Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс. Ден. ФК / Політологія Ден. 2012.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
889.86 Кб
Скачать

Ключеві терміни та поняття

Автономія Національна держава

Віче Сепаратизм

Принцип федералізму Соборність України

Конфедерація Національна держава

Націоналізація Шовінізм

Питання для обговорення

 1. Яку мету, на Ваш погляд, переслідував Володимир Святославович хрещенням Київської Русі у 988р.і чому він обрав православ’я?

 2. У чому полягає важливість положень «Литовських статусів» для політичної думки України?

 3. Яке значення для розвитку української політичної думки має Магдебурзьке право?

 4. Які політичні ідеї пропонували представники братських шкіл?

 5. Яке суспільно-політичне значення для України мала Брестська унія 1596р.?

 6. Місце поглядів учених Києво-Могилянської академії в політичній науці України.

 7. Стан української політичної думки періоду національно-визвольної війни 1648-1654рр.

 8. Що спільне та відмінне в поглядах М. Костомарова і М. Драгоманова на державу, владу, політику?

 9. Внесок М. Грушевського і В. Винниченка в розвиток української політичної думки.

 10. Значення Універсалів 1917-1918 рр. для політичного життя за відродження української держави.

 11. У чому зміст політичних погляді українофільського руху?

 12. Проаналізуйте зміст таких понять: братство, козацтво, козацько-гетьманська держава, самоврядування, автономія, федералізм, національна держава.

 13. Простежте роль демократичних принципів у житті українського козацтва.

 14. Порівняйте шляхи розв’язання національної проблеми В. Липинським, І.Франком, Д. Донцовим.

 15. З’ясуйте принципову відмінність у поглядах на майбутнє України М. Драгоманова та І. Міхновського.

 16. Проаналізуйте погляди І. Мазепи та П.Орлика.

 17. Проаналізуйте розвиток політичної ідеї незалежної держави, скориставшись рекомендованою літературою.

 18. Проаналізуйте погляди Ф. Прокоповича на державну владу, на співвідношення прав володаря і народу.

 19. На основі аналізу творів Г. Сковороди з’ясуйте шлях становлення його політичних переконань.

Тести

 1. Хто з теоретиків націоналізму допускав можливість тісного військового та економічного союзу України з Росією та Білоруссю?

а) М.Міхновський;

б) В. Липинський;

в) Д. Донцов;

г) С. Бандера.

 1. Хто був автором концепції освіченого абсолютизму?

а) С. Яворський;

б) Ф. Прокопович;

в) І. Вишенський;

г) В. Липинський.

 1. Хто будував своєю державницьку ідеологію на досвід гетьмансько - козацьких часів?

а) І. Франко;

б) Т. Шевченко;

в) М.Міхновський;

г) В. Липинський.

 1. Хто був прихильником ідеї еволюційного розвитку суспільства?

а) М Костомаров;

б) І. Франко;

в) С. Подолинський;

г) М.Драгоманов.

 1. Назвіть засновника теорії українського націоналізму?

а) В. Липинський;

б) С. Бандера;

в) Д.Донцов;

г) М.Міхновський.

 1. Яка ідея була провідною у членів Кирило-Мефодіївського братства?

а) дарвінізму;

б) плюралізму;

в) авантюризму;

г) християнському гуманізму.

 1. В якому році була прийнята Конституція П.Орлика

а) в1654р.;

б) в1710р.;

в) в1776р.;

г) в 1845-1846 рр.

 1. Хто з українських політичних діячів допомагав реформам Петра І?

а) І. Вишенський

б) С Яворський;

в) С. Подолинський;

г) Ф. Прокопович.

 1. Чиї політичні погляди формувались під виливом марксизму?

а) Т. Шевченко;

б) І. Вишенського;

в) С. Яворського;

г) С. Подолинського.

 1. Назва якої річки відсутня в Державному Гімні України

а) Дніпро;

б) Дністер;

в) Дон;

г) Сян.