Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс. Ден. ФК / Політологія Ден. 2012.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
889.86 Кб
Скачать

Ключові терміни та поняття

Економічна політика Соціальний захист

Соціальна політика Благодійність

Цивілізація Меценацтво

Сутність соціального Суб’єкти соціальної політики

Соціальна допомога Ринкові відносини

Мета економічної політики Структура економічної політики

Питання для обговорення

 1. Назвіть відомі Вам моделі соціальної політики та охарактеризуйте їх специфіку. Яка з існуючих на сьогодні моделей соціального захисту є, на Ваш погляд, найбільш придатною для українського суспільства.

 2. Розкрийте зміст національних традицій українців щодо благодійності і меценацтва.

 3. Укажіть історичні передумови та суспільні наслідки перших моделей соціальної політики.

 4. Які існують суперечності в реалізації соціальної політики в Україні на даному етапі.

 5. За допомогою яких документів інструментів реалізується на практиці державна соціальна політика?

 6. Що є основою нової концепції соціальної політики?

 7. У чому полягає сутність, особливості, завдання функції економічної політики?

 8. Проаналізуйте політику України в умовах економічної кризи.

Тести

 1. Що означає термін «економіка»?:

а) система відносин між людьми у сфері виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і послуг;

б) сукупність різних галузей і виробництв, які утворюють народне господарство;

в) галузь науки, що вивчає різні аспекти відносин людей у сфері виробництва, розподілу, обміну матеріальних благ.

 1. Основні завдання економічної політики:

а) постійний розвиток національного виробництва;

б) стабілізація рівноцін;

в) розвиток зовнішнього балансу;

г) регулювання науково – дослідних робіт.

3. Що становлять особливості соціальної політики в умовах системної кризи?

а) активізація суспільної свідомості у багатьох соціальних группах;

б) зростання критичного відношення до соціальних порядків, відчуження по відношенню до них;

в) виявлення протиріч суспільного устрою.

4. Назвіть основні моделі соціальної політики:

а) соціалістичні;

б) капіталістичні;

в) демократичні;

г) авторитарні;

д) націоналістичні;

е) інтернаціоналістичні.

 1. Основні функції соціальної політики:

а) забезпечити політичну стійкість влади;

б) забезпечення соціальної стійкості суспільства, соціальної безпеки суспільства;

в) забезпечення необхідного і достатнього рівня екологічної безпеки;

г) забезпеченні достатнього рівня соціальної захищеності населення.

6. Основні напрямки соціальної політики в умовах економічної кризи:

а) реформування освіти;

б) реформування культури;

в) реформування фізичної культури і спорту, туризму;

г) соціальна підтримка населення;

д) пенсійна реформа населення;

е) політика в галузі міграції;

є) реформування охорони праці.

7. Західні концепції соціальної політики:

а) концепція знання як способу створення суспільного багатства;

б) концепція дев’ятої ринкової структури Ж.Атталі;

в) шведська модель соціальної політики.

8. Що таке соціальна держава?

а) держава всебічного добробуту;

б) рівні права усіх суспільних класів;

в) ефект соціальних програм на рівні бідності.

9. Назвіть головні ознаки соціальної держави:

а) гідний рівень заробітної платні громадян;

б) високий рівень задоволеності людьми своїх потреб;

в) великий соціальний захист нетрудоздібних верств населення;

г) добра система освіти, охорони здоров’я і інших соціальних послуг;

д) мінімізація соціальних різниць;

е) реалізація соціальної справедливості, мирне вирішення соціальних конфліктів.