Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kurs_lektsiy_z_distsiplini_Informatika.pdf
Скачиваний:
57
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
4.73 Mб
Скачать

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A BBYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

 

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

B

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

A

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

w. .

 

9 ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ РОБОТИ З БАЗАМИ ТА СХОВИЩАМИ

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАНИХ

База даних (БД) означає сукупність даних, призначених для спільного

використання.

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянемо

реляційну

модель

 

бази , даниху якій

база

даних

представляється у виді однієї або декількох однорідних таблиць.

 

 

Для

рішення

задач

підприємства

потрібно

всі дані

упорядкувати по

об'єктах і рознести по таблицях і запитам бази . данихЦей етап інакше

називається

нормалізацією,

у

результаті

якого

виробляється

найбільш

ефективний і гнучкий спосіб збереження даних.

 

 

 

Нормалізація

даних – це

теоретична

і

практична процедура звільнення

таблиць бази даних від зайвих даних.

Первинним ключем називається поле (або кілька полів), значення якого не повторюється в жодному записі даної таблиці.

9.1 Використання СУБД ACCESS для обробки даних

9.1.1 Правила нормалізації таблиці

Правило 1. Кожне поле будь-якої таблиці повинне бути унікальним, тобто не може бути полів з однаковими іменами.

Правило 2. Кожна таблиця повинна мати унікальний ідентифікатор, або первинний ключ, що може складатися з одного або декількох полів, тобто значення в ключовому полі повинно бути унікальним.

Правило 3. Для кожного значення

первинного

ключа значенняв

стовпцях даних повинні

відповідати

об'єкту таблиці і

цілком його описувати.

 

 

Правило 4. Користувач повинний мати можливість змінювати значення кожного полю (не вхідного в первинний ключ) без впливу на дані інших полів.

Приклад. Для ведення обліку постачання матеріалів створити базу даних, що містить наступну інформацію:

дата постачання матеріалу;

найменування матеріалу;

кількість поставленого матеріалу;

ціна матеріалу за одиницю;

найменування організації постачальника;

місто місцезнаходження постачальника;

контактний телефон.

Здійснимо нормалізацію даних.

1. Щоб уникнути повторень інформації про міста при введенні даних про

214

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

 

r

B

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

 

 

.

A

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

 

m

 

w

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w. .

o

постачальників з того самого

міста, варто створити окрему таблицю, що

w

w. .

o

 

 

 

 

 

A BBYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

містить зведення про міста, установлюючи при цьому кожному місту окремий числовий код. Структуру таблиці можна представити в такий спосіб:

МІСТО(Код_міста, Місто)

У цій таблиці поле "Код_міста" є первинним ключем, тому що повторних значень цього поля в таблиці не повинно бути.

2. Щоб уникнути повторення інформації про постачальників, у випадку декількох постачань від того самого постачальника, необхідно створити окрему таблицю, у якій помістити зведення про кожного постачальни, передбачаючи для кожного постачальника окремий числовий код. Структуру відносин у цій таблиці можна записати в такий спосіб:

ПОСТАЧАЛЬНИК(Код_постачальника, Постачальник, Телефон, Код_міста)

Первинним ключем цієї таблиці є поле"Код_постачальника", тому що жодне значення цього поля повторюватися не повинне.

3. Щоб уникнути повторень інформації про матеріали при введенні даних про постачання того самого матеріалу, варто створити окрему таблицю, що містить зведення про матеріали, установлюючи при цьому кожному матеріалові окремий числовий код. Якщо ціна матеріалу не залежить від дати постачання і постачальника, структуру таблиці можна представити в такий спосіб:

МАТЕРІАЛ(Код_матеріалу, Матеріал, Ціна_за_одиницю)

У цій таблиці поле"Код_матеріалу" є первинним ключем, тому що повторних значень цього поля в таблиці не повинно бути.

4. Найбільше часто змінюваною і поповнюваною буде таблиця про постачання матеріалів із вказівкою дати постачання, матеріалу, кількості поставленого матеріалу, постачальника. Для кожного запису цієї таблиці теж можна вказати унікальний числовий код. Структуру відносин у цій таблиці можна записати в такий спосіб:

ПОСТАЧАННЯ(Код_постачання, Дата_постачання, Код_матеріалу, Кількість_матеріалу, Код_постачальника)

Первинним ключем цієї таблиці є поле "Код_постачання", тому що жодне

 

значення

цього поля

повторюватися не

повинне. Поля "Код_матеріалу" і

 

"Код_постачальника" є чужим ключем, тому що кожний з них є ключем іншої

 

таблиці.

