Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СКОМПАНОВАННЫЕ).docx
Скачиваний:
8
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.54 Mб
Скачать

Приказ является самым распространенным видом распорядительного документа, применяемого в практике управления. Он издается по вопросам создания, ликвидации, реорганизации учреждений или их структурных подразделений, утверждения положений, инструкций, правил и тому подобных документов, требующих утверждения, организации, предприятия, а также по кадровым вопросам приема, перемещения, увольнения работников и т.д. Посредством приказа руководитель ставит перед работниками основные задачи, указывает пути решения принципиальных вопросов.

Відкрите акціонерне товариство «Сонячна долина» вказівка

20.05.2012 Донецьк № 48

Про організацію підписки

на друге півріччя 2011 року

З метою оперативного вирішення питань, пов'язаних з організацією передплати на друге півріччя у ВАТ «Сонячна долина» (далі - Товариство),

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Керівників структурних підрозділів Товариства надати заявки від кожного структурного підрозділу із зазначенням найменування передплатного видання, кількості примірників і найменування організації, що здійснює видавничу діяльність, в загальний відділ у термін до 1 червня 2011 року.

2. Начальнику секретаріату Галкіної А.Н. ознайомити керівників структурних підрозділів Товариства з справжнім зазначенням протягом двох робочих днів з дати його підписання.

3. Контроль за виконанням цього зазначення покласти на керівника адміністративного управління Смешкову К.І.

Генеральный директор __________________ А.В. Пронкін

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 28

 1. Характеристика і особливості оформлення доповідної і пояснювальної записки.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА – це службовий документ, адресований керівникові даної чи вищої організації, в якому автор інформує про ситуацію, що склалася, про події та факти, що мали місце, про виконану роботу, а також наводить свої висновки та пропозиції. Доповідні записки можуть готуватися як із власної ініціативи, так і за вказівкою керівництва. Здебільшого мета ініціативної доповідної записки - спонукати керівника до прийняття конкретного рішення. Тому текст доповідної записки чітко поділяється на 2 частини: в першій – констатуючій (описовій) - наводять факти або описують ситуацію, а в другій - викладають пропозиції, прохання. Доповідні записки, в яких керівника інформують про хід робіт, подають регулярно. Доповідні записки з основних питань діяльності підприємства зберігаються 5 років.

Оформлення цих документів залежить від адресата. Внутрішні доповідні записки (що подаються керівникові структурного підрозділу або підприємства) оформляють на чистому аркуші паперу від руки.

Реквізити доповідної записки:

1. Посада, П. І. Б. керівника, на чиє ім'я адресується доповідна записка.

2. Найменування структурного підрозділу.

3. Посада, П. І. Б. автора доповідної записки.

4. Найменування документа.

5. По якому питанню укладена записка (заголовок до тексту).

6. Текст.

7. Перелік додатків,

8. Дата та місце укладання доповідної записки.

9. Підпис посадової особи, яка уклала записку.

10. Вихідний номер.

Зовнішні доповідні записки(що виходять за межі підприємства) оформляють на загальних бланках форматуА4 або А5 (залежно від обсягу тексту) з кутовим чи поздовжнім розташуванням постійних реквізитів.Якщо доповідна записка адресована у вищестоящу організацію від імені підприємства або структурного підрозділу, то вона оформляється машинописним способом на загальному бланку.Реквізити зовнішньої доповідної записки:

 • назва виду документа;

 • дата (проставляють у день підписання);

 • індекс (проставляють у день підписання);

 • місце складання чи видання;

 • адресат;

 • заголовок до тексту;

 • текст;

 • позначка про наявність додатка;

 • підпис.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА – це службовий документ, в якому пояснюється зміст окремих положень основного документа (плану, звіту, проекту) чи причини якихось подій, фактів тощо.

В залежності від змісту та призначення пояснювальні записки поділяють на 2 групи:

 • записки, що супроводжують основний документ (план,звіт) і пояснюють зміст його окремих положень. Їх оформляють на загальних або спеціальних бланках установ машинописним способом. Склад реквізитів такий самий, як і в доповідній записці;

 • записки з приводу якихось випадків та ситуацій, що склалися з провин та поведінки окремих працівників тощо. Текст таких пояснювальних записок має бути переконливим і має містити неспростовні докази.Оформляють їх на чистому аркуші паперу від руки.Викладення тексту може бути прямим, тобто коли він містить у визначеній послідовності вступ, доказову частину та висновки, та зворотнім -коли доказова частина стоїть після висновків. Пояснювальну записку використовують для пояснення ситуації, що склалася, фактів, дій або вчинків працівника на вимогу керівника, у деяких випадках – за ініціативою підлеглого.