Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Литвененко.rtf
Скачиваний:
106
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
16.01 Mб
Скачать
      1. Розслідування нещасних випадків

Розслідування нещасних випадків проводиться з метою визначення їх обставин і причин. На підставі результатів розслідування розробляються заходи щодо запобігання подібним випадкам, а також щодо рішення питань соціального захисту потерпілих.

В процесі розслідування беруться до уваги лист непрацездатності або довідка лікувально-профілактичної установи, а також пояснення потерпілого і свідоцтва очевидців.

Розслідування нещасних випадків із смертельним результатом, групових нещасних випадків у разі смерті хоча б одного з потерпілих, нещасних випадків, пов'язаних із спричиненням тілесних пошкоджень іншою особою, а також нещасних випадків, які відбулися унаслідок контакту із зброєю, боєприпасами і вибуховими матеріалами, проводиться органами внутрішніх справ або прокуратурою.

Районна держадміністрація (виконавський орган міської, районної в містах ради) протягом доби з моменту отримання від лікувально-профілактичної установи повідомлення про нещасний випадок (за винятком випадків із смертельним результатом) ухвалює рішення про створення комісії по розслідуванню нещасного випадку.

У роботу комісії по розслідуванню нещасного випадку можуть включатися представники організації, в якій працюють або вчаться потерпілі, організації, на території або об'єкті яких відбувся нещасний випадок, а також представники органів охорони здоров'я, освіти, захисту прав споживачів, експерти страхової компанії (якщо потерпілий був застрахований).

У розслідування нещасних випадків, які відбулися по дорозі на роботу або з роботи, включаються представники профспілкового органу або уповноважені трудового колективу, якщо потерпілий не є членом профспілки.

У разі обігу потерпілого або особи, який представляє його інтереси (якщо не приходило повідомлення від лікувально-профілактичної установи про нещасний випадок), районна держадміністрація (виконавчий орган міської, районної в місті ради) ухвалює рішення про необхідність проведення розслідування і визначення організації, яка повинна проводити розслідування, і направляє її керівнику копію рішення.

Керівник організації протягом доби з моменту отримання рішення про уповноваження її на проведення розслідування призначає комісію в складі не менше трьох чоловік.

Нещасні випадки (за винятком групових), які відбулися з працюючими лицями, розслідуються комісією, створеною організацією, де працює потерпілий, у складі голови комісії – посадовець, якого визначає керівник організації, і членів комісії – керівника відповідного структурного підрозділу, представника профспілкової організації, членом якої є потерпілий, або уповноваженого трудового колективу, якщо потерпілий не є членом профспілки.

Рішення про розслідування нещасного випадку ухвалюється керівником організації на підставі звернення потерпілого, листу непрацездатності або довідки лікувально-профілактичної установи.

У разі відмови організації провести розслідування нещасного випадку потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, може звернутися в районну держадміністрацію (виконавчий орган міської, районної в місті ради), яка вирішує питання про проведення цього розслідування.

Розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 календарних днів після створення комісії. У разі потреби цей термін може бути продовжений керівником органу (організації), який проводив розслідування.

За наслідками розслідування нещасного випадку складається акт за формою НТ (невиробничий травматизм), затверджуваний керівником органу (організації), який проводив розслідування.

Необхідна кількість екземплярів акту визначається у кожному окремому випадку.

Акт за формою НТ висилається:

  • потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;

  • районної держадміністрації (виконавчий орган міської, районної в місті ради);

  • організації, де працює або вчиться потерпілий;

  • організації, яка відповідальна за безпеку на території або об'єкту, де відбувся нещасний випадок.

Копія акту висилається органам внутрішніх справ, прокуратурі і іншим організаціям на їх запит.

Під час розслідування групових нещасних випадків акт за формою НТ складається на кожного потерпілого окремо.

Для складання акту за формою НТ використовуються класифікатори подій, які привели до нещасного випадку, причин нещасного випадку, місця подій.

Акти за формою НТ, які складаються за наслідками розслідування нещасних випадків з працюючими лицями, зберігаються в організації разом з матеріалами розслідування протягом 45 років. Акт за формою НТ і матеріали розслідування нещасних випадків з непрацюючими лицями зберігаються протягом трьох років в архіві районної держадміністрації т. і.;.

Реєстрація нещасних випадків, за наслідками розслідування яких складаються акти за формою НТ, проводиться районною держадміністрацією (виконавчий орган міської, районної в місті ради) і організаціями, які проводили розслідування, в журналі по встановленій формі.

Організація, яка відповідальна за безпеку населення на території або об'єкті, де стався нещасний випадок, здійснює запропоновані комісією, яка проводила розслідування, заходи щодо усунення причин виникнення подібних випадків. Про здійснення вказаних заходів керівник організації у письмовій формі оповіщає районну держадміністрацію (виконавчий орган міської, районної в місті ради) в строк, вказаний в акті за формою НТ.