Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Литвененко.rtf
Скачиваний:
106
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
16.01 Mб
Скачать
    1. Визначення кута отвору

Кут отвору характеризує величину ділянки небозводу, світло від якого падає на робоче місце і безпосередньо освітлює робочу поверхню.

Кут отвору утворюється двома лініями (рис. Рисунок 4 .8). Лінія АВ (як і при визначенні кута падіння) сполучає робоче місце з верхнім (зовнішнім) краєм вікна. Лінія BE йде від робочого місця до вищої точки будівлі або дерева, що стоїть навпроти. Кут ABE і є кутом отвору.

Для його визначення одна людина сідає за робочий стіл і в думках проводить пряму лінію від поверхні столу до найвищої точки протилежної будівлі. Інша людина, по вказівці першого, відзначає на склі вікна крапку, через яку ця лінія проходить, і фіксує цю крапку (на рис. Рисунок 4 .8 це крапка D).

Потім вимірюють відстань по вертикалі DC між цією крапкою і поверхнею робочого столу і відстань по горизонталі СВ від вікна до робочого столу. Відношення DC до СВ є tg DBC. Кут отвору ABD є частиною кута падіння ABC мінус кут DBC.

Приклад: Допустимо, що уявна лінія BE, що йде від поверхні робочого столу до вищої точки протилежної будівлі, перетинає вікно в крапці D на висоті 1,2 м від поверхні робочого столу. Робочий стіл знаходиться від вікна на відстані 2,5 м.

tg DBC = DC / СВ = 1,2 / 2,5 = 0,480. Кут падіння ABC з вказаного вище прикладу рівний 33°. Кут ABD = ABC – DBC = 33° – 26° = 7°.

Кут отвору не повинен бути менш 5°. Чим більша ділянка неба, яку видно з вікна, тим більше кут отвору, тим краще освітлення. Для забезпечення більшого кута отвору необхідно, щоб відстань між будівлями, обстежуваним і проти стоячими, була не менше подвоєної висоти вищої з цих будівель.

    1. Визначення ступеня поглинання світла стеклами

Визначення відсотка поглинання світла при проходженні його через шибки виробляється за допомогою люксметра, при цьому фотоелемент послідовно накладають на зовнішню і внутрішню поверхні досліджуваного скла (або стекол) так, щоб світлочутлива поверхня була розташованою назовні. По різниці освітленості на зовнішній (ЕЗ) і внутрішній (ЕВ) поверхнях стекла визначають коефіцієнт поглинання світла у відсотках

. (Формула 4.11)

Якщо неможливо безпосередньо визначити коефіцієнт поглинання світла стеклами, то при розрахунках необхідно вводити стандартний (прийнятий середній) коефіцієнт на поглинання – 10% при одинарному склінні і 40% при подвійному, і величину очікуваної по розрахунку освітленості необхідно відповідно помножити на 0,9 і 0,6 (по кількості проходячого через скло світла).

    1. Світлотехнічний розрахунок. Визначення потрібної площі вікон

Потрібна для заданих виробничих умов площа вікон визначається по формулах:

а) при бічному освітленні приміщень:

. (Формула 4.12)

б) при верхньому освітленні:

, (Формула 4.13)

де S0 – площа світлових отворів (у світлі) при бічному освітленні, м2; SФ – площа світлових отворів (у світлі) при верхньому освітленні, м2; SП – площа підлоги приміщення, м2; КПО – нормоване значення КПО; КЗ – коефіцієнт запасу, що враховує зниження КПО і освітленості в процесі експлуатації унаслідок забруднення і старіння світлопрозорого заповнення в світлових отворах, а також зниження властивостей приміщення, що відбиває (КЗ = 1,3 … 2,0); η0 – світлова характеристика вікон, (η 0 = 6,5 … 66); КЗД – коефіцієнт, що враховує затінювання вікон проти стоячими будівлями (КЗД = 1,0 … 1,7); τ0 – загальний коефіцієнт світлопропускання, визначуваний по формулі: τ τ0 = τ 1 · τ 2 · τ 3 · τ 4 · τ 5, тут τ1 – коефіцієнт світло пропускання матеріалу (табл. Таблиця 4 .12); τ2 – коефіцієнт, враховуючий втрату світла в рамах світлопройома (табл. Таблиця 4 .12); τ3 – коефіцієнт, що враховує втрати світла в несучих конструкціях (при бічному світлі τ3 = 1; при верхньому світлі τ3 = 0,8 … 0,9); τ4 – коефіцієнт, що враховує втрати світла в сонцезахисних пристроях (τ4 = 0,6 … 1,0); τ5 – коефіцієнт, що враховує втрати світла в захисній сітці, встановлюваній під ліхтарями (τ5 = 0,9); r1 – коефіцієнт, що враховує підвищення КПО при бічному освітленні завдяки світлу, відбитому від поверхонь приміщення і підстилаючого шару, прилеглого до будівлі: залежить від співвідношень B/h, l/B, L/B, коефіцієнтів відбиття стелі, підлоги і стін (табл. Таблиця 4 .13); КФ – світлова характеристика ліхтаря або світлового отвору в площині покриття; r2 – коефіцієнт, що враховує підвищення КПО при верхньому освітленні, завдяки світлу, відбитому від поверхонь приміщення; КФ – коефіцієнт, що враховує тип ліхтаря (КФ = 1,0 … 1,4).