У

таблиці

ПОСТАЧАННЯ

значення

кожного з

них

можут

повторюватися,

тобто

однакових значень

кожного з

цих полів

може

бути

багато.

 

 

 

 

 

 

 

215

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A BBYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2 Типи даних у СУБД ACCESS

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESS підтримує типи даних, приведені в таблиці 9.1.

Для полів можна вказати такі властивості: розмір, формат, число десяткових знаків, маску вводу, підпис, значення за умовчанням, умову на значення, повідомлення про помилку, чи є поле обов’язковим, чи є поле індексованим.

Таблиця 9.1 – Типи даних

 

Тип даних

 

 

 

Застосування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текстовий

 

Містить

будь-які

символи– букви,

цифри

і

спеціальні

 

 

 

 

символи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Числовий

 

Числові дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата / Час

 

Дати і час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виді

 

Грошовий

 

Містить

числа,

що

 

будуть

форматуватися

у

 

 

грошових сум і зазвичай містять 2 десяткових знаки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматично вставляє в поле унікальні значення довгого

 

 

 

Лічильник

 

цілого

числа при

кожнім

створенні

нового

.

запису

 

 

Використовується

для

генерації

значень

первинного

 

 

 

 

 

 

ключа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логічний

 

Логічні дані "Так/Ні", "Істина/Неправда". Значення може

 

 

 

бути представлене на формі у виді прапорця.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Містить

символи

тексту

обсягом

64000до

байт.

 

 

Поле МЕМО

 

Використовується для збереження великих текстових

 

 

 

фрагментів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поле об'єкта

 

Картинки, діаграми

й

інші

об'єктиOLE з

додатків

 

 

OLE

 

WINDOWS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер

 

Змушує поле приймати лише ті дані, що заздалегідь

 

 

підстановок

 

перераховані в списку або в іншій таблиці

 

 

 

 

 

 

 

Встановимо

тип

і

властивості

 

полів

 

для

таблиць,

ПОСТАЧАЛЬНИК, МАТЕРІАЛ, ПОСТАЧАННЯ,

як

показано

в

таблицях

9.2 – 9.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 9.2 - МІСТО

 

Ім'я поля

 

 

Тип поля

 

 

Розмір

 

 

Формат

 

Ключове поле (*),

 

 

 

 

 

 

 

 

чужий ключ або

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звичайне поле

 

Код_міста

 

лічильник

 

 

 

 

 

 

*

 

Місто

 

текстовий

20

 

 

 

 

 

216

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A BBYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 9.3 - ПОСТАЧАЛЬНИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключове поле (*),

 

Ім'я поля

 

Тип поля

 

Розмір

 

Формат

 

чужий ключ або

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звичайне поле

 

Код_постачальника

лічильник

 

 

 

 

 

*

 

Постачальник

 

текстовий

 

20

 

 

 

 

 

 

Телефон

 

текстовий

 

10

 

 

 

 

 

 

Код_міста

 

числовий

 

Довге

 

 

 

Чужий ключ з

 

 

 

 

(Майстер

 

ціле

 

 

 

таблиці МІСТО

 

 

 

 

підстановки)

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 9.4 - МАТЕРІАЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключове поле (*),

 

Ім'я поля

 

Тип поля

 

Розмір

 

Формат

 

чужий ключ або

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звичайне поле

 

Код_матеріалу

 

лічильник

 

 

 

 

 

 

*

 

Матеріал

 

текстовий

 

20

 

 

 

 

 

 

Ціна за

 

грошовий

 

 

 

грошовий

 

 

 

одиницю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 9.5 - ПОСТАЧАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ім'я полю

 

Тип полю

 

Розмір

 

Формат

 

Ключове поле (*),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чужий ключ або

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звичайне поле

Код_постачання

 

лічильник

 

 

 

 

 

 

*

 

Дата_постачання

 

дата/час

 

 

 

 

короткий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дати

 

 

 

Код_матеріалу

 

Числовий

 

довге

 

 

 

Чужий ключ з

 

 

 

(Майстер

 

ціле

 

 

 

таблиці

 

 

 

підстановок)

 

 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ

Кількість_матеріалу

числовий

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крапкою,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

що

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плаває, (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

байт)

 

 

 

 

 

Код_постачальника

Числовий

 

довге

 

 

 

Чужий ключ з

 

 

 

(Майстер

 

ціле

 

 

 

таблиці

 

 

 

підстановок)

 

 

 

 

 

 

ПОСТАЧАЛЬНИК

217

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]