Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Литвененко.rtf
Скачиваний:
106
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
16.01 Mб
Скачать
  1. Вживані прилади і устаткування

У лабораторній роботі використовується установка, зображена на рис. Рисунок 7 .13. Камера 2 з відкидною кришкою імітує виробниче приміщення, в якому є джерело шуму 6. Для вимірювання рівня шуму в камері встановлений мікрофон 7, сполучений з шумоміром 1. Звукоізолюючий кожух 5 покритий зсередини м'яким матеріалом. Звукопоглинальне покриття 3 камери виконане у вигляді щитів із звукопоглинального пористого матеріалу, які встановлені по стінках камери, а кришка покрита тонким шаром вати. Звукоізолюючі перегородки 4 можуть бути виконані у вигляді пластин прямокутної форми з скла, сталі або алюмінію.

Пристрій шумоміра описаний в розділі 12.4. У даній роботі замість п'єзокварцового датчика використовується мікрофон 7.

Принцип роботи шумоміра полягає у тому, що мембрана мікрофону, сприймаючи звукові коливання, створює змінну електричну напругу, величина якої пропорційна рівню звукового тиску. Ця напруга поступає на вхід спеціального підсилювача, збільшується в певне число раз, випрямляється і вимірюється стрілочним індикатором, проградуйованим в децибелах.

Рисунок 7.13 – Установка для дослідження шуму

  1. Підготовка установки до роботи і проведення дослідження

   1. Підготовка приладу до роботи

Встановити точки механічного і електричного спокою стрілки відповідно до розділу 12.5.1. Потім встановити перемикач 5 (рис. Рисунок 6 .11) у положення «∆Lin», перемикачі 2 і 3 встановити в таке положення, щоб на шкалі 4 з'явився знак «▼». Поворотом гвинта 8 встановити стрілку на відмітку «▼» шкали 6.

   1. Вимірювання спектру шуму джерела в камері без засобів шумопоглинання

1. Закрити звукопоглинальне покриття камери панелями з крагиса, включити джерело шуму і закрити кришку.

2. Зміряти рівні звукового тиску у всіх восьми смугах частот (від 63 до 8000 Гц), послідовно перемикаючи ручку фільтрів 11. Використовуючи перемикачі 2 і 3, необхідно стежити за тим, щоб стрілка вимірювальної шкали шумоміра постійно знаходилася в межах від 0 до 10 дБ, не допускаючи того, щоб її заскалило.

Відлік показань шумоміра L виконувати підсумовуванням показань перемикачів 2 і 3 і шкали чутливості 4. Занести в табл. Таблиця 7 .27 зміряні значення Li і допустимі рівні звукового тиску LНi (з табл. Таблиця 7 .26).

3. За наслідками вимірювань побудувати на графіку спектр шуму джерела L і порівняти його з кривою допустимого шуму LH залежно від частоти f.

   1. Визначення ефективності установки звукопоглинального облицьовування

1. Відкрити кришку камери і, не міняючи положень мікрофону і джерела шуму, акуратно видалити з камери панелі з крагиса, які прикривають звукопоглинальне покриття. Виробити вимірювання рівнів звукового тиску LОБЛi аналогічно попередньому випадку і занести результати в табл. Таблиця 7 .28. Кришка при цьому повинна бути закрита.

2. Побудувати на графіку спектр шуму джерела в камері із звукопоглинальним покриття LОБЛi і порівняти із спектром L.

3. За наслідками вимірювань визначити ефективність установки звукопоглинального облицьовування Li – LОБЛi і занести в табл. Таблиця 7 .28. Розрахувати по формулі . (Формула 7 .37 теоретичну ефективність звукопоглинального покриття і занести в табл. Таблиця 7 .28. Порівняти ефективності між собою.