписи» визначте описані ним типи еліт та типи політичних лідерів.

 7. Проаналізуйте історичні форми політичної еліти. Визначте джерела їх формування та особливості діяльності.

 8. Використовуючи мемуари політичних діячів, політичні біографії складіть портрет лідера авторитарного та демократичного типу.

 9. Проаналізуйте особливості формування української політичної еліти в різні історичні періоди.

 10. Покажіть взаємозв’язок та відмінності політичної, економічної, військової та інтелектуальної еліт.

 11. Порівняйте елітарні концепції А. Шопенгауера та Ф. Ніцше.

Тести

  1. Які вам відомі політичні теорії соціалізації?

а) ролева теорія;

б) біхевіористична теорія;

в) психоаналітична концепція;

г) соціально-факторна концепція.

2. На політичну соціалізацію впливають соціальні і політичні інститути:

а) родина;

б) система освіти;

в) засоби масової інформації;

г) держані, партійні, релігійні організації;

д) окремі політичні події;

е) трудові колективи;

є) самоосвіта людини.

3. Які Вам відомі типи політичної соціалізації?

а) гармонійний;

б) гегемоністський;

в) плюралістичний;

г) конфліктний.

4. Назвіть основні функції політичної соціалізації.

а) інформаційна;

б) ціннісно - орієнтивна;

в) установочно-нормативна;

г) поведінково-діяльна.

 1. Виділяють умови політичної соціалізації:

а) об’єктивні;

б) суб’єктивні;

в) індивідуальні психологічні риси самої особистості.

6. Які Вам відомі теорії, що пояснюють сутність лідерства.

а) теорія рис лідера;

б) факторно-аналітична концепція;

в) ситуаційна концепція;

г) психоаналітичне пояснення лідерства.

7. Н. Макіавеллі у книзі «Государ» виділив два типи державних діячів:

а) леви;

б) лиси;

в) ведмеді;

г) мавпи.

8. На які типи М. Вебер підрозділяє лідерів:

а) традиційні (вожді племен, монархи);

б) раціонально-легальних (урядовці системі бюрократії);

в) харизматичні.

9. Платон запропонував схему верховенства політичної еліти у моделі ідеальної держави:

а) еліта;

б) воїни;

в) простолюдини (виробники: хлібороби, ремісники).

10. Назвіть основні сучасні теорії еліти:

а) концепції макіавелістської школи;

б) ціннісні теорії еліт;

в) концепції демократичного елітаризму;

г) концепції плюралізму еліт;

д) лівоберальні теорії еліт;

е) ліворадикальні концепції.