Таблиця 4.12 – Значення коефіцієнтів світлопропускання τ1 і τ2

Вид світлопропускаючого матеріалу

τ1

Вид рами

τ2

Скло листове:

Рами вікон і ліхтарів

одинарне

0,9

промислових будівель:

подвійне

0,8

а) дерев'яні:

потрійне

0,75

одинарні

0,75

Скло листове візерунчасте

0,6

спарені

0,7

або армоване

подвійні роздільні

0,6

Скло тепловідбиваюче з

б) сталеві

плівковим покриттям:

що одинарні відкриваються

0,75

титановим

0,7

одинарні глухі

0,9

олово-сурьмяним або

0,65

що подвійні відкриваються

0,6

кобальтовим

подвійні глухі

0,8

Склопластик листовий,

Рами вікон житлових і

плоский або хвилястий:

суспільних будівель:

безбарвний

0,75

одинарні

0,8

слабо фарбований

0,6

спарені

0,75

інтенсивно забарвлений

0,5

подвійні роздільні

0,65

Органічне скло:

прозоре

0,9

матове

0,5

Таблиця 4.13 – Значення коефіцієнта r1

B/h

l/B

r1 при боковому освітленні з однієї сторони

Середній зважений коефіцієнт відбиття ρср стелі, стін і підлоги

0,5

0,4

0,3

Відношення ширини помешкання L до його глибини В

0,5

1

2 і більш

0,5

1

2 і більш

0,5

1

2 і більш

1-1,5

0,1

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1

1,05

1

1

0,5

1,4

1,3

1,2

1,2

1,15

1,1

1,15

1,1

1,1

1

2,1

1,9

1,5

1,8

1,6

1,3

1,4

1,3

1,32

Більш

0,1

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1

1

1,5-24

0,3

1,3

1,2

1,1

1,2

1,15

1,1

1,15

1,1

1,05

0,5

1,85

1,6

1,3

1,5

1,35

1,2

1,3

1,2

1,1

0,7

2,45

2,15

1,7

2

1,7

1,4

1,55

1,4

1,25

Більш

0,1

1,1

1,05

1,05

1,05

1

1

1

1

1

2,5-4

0,2

1,15

1,1

1,05

1,1

1,1

1,05

1,05

1,05

1,05

04

1,2

1,15

1,1

1,15

1,1

1,1

1,1

1,1

1,05

0,4

1,35

1,25

1,2

1,2

1,15

1,1

1,15

1,1

1,1

0,5

1,6

1,45

1,3

1,35

1,25

1,2

1,25

1,15

1,1

0,6

2

1,75

1,45

1,6

1,45

1,3

1,4

1,3

1,2

0,7

2,6

2,2

1,7

1,9

1,7

1,4

1,6

1,5

1,3

0,8

3,6

3,1

2,4

2,35

2,0

1,55

1,9

1,7

1,4

0,9

5,3

4,2

3

2,9

2,45

1,9

2,2

1,85

1,5

1

7,2

5,4

4,3

3,6

3,1

2,4

2,6

2,2

1,7

Більш 4

0,1

1,2

1,15

1,1

1,1

1,1

1,05

1,05

1,05

1

0,2

1,4

1,3

1,2

1,2

1,15

1,1

1,1

1,05

1,05

0,3

1,75

1,5

1,3

1,4

1,3

1,2

1,25

1,2

1,1

0,4

2,4

2,1

1,8

1,6

1,4

1,3

1,4

1,3

1,2

0,5

3,4

2,9

2,5

2

1,8

1,5

1,7

1,5

1,3

0,6

4,6

3,8

3,1

2,4

2,1

1,8

2

1,8

1,5

0,7

6

4,7

3,7

2,9

2,6

2,1

2,3

2

1,7

0,8

1,4

5,8

4,7

3,4

2,9

2,4

2,6

2,3

1,9

0,9

9

7,1

5,6

4,3

3,6

3

4

2,6

2,1

1

10

7,3

5,7

5

4,1

3,5

3,5

3

2,5